Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samling om rådgivning og karriereveiledning

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samling om rådgivning og karriereveiledning"— Utskrift av presentasjonen:

1 Samling om rådgivning og karriereveiledning
Rica Hell 22.oktober 2014

2 Vi er ikke på rådgiversamling…
…vi er på samling om rådgiving og karriereveiledning

3 Hva skjer a?

4 OT-tjenesten: Styrking og samordning Pilotprosjekt ved Steinkjer vgs, OKINT og NAV Prosjekt i regi Nord-Trøndelag Fylkeskommune og arbeidsdepartementet

5 «Forskerlinjer»: Ekstra satsing på realfag og språk Ole Vig vg. skole (realfag) Levanger vg. skole (realfag) Steinkjer vg. skole (realfag og språk) De tre vg. skolene i nord (realfag)

6 Nettbasert opplæring Fremmedspråk Realfag Matematikktilbud for 10.klassinger ved Olav Duun vg. skole Service og samferdsel ved de tre nordligste skolene Samarbeid med andre fylkeskommuner? En framtidig nettskole?

7 Utvidet skolehelsetjeneste og satsing på psykisk helse
Gjennom oppvekstprogrammet har vi styrket kommunenes skolehelsetjeneste i samarbeid med BUP Vi har de siste årene tilbudt ansatte i ale kommunale skoler studium i psykisk helse

8 Voksenopplæring, realkompetansevurdering, privatisteksamen (og karrieresenteret)
Samordning og sentralisering (fra 11 til 4 skoler) Egen utredning der karrieresenteret blir sett på

9 Forskning på skolens rådgiving
Videreutvikling av rådgiving og karriereveiledning

10 Dette kan vi med sikkerhet slå fast:
Karriereveiledning og rådgivning er en svært viktig faktor for å øke gjennomføringa i grunnopplæringa.

11 Vi vet for lite! Likevel er det mange som har meninger om mye i norsk skole

12 De tre fylkeskommunene Møre- og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag ønsket å få gjennomført en grundig, forskningsbasert evaluering av rådgivning / karriereveiledning i grunnopplæringa i de tre fylkene.

13 «Hensikten med prosjektet er å ha et forskningsbasert bakteppe for utarbeiding av en framtidsrettet strategi for rådgivningstjenesten i de tre fylkene. Resultatene fra undersøkelsen skal også danne grunnlag for videre politikkutforming for å sikre grunnlaget for samordning, kvalitet og tilgang på utdannings- og yrkesveiledning/karriereveiledning for alle innbyggere gjennom ulike livsfaser lokalt, regionalt og nasjonalt. For at både kommunene og fylkeskommunen skal ha et best mulig grunnlag for et videre samarbeid – og for sammen å kunne utvikle en samlet og kvalitativ god rådgivningstjeneste for framtiden – er det et mål å få best mulig innsyn i hvordan det står til med rådgivingstjenesten i grunnopplæringen i de tre fylkene».

14 Rådgiverne og karriereveiledere har gjennom nettverkene for karriereveiledning / rådgivernettverk kommet med innspill til forskningsprosjektets innhold (i Nord-Trøndelag har vi hatt Camp Åre + arbeid i nettverkene).

15 Vi gjennomfører etterarbeid på flere arenaer:
Samling i forbindelse med offentliggjøringa av forskningsrapporten Skolenettverket (rektorer vgs og skolesjefer i kommunene) Samling om karriereveiledning og rådgiving Partnerskap for karriereveiledning Rådgivernettverket Andre treffpunkt i kommuner og i fylkeskommunen På fylkesnivå vil det bli lagt fram egen sak til fylkestinget

16 To dager med muligheter…


Laste ned ppt "Samling om rådgivning og karriereveiledning"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google