Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samlokalisering Horten videregående skole Fylkestinget vedtok i desember 2004 : utarbeide et byggeprogram for en samlokalisert skole reguleringsplan for.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samlokalisering Horten videregående skole Fylkestinget vedtok i desember 2004 : utarbeide et byggeprogram for en samlokalisert skole reguleringsplan for."— Utskrift av presentasjonen:

1 Samlokalisering Horten videregående skole Fylkestinget vedtok i desember 2004 : utarbeide et byggeprogram for en samlokalisert skole reguleringsplan for samlokaliseringen i Skippergata

2 SKUP Fylkesrådmannen besluttet å la samlokaliseringen i Horten bli en del av Skoleutbyggingsprosjektet (SKUP) SKUP er : –Utbyggingen i Larvik, Tønsberg, Horten, Holmestrand –SKUP stab er p.t. 4 personer

3 Arbeid med reguleringsplan Parallelt med programmeringsarbeidet utarbeides det et reguleringsforslag for området. SKUP-stab er ansvarlig for arbeidet med reguleringsplan. Arbeidet skjer i nært samarbeid med skolen og Horten kommune.

4 Reguleringsplan Reguleringsplanen skal utarbeides som en privat regulering. Planområdet avklart Varsel om oppstart av regulering ca 1 juni Arbeidet med reguleringsplan vil ta cirka 12-14 måneder

5 Reguleringsplan

6 SKUP – Horten Aktiviteter : Våren 2005 organisere medvirkningen i arbeidet med å beskrive hva den nye skolen skal ha av funksjoner koordinator for dette arbeidet tilsettes i disse dager engasjere en arkitekt som skal utarbeide et rom- og funskjonsprogram på bakgrunn av funksjonsanalysen

7 SKUP – Horten planlegge for neste skolereform, dvs beskrive et bygg som enkelt kan tilpasses nye pedagogiske retninger, endring i elevtall og elevenes ønsker, endringer i programområder funksjonsbasert programmering

8 Føringer for arbeidet ”Arealbruk – framtidas skoleanlegg” Fleksibilitet tilpasningsdyktige til framtidige endringer i pedagogiske metoder, faglige endringer eller endringer i skolens organisasjon Sambruk internt sambruk mellom egne brukere, eksternt sambruk mellom skolen og lokalsamfunnet

9 Føringer for arbeidet Kapasitetsutnyttelse effektiv planløsning, optimal arealbruk, 80-85 % utnytting av undervisningsarealer Livsløpsperspektiv investering- og driftsbudsjett ses samlet og i et 50-års perspektiv

10 Føringer for arbeidet Trivsel vektlegge trivsel og sosiale rom som en forutsetning for effektiv utnyttelse Generalitet de enkelte rom skal kunne brukes til flere funksjoner stor variasjon i ulike romstørrelser og utrustning

11 Føringer for arbeidet Tilbygg og ombygging ved tilbygg og ombygging av eksisterende anlegg skal bygningsstruktur og planløsningsprinsipp organiseres for å styrke mulighetene for generalitet, fleksibilitet og elastisitet.

12 Organisering av medvirkningen Eksempler på brukergrupper, faggrupper - allmenne teorifag - idrettsfag - formidlingsfag Faggruppene har et spesielt ansvar for å beskrive aktiviteter som skal foregå i generelle undervisningsrom og spesialrom

13 Organisering av medvirkningen Eksempler på brukergrupper, fellesarealer - Sosiale rom, internkontakt, individuelle arbeidsplasser for elever - Arbeidsrom for ansatte, velferdsrom og kontakt mellom arbeidsrom for pedagoger og elevene - Integrering av personer med spesielle behov - Teknisk drift, renhold, IKT

14 Organisering av medvirkningen Eksempel på eksterne grupper kommunale funksjoner, frivillige organisasjoner, høgskolen og lokalt næringsliv

15 Organisering av medvirkningen ”Helhetsgruppa” Brukergrupper

16 Tverrgrupper Ansvar for å beskrive funksjoner som angår alle på skolen FaggrupperTverrgrupper

17 Programmeringsarkitektens rolle kartlegging og analyse av dagens situasjon veilede og lage arbeidsbeskrivelser for brukergruppene sette sammen grupperesultatene til et rom- og funksjonsprogram

18 Koordinatorens rolle skal organisere de ulike brukergruppene, interne grupper og grupper med eksterne deltakere skal styre og koordinere arbeidet i gruppene og delta i gruppearbeidet ved behov.

19 Koordinatorens rolle skal være bindeleddet mellom skolens brukerorganisasjon og fylkesrådmannens utbyggingsstab, SKUP. er ansvarlig for at brukergruppene leverer sine funksjonsbeskrivelser innen fastsatte rammer og i den form som er fastlagt.

20 Rom- og funksjonsprogram Kontaktdiagrammer, fysisk organisering av skolen Beskrivelser av romtyper Beskrivelser av fellesarealer Utearealer Arealer for andre funksjoner enn skolens Beregning av totalt arealbehov nybygg og ombygging

21 Eksempel på horisontalt kontaktdiagram

22 Vertikalt kontaktdiagram

23 Byggeprogram Mål og visjoner Rom- og funksjonsprogram Teknisk program Kostnadskalkyle

24 SKUP – Horten Aktiviteter : Høsten 2005 : innføring i programmeringsarbeid for brukergruppene, eventuelle studieturer starte arbeidet med programmering av nytt skoleanlegg vurdere hele anlegget under ett når det gjelder hvem som skal plasseres hvor


Laste ned ppt "Samlokalisering Horten videregående skole Fylkestinget vedtok i desember 2004 : utarbeide et byggeprogram for en samlokalisert skole reguleringsplan for."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google