Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Regionalt prosjekt utprøving sammenslåing. Steigen, Knut Hamsun vgs Fauske, Fauske vgs Saltdal, Saltdal vgs Meløy/Gildeskål, Meløy vgs Sørfold Beiarn.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Regionalt prosjekt utprøving sammenslåing. Steigen, Knut Hamsun vgs Fauske, Fauske vgs Saltdal, Saltdal vgs Meløy/Gildeskål, Meløy vgs Sørfold Beiarn."— Utskrift av presentasjonen:

1 Regionalt prosjekt utprøving sammenslåing

2 Steigen, Knut Hamsun vgs Fauske, Fauske vgs Saltdal, Saltdal vgs Meløy/Gildeskål, Meløy vgs Sørfold Beiarn Karriere Salten: Lofoten Vesterålen Bodø Sør - Helgeland

3 Karriereveiledning tilbys  Karrieresenteret Fauske vgs  NAV Saltdal etter avtale  Steigen etter avtale, - på NAV og Knut Hamsun  Meløy vgs avd Ørnes og etter avtale med Gildeskål(KiG OK)  Fauske fengsel, onsdag Studieverksted tilgjengelig  Fauske vgs for deltakere fra Saltdal, Beiarn, Fauske, Sørfold. Lokale avtaler.  Knut Hamsun vgs avd. Steigen  Meløy vgs Tilgjengelighet i regionen

4 OPUS I Karriere Salten vil OPUS sin rolle være kompetansemegler for utdanning som motiverer, kartlegger og formidler til opplæring. OPUS Fauske vil tilby opplæring/kurs til innsatte og ellers der det er hensiktsmessig. For øvrig i samarbeid med KNEIS, - kompetansenettverk i Salten(OPUS Saltdal, OPUS Meløy, OPUS Bodø og OPUS Fauske).

5 Personalet ved Karriere Salten er ansatt ved Fauske vgs. Alle er tilsatt på ordinære arbeidstidsvilkår. Åpningstid: Studieverkstedet er 0800 – 1400 mandag til torsdag, fredag fra 0800 – 1130. Karrieresenteret er åpent og tilgjengelig 0830 – 1400 mandag – fredag og ellers etter behov. Meløy: Karriereveileder i 50%, Ansatt på Meløy vgs. Karriere Salten har faglig ansvar. Organisering, personalutnyttelse og ansettelsesforhold

6 Personalutnyttelse sammenslått modell, lovpålagte oppgaver (angitt i %) NavnKarrieresenteretStudieverkstedetFauske fengselTotaltAnnet Nina Tande Hansen(daglig leder og prosjektleder, karriereveiledning) 65530100 Bibbi Myrvoll(karriereveileder og skoleansvarlig) 60 Reduksjon fra 100 – 60% fra 1.okt Merete Nygård(karriereveileder)100 Roger Leivseth(koordinator studieverksted/Fauske fengsel, oppdrag/kurs) 203050100 Roger Kristensen(ass.rektor) 10 Unni Bentsen(studiekoordinator) 67 33 % studier sum24510290435 Tove Julie Kjellså(karriereveileder Meløy) 50

7

8 Rektor Fauske vgs leder partnerskapet Rektor Saltdal og Meløy vgs Leder for NAV tjenesteområde(Fauske, Saltdal, Sørfold, Beiarn) Leder RKK Salten 2 representanter for regionalt arbeidsliv Partnerskapet vil under prosjektperioden ha rollen som referansegruppe. Roar Jensen, Nordland fylkeskommune deltar i møter regionalt partnerskap/referansegruppen i prosjektperioden Regionalt partnerskap

9 Finansiering, lovpålagte oppgaver

10 Karrieresenteret Salten, - spleiselag mellom fylkeskommunen, kommunene og NAV. Utdanningsavdelingens tilskudd utgjør ca 50% av det totale budsjett. Studieverkstedet er finansiert over budsjett gjennom tildeling fra Nettskolen i Nordland. Finansieringsmodellen er bygd på en felles grunnfinansiering samt beregninger av antall deltakere ved årets start. Fauske fengsel avd Bodø, - tilbudet er finansiert gjennom tilskudd fra Fylkesmannen i Hordaland. Omhandler administrasjon, karriereveiledning, studiekoordinering og innkjøp av lærertimer til fag og kurs samt lokaler og læremidler. OPUS har ingen faste tilskudd og driften er basert på selvfinansiering. Finansiering

11 ORGANISASJONSKART Regional styringsgruppe og prosjekteier  Leder for partnerskapet og rektor Fauske vgs  Ass. rektor  Prosjektleder og daglig leder karriere Salten Referansegruppe Regionalt partnerskap Prosjektgruppe Ansatte i prosjektet Karriere Salten


Laste ned ppt "Regionalt prosjekt utprøving sammenslåing. Steigen, Knut Hamsun vgs Fauske, Fauske vgs Saltdal, Saltdal vgs Meløy/Gildeskål, Meløy vgs Sørfold Beiarn."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google