Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådgivernettverk Ofoten 6.- 7.mai 2015 6.mai: fortsettelse av tema Psykisk helse fra 5.feb. samling 10.00 Åpning og oppsummering nettverkssamling 05.02.15.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådgivernettverk Ofoten 6.- 7.mai 2015 6.mai: fortsettelse av tema Psykisk helse fra 5.feb. samling 10.00 Åpning og oppsummering nettverkssamling 05.02.15."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådgivernettverk Ofoten 6.- 7.mai 2015 6.mai: fortsettelse av tema Psykisk helse fra 5.feb. samling 10.00 Åpning og oppsummering nettverkssamling 05.02.15 10.30 «På vei fra datter til sønn» v/ Aileen Bjørnstad, mor 12.00 Lunsj 12.45 Erfaringer fra samarbeid med eksterne instanser v/ Bjørnar Eriksen, avd.l. TIPP/Bygg Narvik vgs. 13.15 Eksempler på formalisert samarbeid skole og psykiatri tjeneste v/ Siv-Elin Øvrevold, rådgiver Knut Hamsun vgs. 14.15 Individuell plan(IP) Rettigheter, plikter, prosessen og koordinator rollen v/ Grete Feragen, Tildelingskontoret Narvik kommune 14.45 Kjennskap til, forventninger til og erfaringer med skolen v/ Silje Gunnestad, elevrådsleder Narvik vgs., Oscarsborg 15.30 Oppsummering og referat, Rådgivernettverk Fylkesnivå Greta Myreng, OT koordinator og Merete Leming, Karrieresenteret 19.30 Middag, Kroa Grand Royal Quality Hotel m.m

2 Rådgivernettverk Ofoten 6.- 7.mai 2015 7.mai: Tema overgang mellom skoleslag 08.30 Samarbeidsavtalen mellom vg. skoler og kommunene Intensjoner og behov v/Jan Arvid Wollan, studierektor Narvik vgs. 08.50 Føringer og tiltak i regional plan for rådgivertjenesten v/Merete Leming, Karrieresenteret Ofoten 09.15 Rådgiveres erfaring med bruk av overgangsskjemaet og frafall i Narvik vgs. 2015 v/Gerd Skaar Johansen og Grete Punsvik, rådgivere Narvik vgs. 09.45 Kaffepause 10.00 Oppsummering av kommunenes innspill til samarbeidsavtalen v/ Vivian Schjølberg, RKK Ofoten 10.15 Praksis og forbedringsområder i arbeidet overganger. Grupper. 11.00 Oppsummering i plenum 11.30 Samarbeid knyttet til overganger i forb.m. årets inntak inkl. lunsj kl. 12.00 13.00 Gjennomgang av mandatet for rådgivernettverket. Neste års samlinger tid og sted. 14.30 Vel hjem!

3 Psykisk helse, hva samarbeider vi om og hvordan? Utfordringer? Rådgivernettverk Ofoten, 5. februar 2015. Oppsummering av gruppearbeid. Helsesøstertjenesten, ambulant team UNN, barneverntjenesten. Lovverk, tiltak, henvisningsrutiner og samarbeid. Alle instanser er positive til samarbeid og mente at det til tross for noen begrensninger i lovverk, ville ha en positiv effekt av å få til et bedre samarbeid. -Vanskelig å vite hvor grensen går for å utøve faglig press på eleven -Behov for kompetanse hos rådgiver til å stille de riktige spørsmål -Vanskelig å fange opp de som sliter- hva skal vi se etter? -Det er viktig at skolen har fokus på psykisk helse, for å unngå nedprioritering -Lovverk og taushetsplikt hemmer elevens mulighet til bedre overgang/ny start -Det trengs erfaringsutveksling og informasjon om hvordan de enkelte instanser arbeider. Tverrfaglige møter? -Overgangsskjema og samarbeidsmøter i overganger er viktig -Rådgivernettverk Ofoten er nødvendig for å ta opp slike faglige tema http://snofoten.blogspot.com/

4 Rådgivernettverk fylkesnivå 8.og 9.04.15 Tilstede fra Ofoten: Greta Myreng, Berit Bjarttun, Merete Leming, forfall Brigt Samuelsen Saker: - FT- sak informasjon og videre oppfølging -Status fra hver region(samarbeid skoler etc.) -Formidling – kritiske faktorer for å få flere ut i lære. v/ Marit Ramskjell -Håndbok – visjon og mål for rådgivningstjenesten v/Merethe Schjem -NAV i skole og samarbeidsavtaler grunnskole/videregående skole – innhold og muligheter v/Knut Magne Nikolaisen og Else Marie Ness -Innføring av praksisbrevet v/ Gunnar Pedersen

5 Forts. Rådgivernettverk fylkesnivå - Status fra elevundersøkelsen – med fokus på utsatte grupper. v/Merethe Schjem - Klaraklok – v/Nina Olsen, Helsesøster fagpanel Klara Klok - Work shop – arbeid med målrettede tiltak overfor enkeltgrupper - Representant fra Ungdommens fylkesting v/Marija Håkonsen, psykisk helsetilbud i skole - Samarbeid skole/arbeidsliv. Remi Mikalsen fra senter for IKT og Gry Okan prosjektleder - Orientering fra mobbeombudet v/ Håvard Wårheim Johansen

