Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helsedirektoratet AKTIVITETSKAMPANJE 2014 Presentasjon Muligheter Hva vil vi

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helsedirektoratet AKTIVITETSKAMPANJE 2014 Presentasjon Muligheter Hva vil vi"— Utskrift av presentasjonen:

1 Helsedirektoratet AKTIVITETSKAMPANJE 2014 Presentasjon Muligheter Hva vil vi www.friluftsrad.no

2 Fysisk aktivitet – i fokus -Helsedirektoratet med ny kampanje -Nye anbefalinger fra 5. mars skal være basis -Friluftsrådene henger seg på med informasjon om uteaktivitet («alle» vil ut og uteaktivitet gir mange positive effekter på kropp og sjel) -Mål: Planlegge tiltak for å fremme fysisk UTEaktivitet i samarbeid med kommuner og organisasjoner. Tiltak bør sees i sammenheng med Friluftslivets år 2015, og videre…..

3 www.friluftsrad.no Fysisk aktivitet – anbefalinger MINIMUM: Barn og unge: 60 min/dag moderat til høy intensitet. Aktivitet med høy intensitet minst tre ganger i uka. Voksne: 150 min/uke med moderat intensitet eller 75 med høy intensitet. Øvelser som fører til økt muskelstyrke to eller flere dager i uka. Alle: Redusere stillesitting! Figur. Sammenhengen mellom mengde fysisk aktivitet og helsegevinst (dose- responsforholdet ). Fysisk aktivitetsnivå Helsegevinst Globale mål folkehelse (WHO): 25% reduksjon i for tidlig død, 10% reduksjon i fysisk inaktivitet, 0% stigning i overvekt/diabetes. Norske anbefalinger (basert på de Nordiske anbefalingene):

4 www.friluftsrad.no Fysisk aktivitet – anbefalinger MINIMUM: Eldre: 150 min/uke med moderat intensitet eller 75 med høy intensitet, fortrinnsvis daglige doser. Eldre med nedsatt mobilitet bør gjøre balanseøvelser og styrketrening tre eller flere dager i uka for å styrke balansen og forebygge fall. Alle: Redusere stillesitting! Norske anbefalinger (basert på de Nordiske anbefalingene): Friluftsråd med tiltak spesielt for eldre i 2013: -Lindesnesregionen -Ofoten -Jæren -Midt-Agder -Dalane -Trondheimsregionen

5 www.friluftsrad.no Foto: Hå kommune, Folkepulsen Hvorfor 30 minutter fysisk aktivitet om dagen?

6 www.friluftsrad.no Fysisk aktivitet – psykisk helse? Fysisk aktivitet påvirker psykisk helse på en positiv måte, Fysisk aktivitet i friluft gir tilleggseffekter

7 Folkehelseloven og samhandlingsreformen gir kommunene økt ansvar for folkehelse og forebygging Friluftsliv gir fysisk aktivitet i kombinasjon med naturopplevelser. Friluftsliv gir ro og stillhet, avslapping og mestring, og gode sosiale arenaer Friluftsliv er viktig for folkehelsa fordi det fremmer hele menneskets helse og trivsel www.friluftsrad.no

8 AKTIVITETSKAMPANJE 2014 MÅL Flere kjenner og følger myndighetenes anbefalinger om fysisk aktivitet Det er Helsedirektoratets vurdering at fysisk aktivitet er et område hvor vi kan mobilisere en brei og kraftfull allianse av frivillige, kommersielle, myndigheter, fagressurser og andre interessenter Kampanjens ”konsept” er å synliggjøre hvordan man kan oppnå mye med enkle grep i hverdagen Hovedfokus ligger på hverdagsaktivitet, friluftsliv/tur og aktiv transport I hovedsak en informasjonskampanje - bruk av digitale media www.friluftsrad.no

9 AKTIVITETSKAMPANJE 2014 MÅL Budskapet vinkles mot hvordan du blir aktiv og hva du kan gjøre. Dine 30 Et myndighetsstempel og merkevare, men ingen kontroll – ”la de hundre blomster blomstre” For friluftsrådene blir det naturlige fokus Dine 30 i friluft Aktivitetskampanjen gir muligheter for felles synliggjøring og oppmerksomhet om en rekke ulike aktivitetstiltak Vil organisasjonene, kommunene og friluftsrådet utnytte mulighetene? www.friluftsrad.no

