Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øyer Idrettspark ØTI sin plan for området ØTI - Visjon: Meningsfull fritid for alle!

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øyer Idrettspark ØTI sin plan for området ØTI - Visjon: Meningsfull fritid for alle!"— Utskrift av presentasjonen:

1 Øyer Idrettspark ØTI sin plan for området ØTI - Visjon: Meningsfull fritid for alle!

2 Vårt mål for Øyer Idrettspark Tilrettelegge området slik at det blir et naturlig møtested i Øyer Hele området må få en ansiktsløftning Skal være et nav for både organisert og uorganisert aktivitet i Øyer kommune ØTI - Visjon: Meningsfull fritid for alle!

3 Hvorfor? Gode fasiliteter for idretten Stimulere til økt utendørs fysisk aktivitet Trenger et positivt og trivelig møtested i sentrum Viktig faktor for folk som vil bosette seg i Øyer ØTI - Visjon: Meningsfull fritid for alle!

4 Oversikt over ulike elementer vi ønsker å få på plass Trinn 1 – Kunstgras med belysning – Lysløype – Klubbhus Trinn 2 – Oppgradering søndre bane med friidrettselement – Skateanlegg og volleyballbane – Eventuelt møteplassen, se egen presentasjon Trinn 3 – Basket ball og skøytebane – Resterende tiltak ØTI - Visjon: Meningsfull fritid for alle!

5 Kunstgrasbane 11`er bane med god kvalitet på underlag Forlenger sesongen i begge ender Sparer grasbanene Lysanlegg som øker brukstida vår og høst ØTI - Visjon: Meningsfull fritid for alle!

6 Lysløype Nærmiljøanlegget skal oppgraderes Sommerstid kan denne brukes til løping, sykling og turgåing Utbedrer traseen Skileikanlegg består og opprustes ØTI - Visjon: Meningsfull fritid for alle!

7 Oppgradering av klubbhus ØTI trenger et felles samlingssted Påbygg med kiosk/kafè/møterom Oppussing av eksisterende lokaler Lagerrom Garasje til klipper/traktor kombinert med kaldt-lager ØTI - Visjon: Meningsfull fritid for alle!

8 Andre tiltak I samarbeid med kommune og næringsdrivende få til et pent område med ankomst til idrettsparken mellom Coop og Rimi. Opprusting av søndre bane Beholde og sette i stand 60 m løpebane og andre friidrettselementer ØTI - Visjon: Meningsfull fritid for alle!

9 Andre tiltak forts. Sandvolleyballbane og skateanlegg sør for banene Tilrettelegge med benker og bord på ulike områder i parkanlegget Møteplassen ØTI - Visjon: Meningsfull fritid for alle!

10 Finansiering Alle prosjektene er spillemiddel berettigede Betydelig dugnadsandel samt bidrag fra lokalt næringsliv Selge et tomteareal opp mot Bakkevegen/Granrudvegen Avhengig av investorer Må ha støtte i det politiske miljøet i kommunen Fylkesmann må gi tilslutning ØTI - Visjon: Meningsfull fritid for alle!

11 Videre gang Spillemiddelsøknad for kunstgrasbane er sendt og godkjent i kommunen Egenkapital 1 mill(andelssalg, sponsorer, oppsparte midler) Salg av tomteareal - omregulering. Den økonomiske garantien er på plass i form av et gavebrev på 4 mill fra lokale investorer Eventuell merverdi ved salg vil tilfalle ØTI. ØTI - Visjon: Meningsfull fritid for alle!

12 Øyer Idrettspark Vi ønsker politisk støtte for planene for idrettsparken Viktig i det videre arbeidet med Fylkesmann ØTI - Visjon: Meningsfull fritid for alle!

13 Takk for oppmerksomheten! Håper alle ser viktigheten av utviklingen på Øyer Idrettsplass, ikke bare for idretten, men for alle! ØTI - Visjon: Meningsfull fritid for alle!


Laste ned ppt "Øyer Idrettspark ØTI sin plan for området ØTI - Visjon: Meningsfull fritid for alle!"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google