Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n «Ka no?» Mestring av hverdagen etter utskriving.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n «Ka no?» Mestring av hverdagen etter utskriving."— Utskrift av presentasjonen:

1 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n «Ka no?» Mestring av hverdagen etter utskriving.

2 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n - Er rehabiliteringsprosessen ferdig ved utskriving? - Hva med trygghet? Her? Heime? Hvordan blir overgangen? - Lengde på oppholdet?

3 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Mestring av hverdagen etter utskriving: Hovedpunkter: egne reaksjoner på det å komme heim omgivelsenes måter å reagere på miljøets ressurser og begrensninger samliv A Egne reaksjoner på det å komme heim B Omgivelsenes måter å reagere på C Miljøets ressurser og begrensninger D Samliv

4 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Egne reaksjoner, følelser og tanker på det å komme heim: * Egne følelser / reaksjoner på ny situasjon: Gode: Glede, stolthet, kjærlighet. Andre: Sinne, frykt, skyld, skam, tristhet, misunnelse, sjalusi, isolasjon, stigmatisering, mistenkeliggjøring. Hvordan takle isolasjon? Hvordan takle stigmatisering? Hvordan takle mistenkeliggjøring?

5 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Reaksjonene fra omgivelsene er ulike (oppmuntring, trøst, «bli syntes synd på» /, medfølelse) Hvordan takler vi dette? (sinne, tristhet, skam, misunnelse, lei, glad, motivert, lettet, «bli sett» Hvordan takle omgivelsenes reaksjoner ?

6 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Familie/venner:. Funksjonsendringer kan medføre endret atferd. Hva da? Krav/forventninger til meg selv, til omgivelsene? Må jeg finne nye måter å tilpasse samlivet /samværet på? Bortforklaringer for å dekke over funksjonsforandringer / skjule problem etter sykdom/skade. Hvordan forholde seg til usynlige begrensninger / endringer?

7 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Hva er «hjem»? Boligen (enebolig, leilighet, institusjon, omsorgsbolig, ny bosituasjon) Familie/venner (ektefelle /samboer, foreldre, barn, søsken, naboer) Arbeid/aktivitet (jobb, dagtilbud, organisasjonarbeid) Fritid (hobby, interesser, medlemskap i lag og foreninger) Nettverket (dette er svært ulikt). Hvem er «nærpersoner»? (se sirkel)

8 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n venner jeg

9 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Hva skjer i heimen: Nødvendige forandringer / tilrettelegginger? Nye / andre oppgaver? Er det greit å tilpasse seg evt. nye rutiner? Gamle oppgaver som kan videreføres? Hvordan takler jeg og min familie å få ”fremmede” hjelpere inn i vårt hjem? Samlivet kan også påvirkes. (trygghet, endra funksjon, utmattelse m.m. Viktig tema som vi kan snakke mer om hvis behov, enten med teammedlemmer eller andre ressurspersoner på avdelingen.)

10 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Fritid og aktivitet: Hvor viktig er det for meg å være aktiv? Passer det meg å få slippe? Kan jeg fortsette som før? Utføre deler av aktiviteten? Er det andre aktiviteter jeg kan utføre? Må noe tilrettelegges? Endre sted for aktiviteten? Hva kan jeg gjøre for å komme i gang igjen eller starte på nye? Evnt gruppetilbud i din kommune. Frisklivssentral?

11 - på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n Arbeid: Hvor viktig er arbeidet /aktiviteten for meg? Hva skal til for at jeg skal fortsette i jobben? Kan min arbeidsplass tilpasse seg mine behov? Hvordan stiller jeg meg til forandringene? Hvor mye krefter er jeg villig til å bruke på arbeid/aktivitet? Energiøkonomisering? Vil det få økonomiske konsekvenser?


Laste ned ppt "- på lag med deg for din helse R e h a b i l i t e r i n g s k l i n i k k e n «Ka no?» Mestring av hverdagen etter utskriving."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google