Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Prosjekt TURKOMPIS i Finnmark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Prosjekt TURKOMPIS i Finnmark."— Utskrift av presentasjonen:

1 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Prosjekt TURKOMPIS i Finnmark

2 Samfunnsoppdraget Forum for Natur- og Friluftsliv Finnmark ønsker i samarbeid med våre tilsluttede organisasjoner å legge til rette for at alle mennesker med en funksjonsnedsettelse skal få oppleve trygghet og naturglede ved å være i samspill, kjenne på gleden ved å være i fysisk aktivitet og få gode mestringsopplevelser gjennom friluftsliv. Prosjektet «Turkompis» vil være et viktig bidrag for å følge opp tiltak 4 i Finnmark fylkeskommunes strategi i HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2016 – 2020: «Stimuleringsmuligheter for lag og foreninger som fokuserer på aktivisering av personer med nedsatt funksjonsevne og særskilte inkluderingstiltak.» Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) Kapittel 2., § 4.Kommunens ansvar for folkehelsearbeid Kommunen skal legge til rette for samarbeid med frivillig sektor.

3 FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Forum for natur og friluftsliv, FNF Samarbeids- nettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. FNF Finnmark ivaretas av Styret valgt på årsmøtet og ansatt koordinator Johannes Skulstad NJFF Finnmark, NNV Finnmark, 4H-Finnmark og Turlagene (DNT) sitter i styret. FNF har sitt utspring fra Norsk Friluftsliv (Den Norske Turistforening, 4H Norge, Forbundet KYSTEN, Norges Folkesportforbund, Norges Jeger- og Fiskerforbund, KFUK-KFUM- speiderne, Norges Klatreforbund, Norges Orienteringsforbund, Norges Padleforbund, Norges Røde Kors Hjelpekorps, Norges speiderforbund, Skiforeningen, Syklistenes landsforening, Norsk Kennelklubb ) Samarbeidsrådet for naturvernsaker (Norges Naturvernforbund, WWF-Norge, DNT & NJFF) Friluftsrådenes Landsforbund (Friluftsrådene i Norge)

4 Andres erfaringer Konseptet «Turkompis» har sitt utspring i flere ulike prosjekter som har hatt som ambisjon å få personer med en funksjonsnedsettelse mer aktive i hverdagen. Det har vært gjennomført prosjekter i Finnmark og andre fylker. I Nordland har FNF og Idrettskretsen et felles prosjekt Tur- og treningskompis. FNF Finnmark ønsker å bruke erfaringene, og de gode eksemplene fra prosjekter som har fungert godt inn i Turkompisprosjektet.

5 Plan for videre arbeid med prosjektet Fase 1. Planlegging Møter med fylkeskommunen for å diskutere hva FNF og tilsluttede organisasjoner kan bidra med å legge til rette for at mennesker med en funksjonsnedsettelse skal få oppleve trygghet og naturglede ved å være i samspill, kjenne på gleden ved å være i fysisk aktivitet og få gode mestringsopplevelser gjennom friluftsliv. Juli-Anne Staven FFK er fylkeskommunens kontakt. Friluftsrådet v/ Hugo Tingvoll er kontaktet for medvirkning. Fase 2. Forprosjekt FNF inviterer til samarbeid med FFK om møter i Finnmark Vest og Øst for å informere om planen og organisasjonenes bidrag for oppfølging av planen. Natt i naturen, friluftslivets uke. Undersøke mulighetene for prosjektmidler fra FFK og Friluftslivets uke Etablerte møteplasser brukes til å informere om prosjektet høsten 2016. Fase 3. Hovedprosjekt for friluftsliv og folkehelse Med utgangspunkt i erfaringene fra forprosjektet vil FNF arbeide for en intensjonsavtale med FFK om et hovedprosjekt for friluftsliv og folkehelse, «Turkompis». Prosjektet bør ha en tidshorisont på 2 år og legges opp som en avtalt programsatsing i forhold til FFK og kommunene.

