Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samling om rådgivning og karriereveiledning Rica Hell 22.oktober 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samling om rådgivning og karriereveiledning Rica Hell 22.oktober 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samling om rådgivning og karriereveiledning Rica Hell 22.oktober 2014

2 Vi er ikke på rådgiversamling… …vi er på samling om rådgiving og karriereveiledning

3 Hva skjer a?

4 OT-tjenesten: Styrking og samordning Pilotprosjekt ved Steinkjer vgs, OKINT og NAV Prosjekt i regi Nord-Trøndelag Fylkeskommune og arbeidsdepartementet

5 «Forskerlinjer»: Ekstra satsing på realfag og språk Ole Vig vg. skole (realfag) Levanger vg. skole (realfag) Steinkjer vg. skole (realfag og språk) De tre vg. skolene i nord (realfag)

6 Nettbasert opplæring Fremmedspråk Realfag Matematikktilbud for 10.klassinger ved Olav Duun vg. skole Service og samferdsel ved de tre nordligste skolene Samarbeid med andre fylkeskommuner? En framtidig nettskole?

7 Utvidet skolehelsetjeneste og satsing på psykisk helse Gjennom oppvekstprogrammet har vi styrket kommunenes skolehelsetjeneste i samarbeid med BUP Vi har de siste årene tilbudt ansatte i ale kommunale skoler studium i psykisk helse

8 Voksenopplæring, realkompetansevurdering, privatisteksamen (og karrieresenteret) Samordning og sentralisering (fra 11 til 4 skoler) Egen utredning der karrieresenteret blir sett på

9 Forskning på skolens rådgiving Videreutvikling av rådgiving og karriereveiledning

10 Dette kan vi med sikkerhet slå fast: Karriereveiledning og rådgivning er en svært viktig faktor for å øke gjennomføringa i grunnopplæringa.

11 Vi vet for lite! Likevel er det mange som har meninger om mye i norsk skole

12 De tre fylkeskommunene Møre- og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ønsket å få gjennomført en grundig, forskningsbasert evaluering av rådgivning / karriereveiledning i grunnopplæringa i de tre fylkene.

13 «Hensikten med prosjektet er å ha et forskningsbasert bakteppe for utarbeiding av en framtidsrettet strategi for rådgivningstjenesten i de tre fylkene. Resultatene fra undersøkelsen skal også danne grunnlag for videre politikkutforming for å sikre grunnlaget for samordning, kvalitet og tilgang på utdannings- og yrkesveiledning/karriereveiledning for alle innbyggere gjennom ulike livsfaser lokalt, regionalt og nasjonalt. For at både kommunene og fylkeskommunen skal ha et best mulig grunnlag for et videre samarbeid – og for sammen å kunne utvikle en samlet og kvalitativ god rådgivningstjeneste for framtiden – er det et mål å få best mulig innsyn i hvordan det står til med rådgivingstjenesten i grunnopplæringen i de tre fylkene».

14 Rådgiverne og karriereveiledere har gjennom nettverkene for karriereveiledning / rådgivernettverk kommet med innspill til forskningsprosjektets innhold (i Nord-Trøndelag har vi hatt Camp Åre + arbeid i nettverkene).

15 Vi gjennomfører etterarbeid på flere arenaer: Samling i forbindelse med offentliggjøringa av forskningsrapporten Skolenettverket (rektorer vgs og skolesjefer i kommunene) Samling om karriereveiledning og rådgiving Partnerskap for karriereveiledning Rådgivernettverket Andre treffpunkt i kommuner og i fylkeskommunen På fylkesnivå vil det bli lagt fram egen sak til fylkestinget

16 To dager med muligheter…


Laste ned ppt "Samling om rådgivning og karriereveiledning Rica Hell 22.oktober 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google