Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En smakebit fra Telemark Kjersti Isachsen; Karrieresenter Telemark Hans Magnus Johansen, Telemark fylkeskommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En smakebit fra Telemark Kjersti Isachsen; Karrieresenter Telemark Hans Magnus Johansen, Telemark fylkeskommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 En smakebit fra Telemark Kjersti Isachsen; Karrieresenter Telemark Hans Magnus Johansen, Telemark fylkeskommune

2 Bestillingen 1.Utvikle Partnerskapene i relasjon til bedre utdannings- og yrkesrådgivning. 1.Komme med ideer til hvordan Partnerskapene kan tilføre kompetanse inn i arbeidet med utdannings- og yrkesrådgivning. 2.Utvikle Partnerskapene i relasjon til faget utdanningsvalg.

3 Karriereveiledning i Telemark 3 hovedgrep i 2004 – 2006 Bredt forankret arbeid for å finne relevante tiltak som kunne styrke karriereveiledningen i et livslangt perspektiv 1.Karrieresenter Telemark 2.Høyskolestudie i karriereveiledning 3.Koordinering av karriereveiledingen i grunnopplæringa Status pr i dag 1.Formell partnerskapsavtale om Karrieresenter Telemark mellom Telemark FK og NAV Telemark 2.Høyskolestudiet lever sitt eget liv 3.Koordinator for karriereveiledning i grunnopplæringen; ansatt i TFK, kommunene finansierer noe av arbeidet, foreligger samarbeidsavtaler om konkrete tiltak

4 Karrieresenter Telemark 4 ansatte + prosjektansatte Koordinator for karriereveiledning i grunnopplæringa Rådgiver Voksenopplæringa i Telemark Telemark fylkeskommune Styringsgruppe 1.NAV Telemark 2.Telemark fylkeskommune KARRIERESENTER TELEMARK Telemarksmodellen pr. i dag 1 stk karrieresenter –Formelt partnerskap NAV og FK, fylkesnivå 1 stk. koordinator for kv. i grunnopplæringa –Samarbeidsavtale med kommuner 1stk rådgiver Voksenoppl. -Ren fylkeskommunal tjeneste Lokalisert Eget område i Nav bygg Kommuner Høyskolestudiet

5 Fra fjorårets tildelingsbrev ”Utdanningsdirektoratet vil overføre 500.000 kroner til videreføring av arbeidet med Partnerskap for karriereveiledning og 920.000 kroner som skal nyttes til styrkning av karrieresentrenes arbeid for å styrke rådgivningen til utdanning og yrker på grunnskolens ungdomstrinn.”

6 Hovedmål og målgrupper 1.Voksne i Telemark over 18 år –Tilby oversiktelig og tilpasset informasjon via vår nettside. –Levere karriereveiledning av høy kvalitet til voksne i Telemark. 2.Veiledere med behov for å utvikle sin kompetanse. Være en pådriver for profesjonalisering av fagfeltet og bidra til kompetanseutvikling for relevante veiledere i Telemark. –Skape arenaer for diskusjon, inspirasjon og erfaringsdeling. 3.Bedrifter i endring/omstilling/utvikling. –Levere karriereveiledningstjenester til bedrifter i Telemark, knyttet til omstilling og nedbemanning. 4.Relevante aktører nasjonalt og i andre regioner –Bidra i den nasjonale utviklingen av feltet.

7 Prosjektets utforming; to hovedfokus 1.Fokus på videreutvikling av kompetansen til rådgivere på ungdomsskoletrinnet. -få fram i dagen gode eksempler på organisering, rutiner, dokumentasjon, -kartlegge kompetanseutviklingsbehov og imøtekomme disse i et faglig samarbeid med KST. 2.Gjennomføring av et utviklingsarbeid ved en ungdomsskole. -Prosjektet legger vekt på at utviklingsområdene også har en generell interesse.