6 Hovedmål Hovedmålet med Turkompisordningen er å skape flere og bedre aktivitets- og friluftslivsopplevelser for personer med funksjonsnedsettelse i hele Finnmark. Målgrupper 1) Brukere av dagens støttekontaktordning som har behov for et inkluderende og tilpasset tilbud innenfor fysisk aktivitet og friluftsliv. 2) Natur- og friluftslivsorganisasjoner og interesserte som ønsker å bidra til gode aktivitets- og friluftsopplevelser for personer med en funksjonsnedsettelse. 3) Støttekontakter, eksisterende eller nye, som ønsker å utvide sin kompetanse innen fysisk aktivitet og friluftsliv, og dermed bli en Turkompis.

7 Delmål 1 Det skal finnes Turkompiser i hver deltagerkommune, som har kompetanse til å bruke fysisk aktivitet i forbindelse med støttekontaktordningen. Tiltak Vi skal være i kontakt med minst 8 kommuner om etablering av Turkompisordningen hvert år i prosjektperioden. Målet er at flest mulig av disse skal gjennomføre Turkompiskurs hvert år, med minimum 10 deltakere på hvert kurs. Kursene kan arrangeres regionsvis etter dialog med/ønske fra de enkelte kommuner/regioner.

8 Delmål 2 Mennesker med en funksjonsnedsettelse skal ha mulighet til å prøve ut ulike aktivitetsformer - både individuelt og sammen med andre. En ønsker derfor å bidra til at flere får prøve friluftsaktivitet de kan trives med. Tiltak Det utarbeides et hefte med oversikt over aktivitetstilbudet i hver enkelt kommune. Her blir det viktig å vise de «gode eksemplene».

9 Delmål 3 Alle Finnmarkskommunene skal være kjent med Tur- og treningskompisordningen. En stor del av arbeidet er å gjøre Turkompisordningen kjent for saksbehandlere og ledelsen i kommuner i Finnmark. Dette mener vi gjøres best med personlig møte med politikere/administrasjonen (folkehelsekoordinatorer, saksbehandlere etc.) i hver enkelt kommune eller region. På grunnlag av dette vil vi legge vekt på et godt samarbeid med Finnmark Fylkeskommune. Tiltak Forankre Turkompisordningen ved å gjennomføre informasjonsmøter lokalt i kommunene. Infomøtene kan foregå regionsvis dersom dette er mest praktisk. Presentere Turkompisordningen på folkehelsekonferanser, på nettsider, i infoskriv osv., i samarbeid med Finnmark Fylkeskommune. FNF skal i prosjektperioden besøke alle kommunene, for at kommunene skal forankre konseptet i lokale folkehelseplaner

10 ØKONOMI – Turkompis 2016-2018 - Forprosjekt Inntekter – 2016 Fra MerknadBeløp FNF Vikarmidler NAV30 000 Finnmark fylkeskommune 10 000 Gjensidigestiftelsen 30 000 Finnmarkseiendommen 10 000 Friluftslivets uke 10 000 Sum 90 000 Utgifter – budsjett 2016 Honorar prosjektleder 30 000 Kurs/opplæring Natt i Naturen Alta og Vadsø30 000 Adm. reiser innsalg/møter 20 000 ‘Materiell/profilartikler 10 000 Sum 90 000 ØKONOMI – Turkompis 2016-2018 - Forprosjekt

11 ØKONOMI – Turkompis 2017-2018 - Hovedprosjekt Inntekter: 2017 - 2018 20172018 Totalt FNF 100.000 200.000 Finnmark fylkeskommune 150.000 300.000 Gjensidigestiftelsen 250.000 500.000 Egenandel kommuner 50.000 100.000 SUM550.000 1.100.000 Utgifter: 2017-201920172018Totalt Kurs/opplæring -TTK-kurs -Oppfølgingssamlinger/kurs -Ekstern evaluering 130.000 260.000 Leie av lokaler/anlegg20.000 40.000 Markedsføring/profilering20.000 40.000 Personalkostnader -lønn prosjektleder -kontorutgifter 300.000 600.000 Transport -Møtevirksomhet/ profilering i hele Finnmark. -TTK-kurs -Oppfølgingssamlinger 70.000 140.000 Utstyr -Div. materiell til kurs 5.000 10.000 Annet5.000 10.000 SUM550.000 1.100.000


Laste ned ppt "FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV Prosjekt TURKOMPIS i Finnmark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google