Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Hva er Tilretteleggingsbehovet ? Gisle Sæterhaug, FNF Nordland Temasamling, Bodø 14. mars 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Hva er Tilretteleggingsbehovet ? Gisle Sæterhaug, FNF Nordland Temasamling, Bodø 14. mars 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Hva er Tilretteleggingsbehovet ? Gisle Sæterhaug, FNF Nordland Temasamling, Bodø 14. mars 2014

2 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Friluftsliv St.meld. nr. 39 (2000-2001) « opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse ». - Det enkle friluftslivet – for alle - Helse og miljøvern - Ikke-konkurranseorientert og ikke-motorisert

3 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Tilrettelegging Mange grunner til hvorfor det tilrettelegges: Eks.: For å stimulere, motivere og senke terskler Kanalisere og redusere slitasje og forstyrrelse på natur- og opplevelsesverdiene

4 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Målsetninger og ønskede effekter Økt fysisk aktivitet, livskvalitet og folkehelse Naturopplevelser Sosiale effekter – vi treffer folk (stor forskjell å møte noen på tur i naturen enn på gata) Bli glad i naturen og opptatt av miljøet

5 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Hvor ? Folkehelseperspektivet  i nærmiljøet når vi flest Differensiert tilrettelegging og universell utforming De mest attraktive områdene Der vi møter fysiske utfordringer og opplever mestringsfølelse

6 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Åtte av ti nordmenn bor i byer og tettsteder To tredjedeler av befolkningen ønsker å drive med fysisk aktivitet i naturen og nærmiljøet

7 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Viktige friluftslivsområder må tas vare på Attraktive arealer er en forutsetning  innehar de kvaliteter vi søker: - ro og stillhet - fuglesang og rennende vann* - naturmangfold - inngrepsfri natur - naturopplevelser - fysiske utfordringer for alle Bevare kvalitetene og tilgjengeliggjøre arealene

8 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Viktige friluftslivsområder må tas vare på Kommunen Mye ansvar for å planlegge og forvalte arealer Statlig sikrede friluftslivsområder Staten kjøper, eller sikrer områder gjennom langsiktige bruksavtaler med grunneiere. Tilbakeføring av arealer Gamle industriområder rustes opp til turområder

9 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Utfordringen Økende press på arealene Tap av inngrepsfri natur og biologisk mangfold Mangel på erfaring og kunnskap Naturen fremmedgjøres De frivillige natur- og friluftslivsorganisasjonenes rolle

10 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Vi er forskjellige, med ulike forutsetninger og kunnskaper Kan ikke tilrettelegge for alle overalt Å bevare naturens verdier og kvaliteter, og samtidig legge til rette for alle. Ulendt terreng/underlag er bra også for funksjonshemmede Hensynet til naturen og miljøet må være overordnet

11 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Det enkle det beste? Enkel tilrettelegging Ingen, eller minst mulig belastning på natur og miljø slik at vi ivaretar kvalitene vi søker De minst kostnadskrevende Lavterskel friluftsliv

12 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Hvilken tilrettelegging? Hvordan tilrettelegger vi best?


Laste ned ppt "FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Hva er Tilretteleggingsbehovet ? Gisle Sæterhaug, FNF Nordland Temasamling, Bodø 14. mars 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google