Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgivernettverket Karrieresenterets rolle i arbeidet mot skolene Samarbeidsavtalen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgivernettverket Karrieresenterets rolle i arbeidet mot skolene Samarbeidsavtalen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgivernettverket Karrieresenterets rolle i arbeidet mot skolene Samarbeidsavtalen

2 Kort historikk Føringer Plan for arbeidet videre

3 Historikk 1 1994 : Kommunalt avgrensa nettverk. Varierte i opplegg og innhold 2005: Samarbeidsavtale mellom RKK- Fylkeskommunen og kommunene- Første regionale nettverk- Rkk ledet 2007 Regional plan for Indre Salten- karriereveiledning Rammeplan for hvert årstrinn Redigeringer 2007- dd : Faste møter etter plan. Tema for samlingene vedtatt i nettverksmøtene. AU planlegger. Innkalling/påmelding og økonomi i samarbeidd med RKK. Og vi bestem innholdet selv……..?????

4 Historikk 2 Rådgivernettverket for Indre Salten Først litt på omgang på skolene…… Mål/ Innhold i møtene: 1.Planlegging av møter og referat på «vertsskolen» 2.Elevene i fokus 3.Overgangsordninger,- mellom skoleslagene, Dele erfaringer, bruke hverandres kunnskap, kollegial støtte EN VIKTIG ARENA 4. Praktisk, avtale møter mm 5. Årsplanarbeid 6. Fastsette møtetidspunkt, melde mulige tema til møtene/ønsker,

5 9 senter 24 stillinger Karrieresenter i Nordland Lofoten Vesterålen Sør - Helgeland Bodø

6 karrieresenterets rolle Arbeid mot skolen «Karrieresentrene skal fungere som et ressurssenter for grunnskole- og videregående skole i egen region» Det er utarbeidet egne retningslinjer for dette arbeidet – se kvalitetssystem.

7 Fra kvalitetssystemet for karreieresentrene: 2.B Systemrettet arbeid - kompetanseressurs for skolene Karrieresenteret skal være et informasjons- og ressurssenter for brukere og de som gir karriereveiledning i skolen – med spesiell vekt på arbeid mot grunnskolens ungdomstrinn. Dette innbefatter følgende oppgaver: -Faglig hovedansvar - regionale planer for karriereveiledning, 8.-13. trinn. Koordinere/ pådriver/Bidra til evaluering/ oppdatering av planene -Gjennomføre kurs og tiltak for ungdomsskoleelever (selvforståelse –valgkompetanse) -Minoritetsspråklige -Kompetanseutvikling for kontaktlærere, rådgivere og faglærere -Skolering av foresatte -Koordinere samarbeidet innenfor rådgivingstjenesten i regionen -Bistå i organisering og koordinering av faget Utdanningsvalg -Pådriver i samarbeid mellom skole/næringsliv

8 Organisering - koordinering nettverket Karrieresentrene koordineringsansvar. Oppdatering kontaktinfo – formidling fylkesnivå/regionalt (aug) Sørge for valg/representasjon rådgivernettverk fylkesnivå (repr. to år ad gangen) Videreformidle info, kurs med mer fra fylkesnivå Følge opp innspill fra regionen videre til fylkesnivå Samarbeide med RKK om praktiske forhold (arrangement kurs) Sørge for invitasjon/dagsorden - referat fra møtene i nettverket Et arbeidsutvalg (2-3)har sammen med karrieresenteret ansvar for planlegging av møtene/saker som skal opp

9 ÅRSHJULET Prøvd satt opp på vårmøtet………. 4 møter pr år- 1 med overnatting 2 møter før jul, 2 etter jul Innholdet i planen: Møtedatoer for AU og fellessamlingene. Tema? Møtedatoer for elev- og foreldrekurs. Møtedatoer for fylkesvise samlinger Viktige datoer for søknadsfrister

10 Arbeidet videre i nettverket 27 og 28 Mai: 2 dagerssamlinga- i Kobbelv Tema:Samarbeidsavtalen. Karriereveiledning og IKT Arbeidsmarkedet, trender i tiden Årsplanen 2015-2016 Forutsetninger for det videre arbeidet: * Innhold i hovedsak som tidligere- Noen endringer! Se områder i samarbeidsavtalen * Alle rådgivere må gis mulighet til å delta etter planen. * Planene må være innarbeidet, kjent for alle. * Hvordan arbeide mellom nettverksmøtene? * Økonomi må være klar/oversiktlig.

11 Hva vil samarbeidsutvalget med nettverket? Definerte målsettinger? Tema/innhold? Vekting mellom skolering og aktuelle saker ? Føringer?


Laste ned ppt "Rådgivernettverket Karrieresenterets rolle i arbeidet mot skolene Samarbeidsavtalen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google