Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionale rådgivernettverk Utg.pkt: Kartlegging – drøftinger møte rådgivernettverk 2012 Utkast felles føringer –Mandat/oppgaver –Deltakelse –Organisering.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionale rådgivernettverk Utg.pkt: Kartlegging – drøftinger møte rådgivernettverk 2012 Utkast felles føringer –Mandat/oppgaver –Deltakelse –Organisering."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionale rådgivernettverk Utg.pkt: Kartlegging – drøftinger møte rådgivernettverk 2012 Utkast felles føringer –Mandat/oppgaver –Deltakelse –Organisering - koordinering Innspill rådgivernettverk – drøftinger lokalt – drøfting RKK Felles føringer - rundskriv før sommeren

2 Formål – felles føringer Bidra til god kvalitet, systematikk og hensiktsmessig koordinering av arbeid med rådgivertjenesten i skolen Sikre god kobling mellom arbeid i regionene og på fylkesnivå. Noe felles for alle mht oppgaver og deltakelse. Noe opp til den enkelte region

3 Forslag mandat - oppgaver Bidra til god kvalitet i rådgivertjenesten og hensiktsmessig samarbeid mellom ulike aktører som har en rolle i arbeidet i regionen Erfaringsutveksling - lære av hverandre Kunnskapsdeling - nasjonale/fylkesvise føringer

4 Oppgaver Følge opp regional plan for karriereveiledning – avklare ansvarsforhold oppfølging tiltak Drøfte/gi innspill saker som må tas opp/avklare fylkesnivå Få på plass rutiner - overgang mellom grunnskole og videregående skole Felles rutiner og samarbeidstiltak med arbeidslivet Planlegge og gjennomføre lokale kompetansetiltak Oppfølging av utdanningsvalg, praksiskurs

5 Organisering - deltakelse Rådgiver grunnskoler og videregående skole OT-koordinatorer Karrieresenter PPT Opplæringskontor NAV Kommunal voksenopplæring Møter : Minimum 3-4 møter i året (alle trenger ikke være på alle møtene – jf avhengig av saker)

6 Organisering - koordinering Karrieresentrene koordineringsansvar. Oppgaver: Oppdatering kontaktinfo – formidling fylkesnivå/regionalt (aug) http://www.karrieretroms.no/wiki/tiki- index.php?page=Nasjonalt%20niv%C3%A5http://www.karrieretroms.no/wiki/tiki- index.php?page=Nasjonalt%20niv%C3%A5 Sørge for valg/representasjon rådgivernettverk fylkesnivå (repr. to år ad gangen) Videreformidle info, kurs med mer fra fylkesnivå Følge opp innspill fra regionen videre til fylkesnivå Samarbeide med RKK om praktiske forhold (arrangement kurs) Sørge for invitasjon/dagsorden - referat fra møtene i nettverket Et arbeidsutvalg (2-3)har sammen med karrieresenteret ansvar for planlegging av møtene/saker som skal opp

7 Økonomi Den enkelte institusjon dekker reiser og ev vikar selv Møteutgifter/servering: Arrangement av kurs: Utgiftene fordeles deltakerne – avklares med RKK, vgs


Laste ned ppt "Regionale rådgivernettverk Utg.pkt: Kartlegging – drøftinger møte rådgivernettverk 2012 Utkast felles føringer –Mandat/oppgaver –Deltakelse –Organisering."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google