Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsemyndighetenes arbeid med folkehelse. Myndighetene har det overordede ansvaret for folkehelsa Dette ansvaret skjer på en rekke områder: –Lover knyttet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsemyndighetenes arbeid med folkehelse. Myndighetene har det overordede ansvaret for folkehelsa Dette ansvaret skjer på en rekke områder: –Lover knyttet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsemyndighetenes arbeid med folkehelse

2 Myndighetene har det overordede ansvaret for folkehelsa Dette ansvaret skjer på en rekke områder: –Lover knyttet til helse –Regulering av priser og tilgang på varer som påvirker helsa –Helseopplysning –Helsevern –Merking av mat

3 Lover og regulering En måte å styre eller endre levevaner Ved lovgiving endrer myndighetene levevanene til befolkningen gjennom påbud og forbud som hindrer uheldig påvirkning av folks helse –Eks. tobakksskadeloven og folkehelseloven Tiltak som kan gjøres er for eksempel –Å sette opp prisen på alkohol, tobakk og sukkerholdige varer –Gjøre slike varer mindre tilgjengelig –Senke prisen på frukt og grønt

4 Helseopplysning Virkemiddel for å påvirke holdninger og levevaner Målet er å gi kunnskap om hva som er godt eller skadelig for helsa, og påvirke holdningene våre slik at vi forandrer livsstilen i en positiv retning Helseopplysning gis gjennom mange ulike kanaler, f.eks. opplysningskampanjer i media, gjennom frivillige organisasjoner eller i helsetjenestene

5 Helsevern Skal beskytte oss mot sykdom Forebyggende tiltak –Rettet mot enkeltmennesket (individrettet helsevern) Eks. spedbarnkontroll, vaksinasjon, mammografi –Rettet mot miljøet (miljørettet helsevern) Eks. kontroll med luft- og vannforurensning, kontroll av matvarer

6 Helsevern Tiltak for å fremme psykisk og fysisk helse er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet Arbeid for å fremme økt fysisk aktivitet og en mer aktiv livsstil Arbeid med psykisk helse, forebygging gjennom å ha flest mulig i arbeid, mobbefri skole, eldresentre med tilbud om aktiviteter i et felleskap osv

7 Merking av mat Merking av mat kan veilede til sunne og gode valg i hverdagen En mye brukt merkeordning er Nøkkelhullet Folk velger nøkkelhullmerkede matvarer uavhengig av sosial bakgrunn, noe som kan bidra til å utjevne forskjeller

8


Laste ned ppt "Helsemyndighetenes arbeid med folkehelse. Myndighetene har det overordede ansvaret for folkehelsa Dette ansvaret skjer på en rekke områder: –Lover knyttet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google