6 Tidlig formidling– kritiske faktorer for å få flere ut i lære v/ Marit Ramskjell Hvordan få flere til å søke innen frist 2016? Behov for flere lærebedrifter. Dialogmøter/bransjemøter Samarbeid i alle ledd. Store forskjeller fra skole til skole. PTF og søkerdag på skolen. Utstrakt bruk av PTF? Formidlingskoordinatorens rolle Oppstartdato på kontrakt tidligst mulig VigoBedrift – nettsted mellom lærebedrifter Hvem er best i klassen og hvorfor? Fordi det er godt samarbeid mellom regionalt opplæringskontorer, bedrifter og skolen? Aksept i kommuneledelsen? Arbeidslivets evne og vilje i de respektive kommuner til å ta i mot lærlinger og lærekandidater? Realitetsorientering av elevene- betydning av lavt fravær og interesse for faget? Kjennskap til og bruk av fleksible opplæringsløp og/eller alternative fag?

7 Minoritetsspråklige v/ Kari Mette Aas -Rundskriv udir 1-2014, vedlegg 1 med fag- og timefordeling i videregående skole (side 17-18) Fremmedspråk: -Det er anledning til å avlegge privatisteksamen i en del morsmål. Mange fremmedspråklige elever bruker morsmål nivå ll som erstatning for tysk/fransk/spansk -Kan ta fremmedspråk programfag på Påbygging – gir også poeng

8 Minoritetsspråklige v/ Kari Mette Aas -Rundskriv udir 1-2014, vedlegg 1 med fag- og timefordeling i videregående skole (side 17-18)

9 Føringer og tiltak i regional plan for rådgivertjenesten Regional plan, lokale minilæreplaner, info skriv vedr. utdanningsvalg m.m: http://www.karrierenordland.no/karriereveiledning-br-tilbud-og- tjenester/voksnes-rettigheter/regional-og-lokale-planer-ofoten.77756.aspx Kompetansepermen (CV m. m) http://www.karrierenordland.no/for-veiledere/kompetanseperm/ Overgangsskjema: http://www.rkk-ofoten.no/index.php/skjema/skjema Link til innlegg rådgivernettverk fylkesnivå, 8. og 9. april 15 http://veilederforum.no/ https://www.nfk.no/om-nordland-fylkeskommune/selvbetjening/kurs-og- konferanser/

10 Praksis og forbedringsområder i arbeidet med overganger - arbeid i grupper -Gi innspill på konkrete forbedringer i overganger. - Hva fungerer? Forslag nye tiltak? - Tiltak – Organisering - Ansvar

11 Rådgivernettverksamlinger 2015- 2016 Forslag: 17. el. 24.september? Og 4. el. 11. februar? Og 4. og 5. ev. 25. og 26.mai?, April, årlig : Rådgivernettverk fylkesnivå, valgte repr. deltar Høst, årlig: Inntaks info fra NFK, dag samling, alle rådgivere deltar Saker i henhold til mandat, bl.a.: - tidspunkt for «Utdanningsvalg i Narvik og Knut Hamsun vgs.»,(praksiskurs) for 9.kl? - tidspunkt for besøk fra Narvik voksenopplæring, grunnskoleelever til Narvik vgs.(høst -15)? - hospitering/orientering i Narvik vgs. og Knut Hamsun vgs.,for 10.kl.? - justering av regional plan for karriereveiledning og minilæreplaner - formidlingskoordinatorer i vgs. og NAV veiledere i Narvik vgs. -skole –arbeidsliv -Søknad om hospitering for rådgivere/lærere i vgs. til utdanning, NFK?

12 Rådgivernettverkets arbeidsutvalg består av: -Merete Leming, Karrieresenteret Ofoten, faglig leder -Vivian Schjølberg, RKK Ofoten, teknisk ansvarlig -Ørjan Halvorsen, rektor Beisfjord skole og rep. for ledere i grunnskoler - Bjørn Arne Krogtoft, leder PPT Ofoten - Britt Kari Sørensen, rådgiver Narvik vgs. og repr. for rådgivere i vgs. På valg, september samling - Renate Frantzen, rådgiver Parken ungdomsskole og repr. for rådgivere i grunnskolene. - Marit Strand Sørensen, leder elevtjenesten, Narvik vgs. - Finn Kåre Andorsen, rådgiver Drag skole Representanter rådgivernettverk fylkesnivå - årlig samling i april: Grunnskolenes representant: Berit Bjarttun, Ramsund skole. Vara: Renate Frantzen, Parken u. skole. Berit Bjarttun på valg, september samling Videregående skolers representant: Brigt Samuelsen, Narvik vgs. Vara: Grete Einarsen, Narvik vgs. Begge på valg, september samling OT koordinators representant: Greta Myreng, Narvik vgs. Vara: Sverre Henriksen, Knut Hamsun vgs. Karrieresenteret Ofoten: Merete Leming, Karrieresenteret Ofoten


Laste ned ppt "Rådgivernettverk Ofoten 6.- 7.mai 2015 6.mai: fortsettelse av tema Psykisk helse fra 5.feb. samling 10.00 Åpning og oppsummering nettverkssamling 05.02.15."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google