Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Friluftsområder. Alle skal gis muligheter til naturopplevelse, uansett alder og ferdighetsnivå "Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller"

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Friluftsområder. Alle skal gis muligheter til naturopplevelse, uansett alder og ferdighetsnivå "Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller""— Utskrift av presentasjonen:

1 Friluftsområder

2

3 Alle skal gis muligheter til naturopplevelse, uansett alder og ferdighetsnivå "Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller" Det er klare sosiale forskjeller i fordeling av miljøforhold som luftforurensing og tilgang til grøntområder. "Helse i plan" inngår som et eget tiltak i Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet. Ulike folkehelseformål, som friluftsliv og fysisk aktivitet, kan realiseres gjennom forankring i kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og temaplaner. Nasjonalpolitiske mål

4 Kilde: Vestfold fylkeskommune

5 Nasjonenes park, Bergen - Foto: Mediesenteret HiB / Jon Hoem - 2010

6 innenfor planlegging og friluftsområder Kommunene skal besvare spørsmålet: ”Hvor mange rekreasjons- og friluftslivsområder med kommunalt ansvar er tilrettelagt etter prinsippet om universell utforming?” Funksjonshemmedes deltagelse i samfunnslivet er en indikator på hvor inkluderende samfunnet er. KOSTRA-rapporter

7 Universell utforming 2010 Japanhagen, Bergen - Foto: Mediesenteret HiB / Henning Klafstad

8 St. meld. nr. 39 (2000-2001), "Friluftsliv. Ein veg til høgarelivskvalitet" ”Friluftslivspolitikken legg hovudvekta på ein kjerne av ikkje konkurranseprega, ikkje motoriserte fritidsaktiviteter som går føre seg på allment tilgjengelege, naturprega område”. Fokus på grønne arealer i og ved byer og tettsteder. Friluftsliv

9 Universell utforming 2010 Grønneviken, Bergen - Foto: Mediesenteret HiB / Henning Klafstad

10 Plan- og bygningsloven referer til “grønnstruktur” Naturområde Turdrag Friområder Parker Grønnstruktur er et nytt arealformål som tidligere inngikk i dels ”byggeområde” og dels i ”spesialområde” og ”friområde”. Grønnstruktur

11 Storetveit, Bergen - Foto: Bergen kommune

12 Gjennom arealplanleggingen skal kommunen sikre at flest mulig har tilgang til friluftsområder at en størst mulig andel av disse har universell utforming. Et universelt utformet friluftsområde skal inkludere alle – uten at det fremstår som spesielt tilrettelagt for en bestemt gruppe. Et universelt utformet friluftsområde

13 Universell utforming 2010 Atlanterhavsvegen - Foto: Smedsvig Landskapsarkitekter AS / Arne Smedsvig


Laste ned ppt "Friluftsområder. Alle skal gis muligheter til naturopplevelse, uansett alder og ferdighetsnivå "Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller""

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google