Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Jeg – en merkevare ? Refleksjoner og bevisstgjøring om sluttpakker og jobbsøking/CV ECONA 6.3.2012 Petter A. Knudsen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Jeg – en merkevare ? Refleksjoner og bevisstgjøring om sluttpakker og jobbsøking/CV ECONA 6.3.2012 Petter A. Knudsen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Jeg – en merkevare ? Refleksjoner og bevisstgjøring om sluttpakker og jobbsøking/CV ECONA 6.3.2012 Petter A. Knudsen

2 Jeg – en merkevare ? Del I Hensikten med personlig merkevarebygging: Skape bestemte forestillinger om eller assosiasjoner til deg Tydeliggjøre seg og skille seg ut fra konkurrentene – andre personer

3 Jeg – en merkevare ? Måling av styrke på merkevare Verdi/image/særegenhet 100% DEG Kjennskap/tilgjengelighet 100% Presentasjon/CV/Profil intervju/Kompetanse Kjent blant rekruttere og headhuntere / Linkedin.no / Databaser / Nettverk / ECONA

4 Jeg – en merkevare ? Hva er Personlig merkevarebygging? Evnen til å synliggjøre din personlighet, din kompetanse og dine egenskaper på best mulig måte, i den hensikt å nå ditt mål. Et personlig brand/merkevare = Hvordan du oppleves når andre tenker på deg Det reflekterer det du står for: din identitet dine verdier og holdninger din kompetanse og egenskaper din adferd dine omgivelser, ditt miljø

5 Drømmejobben VisjonDrøm Rolle Hvilken rolle vil du ha? Leder: Avd. leder, adm. direktør, prosjektleder, faglig leder Personalansvar Fagekspert Medarbeider Administrator Verdier Hva er viktig for deg i jobb og privat? I hvilken grad blir det som er viktig for deg mulig i den rollen du ønsker? Kompetanse og egenskaper Hva kan du? Hvilke sterke sider har du og hvilke begrensninger har du? Fagområder og arbeidsoppgaver du trives med?

6 Resultat Faglig kompetanse Sosiale ferdigheter Personlige egenskaper Energi

7 Hvordan finne frem til ”den rette jobben” Karrierebehov - stilling Lederkarriere – omfang/nivå Økonomiske rammer - lønn Bosted/arbeidsvei Nasjonal/internasjonal karriere Realkompetanse Formalkompetanse Fagkompetanse Erfaring Bransje Funksjonserfaring Personlige egenskaper Sosiale ferdigheter Lederprofil VIL ER KAN Rett jobb

8 Livskarriere Jobb Karriere Personlig utvikling Økonomi Venner Fritid/Hobby/ Rekreasjon Fysiske omgivelser Bolig Helse Trening Familie Samliv Bli bevisst dine valg og muligheter. Kan du gjøre karriere på flere områder enn jobb? Kartlegg hvordan du ønsker å ha det om 1 år, om 10 år. Velg arbeidsgiver som matcher dine ønsker om et balansert liv.

9 Jeg – en merkevare? Din profil – et resultat av fire forhold: 1Din kompetanse, dine egenskaper og holdninger og nivået og kvaliteten på disse 2Erfaringer vi gjør oss som ”kunde” av deg 3 ”Din fysiske standard” – friskhet 4Din kommunikasjon - språk Innhold hva du sier10% Form hvordan du sier det20% Kroppsspråkhvordan du oppleves visuelt70%

10 Del IIOppsigelse og Reaksjonsmønsteret Hvordan opplever den berørte personen situasjonen under prosessen

11 Formkrav til oppsigelsen – aml § 15-4 Skriftlig Leveres personlig/sendes rekommandert Inneholde opplysninger om: retten til å kreve forhandlinger retten til å reise søksmål retten til å stå i stillingen fristene til å kreve forhandlinger Er oppsigelsen begrunnet i virksomhetens forhold skal det opplyses om fortrinnsretten.

12 Bruk av sluttpakke fra et juridisk perspektiv (forts.) § AML’s minimumsvilkår vs Sluttpakke Sluttpakkeavtalen er ikke formelt bundet av §AML Sluttpakken er en avtale mellom 2 ”likeverdige” parter Den ansatte frasier seg: rett til forhandling og rettslig vurdering – stå i stillingen rett til å komme tilbake i stillingen rett til søksmål Arbeidsgiver gir: økt trygghet i form av etterlønn økt trygghet for ny jobb med innlagt jobbsøkeprogram arbeidsfritak – rask overgang til aktivt jobbsøk Arbeidsgiver får: rask behandling og avklaring av prosessen ingen prosessuelle advokatkostnader mulighet for å rekruttere til stillingen igjen ledelsestid tilgjengelig for drift og ny organisasjon opprettholdt et godt omdømme

13 Del III Sluttpakken Etterlønn: Definert som lønn uten feriepenger/bonus Etterlønn med avkorting – stoppes utbetalt når ny jobb er etablert Pensjon og forsikring: Dekkes i oppsigelsestiden Sosiale goder: Dekkes i oppsigelsestiden (telefon/ bredbånd/ PC/ avis/ bil) Bonus: Regnes frem til dato for fratredelse Arbeidsfritak: Vanlig fra start av oppsigelsestiden Karriereprogram: starter fra fratredelsestidspunktet og frem til ny jobb. Attest og referanser:

14 Arbeidsgivers beregning vedr. sluttavtaler A)Oppsigelse med søksmål og konflikt -lønn i perioden frem til dom + oppsigelsestid -ledelsestid brukt til konfliktprosessen -omdømme i markedet -uro i avdelingen for de som er igjen -pensjon + forsikring + alle sosiale goder i hele perioden -den berørte sitter i stillingen frem til dom B)Sluttpakke -lønn i oppsigelsestiden + etterlønnsperioden -rask prosess med trygghet for ny

15 Eksempel på sluttpakkestruktur – 3+2+3 mnd.

16 Jeg – en merkevare? Del IVSuksessfaktorer Troverdig Attraktiv og relevant UNIK Budskap

17 Jeg en merkevare CV og Nøkkelkompetanse Utdannelse Faglig kompetanse Egenskaper og ferdigheter Erfaring Nasjonalt / internasjonalt Bransje og Organisasjonstype Ledelse Nivå Omfang Kompleksitet

18 Jeg - en merkevare? Evaluer deg selv som merkevare – ditt brand Spørsmål: Har du en klar posisjon? Er det gap mellom det du lover og det du leverer? Er du tydelig og skiller du deg ut tilstrekkelig? Oppleves du som attraktiv? Vekker du positive reaksjoner hos målgruppen? Snakker du til hodet og hjertet? Har du gode suksesshistorier som forteller om din kompetanse?

19 ”Du setter ikke spor der hvor alle andre går” Jan Vincent Johannessen Lykke til med din egen personlige merkevarebygging i vanskelige tider Petter A. Knudsen


Laste ned ppt "Jeg – en merkevare ? Refleksjoner og bevisstgjøring om sluttpakker og jobbsøking/CV ECONA 6.3.2012 Petter A. Knudsen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google