8 Delprosjekt Menstad ungdomsskole 1.Elevsamtalene mellom elev, lærer og foreldre  Utvikle og prøve ut metoder som kan bringe karriereperspektivet tydeligere inn i elevsamtalene 2.Overgangsfasen fra grunnskolen til vgs –Utvikle og prøve ut metoder som kan bidra til bedre overgangsprosesser for elever i ”gråsonen”. 3.Faget ”Utdanningsvalg”; kompetansemålet; ”Beskrive sine sterke sider”.  Utvikle og prøve ut metoder som på en tydelig måte bevisstgjør eleven på hvilke sterke side hun har.

9 Overgangsdialogen – en prosess i 3 faser IKO Identifiseringsfasen: U skolens ansvar i samarbeid med støtteressurser å identifisere gråsoneelever med bakgrunn i kjente kriterier. Kartleggingsfasen: Samarbeid mellom U. skole VGS. Hvilke tiltak kan være relevante? Eleven får tilbud om samtale med videregående, nytt praksiskurs, involvering av foresatte, avtaler, etc. Oppfølgingsfasen: VGS ansvar. Elevens hverdag på videregående.

10 Hva har bidraget vært? Kunnskapsutvikling i lokal setting –Prosjektarbeid med fokus på systematisk kunnskapsutvikling i regi av karrieresenteret –Arbeidet er dokumentert –Koblet rektor og ledelse TFK for å ”pushe” beslutning om evt framdrift Hva har kommet ut av det –TFK har besluttet å kjøre arbeidet videre –Jobbes videre i Skien Kommune med rektor på Menstad som ressursperson –Skoleavdelingen i TFK som har ”tatt ballen” og ønsker å videre IKO, i første omgang ”Rulle det ut io full skala i Skien

11 Koordinering av karriereveiledning i grunnopplæringa

12 Kompetanseutvikling Systemutvikling Tiltak Karriereveiledning i grunnopplæringa

13 Utfordringer En rådgiver på hver skole – aleneansvar Varierende kompetanse Varierende erfaring Knappe ressurser Ensidig arbeidsliv Store avstander Nytt fag: Utdanningsvalg

14 Nettverksarbeid i Telemark

15

16 Partnerskap: Samarbeid mot felles mål… Avtale om samarbeid mellom kommuner og TFK om rådgivertjenesten og Lokale veilederutvalg Avtale om Praksiskurs som del av faget Utdanningsvalg mellom TFK og kommunene i Telemark Kurs i Utdanningsvalg for kommunene

17 Nettverk i Telemark Koordinator for Karriere- veiledning Skien Vest- Telemark Øst- Telemark Midt- Telemark VestmarBamblePorsgrunn

18 Lokale veilederutvalg - LVU Alle rådgiverne i regionen OT i regionen Skoleadministrasjon Næringsutvikling Rektorene 2 g/år 8 – 10 møter i året Planlegging og gjennomføring Kompetanseutvikling Gjensidig ressursbank Lokalt veileder- utvalg Bø vgs U-skole 1U-skole 2 U-skole 3OT Nærings- utvikling Skole- adm. Vest-T vgs

19 Lokale veilederutvalg – LVU arbeider med: Lokale planer for karriereveiledning Kontakt med lokalt arbeidsliv –Kompetanse til veilederne –Tiltak for elevene Yrkesmesser Overganger mellom grunnskole og videreg Læreplaner i Utdanningsvalg Informasjon, samarbeid, foreldre

20 Primære målsettinger Dekke elevens behov for informasjon, veiledning og hjelp til å gjøre gode valg og lykkes som individ Avhjelpe samfunnets behov for riktig kompetanse

21 Andre målsettinger Virkeliggjøre det 13-årige opplæringsløp Styrke samarbeid mellom kommuner og fylkeskommune Bedre gjennomføringen i vgo Styrke samarbeid mellom skole og arbeidsliv Utvikle entreprenørskap

22 Ny plan for karriereveiledning i grunnopplæringa i Telemark Tar blant annet sikte på å formalisere partnerskapet.


Laste ned ppt "En smakebit fra Telemark Kjersti Isachsen; Karrieresenter Telemark Hans Magnus Johansen, Telemark fylkeskommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google