10 Folk flest foretrekker natur og nærmiljø for å bli mer aktive AktivitetAlle spurte (%) N=1003 Driver ingen aktivitet i dag (%) N=20 Trene i helsestudio19 Drive idrett innendørs5- Drive idrett utendørs10- Drive fysisk aktivitet i naturen og nærmiljøet 6467 Ikke noe/ønsker ikke å være mer aktiv 214 Sum100 Hvor aktiv er du? Hva slags aktivitet kunne du tenke deg å gjøre mer av? N= 1003 Synovate oktober 2010 www.friluftsrad.no

11 AKTIVITETSKAMPANJE 2014 MÅLGRUPPE Hovedmålgruppen er den delen av voksenbefolkningen som ikke oppfyller helsemyndighetenes anbefalinger: 1.Fysisk aktivitet: Voksne inaktive og utilstrekkelig aktive 2.Stillesitting: Hele den voksne befolkningen www.friluftsrad.no

12 Logomateriell finnes på www.helsenorge.no/dine30

13 www.friluftsrad.no

14

15 Friluftslivets år 2015 Visjon: Flere ut – oftere! Mål:Gi friluftsliv økt oppmerksomhet Økt varig deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen Målgruppe:Alle deler av befolkningen med særlig oppmerksomhet på barn, ungdom og barnefamilier. Spesielt viktig å nå de som er lite aktive fra før. FL mener at mål og målgrupper for Aktivitetskampanjen ”Dine 30” i 2014, og Friluftslivets År 2015 er så sammenfallende at kampanjene bør ses i sammenheng. Det gir beste grunnlag for god ressursutnytting og varig aktivitetsøkning. www.friluftsrad.no

16 Allemannsretten Turportal Barnehage & skole Friluftsporter Friluftsskoler Båling Stisatsing Friluftsrådenes fellessatsinger i Friluftslivets år 2015 (FÅ15)

17 Delta i konkurranse ved å samle poeng Fin nye turmål Registrer seg elektronisk (sms eller nett) Vinn premie (bøff, krus, t-skjorte, pins) TellTur – elektronisk turregistrering www.friluftsrad.no

18 Mål å etablere lavterskel aktivitetsanlegg for friluftsliv, ta naturen i bruk til friluftsliv, lek og sosialt samvær å etablere en innfallsport inn mot større friluftsområder og synliggjøre de mulighetene som finnes der Friluftsporter - vi åpner for friluftsliv www.friluftsrad.no

19 Friluftsskoler Attraktivt lavkostnads ferietilbud på dagtid for barn 4.-7. klasse Samarbeid mellom friluftsrådene og friluftsorganisasjonene Utprøving 2014, oppstart i Friluftslivets År 2015 Grunnleggende friluftskompetanse, lek og aktivitet Parallell til fotballskole, håndballskole… www.friluftsrad.no

20 Naturlosturer er lærerike turer med guide (naturlos) Naturlosene er spesialister på sine felt og deler av sin kunnskap med deltakerne Turene arrangeres av mange forskjellige lag og foreninger og er ikke-kommersielle Turkalendere lages av et friluftsråd eller en turistforening i samarbeid med tur-arrangørene. Turer med los – for sjel og skjelett

21 www.friluftsrad.no GodTur.no er en turportal tilrettelagt av Statskog og Friluftsrådenes Landsforbund Alle kan legge inn turbeskrivelser til glede for andre som vil ut på tur Kart kan skrives ut gratis med valgt temainformasjon Over 3.000 turer

22 www.friluftsrad.no

23 TellTur Friluftsporter Friluftsskole Naturlos Turskiltprosjektet Turportaler Aktiv i friluft Treningsparker Naturklatrejungler Læring i friluft Med mer…. Allemannsretten Turportal Barnehage & skole Friluftsporter Friluftsskoler Båling Stisatsing Muligheter Dine30 Fellessatsinger FÅ2015

24 Samarbeid og rolledeling friluftsorganisasjoner, kommuner og friluftsråd Staten Fylkeskommunene Kommunene Inter- kommunale Friluftsråd Friluftslivsorganisasjoner www.friluftsrad.no

25 Alle Særskilte grupper www.friluftsrad.no

26

27 Veien videre Våre muligheter Samarbeid og rolleavklaringer Utvelgelse i forhold til målgrupper Tidsperspektiv www.friluftsrad.no

28 Stillesitting - ikke bra… Takk for oss! www.friluftsrad.no


Laste ned ppt "Helsedirektoratet AKTIVITETSKAMPANJE 2014 Presentasjon Muligheter Hva vil vi"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google