Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Erstatningsansvar aksjeloven § 17-1, jf. § 17-3 og § 17-6 Individuelt ansvar (kollegialt organ med individuelt ansvar) Forutsetninger – Ansvarsgrunnlag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Erstatningsansvar aksjeloven § 17-1, jf. § 17-3 og § 17-6 Individuelt ansvar (kollegialt organ med individuelt ansvar) Forutsetninger – Ansvarsgrunnlag."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Erstatningsansvar aksjeloven § 17-1, jf. § 17-3 og § 17-6 Individuelt ansvar (kollegialt organ med individuelt ansvar) Forutsetninger – Ansvarsgrunnlag - uaktsomhet - mangelfull oppfyllelse av plikter - passivitet – Økonomisk tap – Påregnelig/adekvat årsakssammenheng – Forsett/vinnings hensikt (straff) Skadelidte – Selskapet – Aksjonærer (eller andre i § 17-1 ordlyden ) – Kreditorer - forutsetter insolvens i selskapet. – Kontraktsparter – Ansatte – Konkurrenter

2 2 Erstatningsansvar forts. Styrets plikter kan deles inn i tre ansvarsområder: – Forvaltningsansvar (asl §§ 6-12. 3-4 og 3-5) – Tilsynsansvar (asl §§ 6-12, 6-13 og 6-15) – Informasjonsansvar (asl §§ 5-15, 10-3) Pliktbrudd – objektivt ansvar Skyld – subjektivt ansvar: - Uvitenhet om faktiske forhold kan være unnskyldelig - Uvitenhet om jussen ikke unnskyldelig - Styret må kjenne til pliktene

3 3 Erstatningsansvar forts. Mulige forhold: – Egenkapital – ikke forsvarlig etter aksjelovens § 3-4, handleplikt etter § 3-5 – Drift på kreditorenes regning – ikke informert – Uklok forretningsdrift – Ikke varetatt selskapets interesser – brudd på taushetsplikt – Uforsvarlig bemanning – Begunstige seg selv eller nærstående – aktuelt ved lån, forretningsforhold – Styrets leder – i prinsippet samme ansvar, men noe større ansvar for å følge virksomheten.

4 4 Styremedlemmene må ha begått en feil som ligger utenfor det å ta en forretningsmessig risiko Krav fra et rederi som hevdet å ha blitt påført et tap ved at befrakterselskapet ved dets styre angivelig ikke hadde besluttet og gjennomført innbefraktningen på et forsvarlig økonomisk grunnlag. Retten vurderte styrets avgjørelse om å inngå certepartiet opp mot selskapets økonomiske stilling, og fant at denne vurderingen var optimistisk. En virksomhets ledelse er berettiget til å bevare selskapet og unngå konkurs, så lenge det er en rimelig sjanse for at dette kan lykkes. Dette gjelder selv om håpet om å kunne ri stormen av må betegnes som spinkelt, men dog ikke helt urealistisk……..

5 Hva dekker styreansvarsforsikringen ? Formuesskade som følge av styreansvar etter norsk rett Saksomkostninger 5

6 Hva dekkes ikke av en styreansvarsforsikring Forsettlig påført tap (FAL 4.9) Straffebøter Tap som følge av bestikkelser og korrupsjon Person- og tingskade 6

7 7 Forretningsmessige avgjørelser Et aksjeselskap hadde store underskudd, og aksjekapitalen var tapt. Virksomheten ble likevel drevet videre, inntil det ble åpnet konkurs etter oppbud. Boet saksøkte styrets medlemmer med krav om erstatning. Er styret ansvarlig ?

8 8 Forretningsmessige avgjørelser Et styre i en stiftelse hadde vedtatt å bygge et trimhus selv om dette lå utenfor stiftelsens formål. Stiftelsen hevdet å ha blitt pådratt kostnader som følge av vedtaket. Styret hadde ikke informert boligeierne om vedtaket. Er styret ansvarlig ?

9 9 Driftstap som følge av manglende oppbud

10 10 Skillet mellom forretningsmessig drift og ansvarsbetingende handlinger. Dreamon AS Kine Posse: Styremedlem og daglig leder av selskapet Dreamon AS, og eier i Lett og Luftig AS To andre medlemmer i dette styret var også eiere av selskapet Lett og Luftig AS Lett og Luftig AS Produktet Kjempesjangse Avslo tilbudet Kine Posse kjøpte produktet for 1MNOK. Vederlaget var 160 000 aksjer som ble overført fra Dreamon til selger. Kine Posse tok patent på produktet og solgte det til Lett og Luftig AS. Rettslig vurderingstema: Var det uaktsomt av styret å anbefale at Dreamon skulle kjøpe Lett og Luftig til en verdi på MNOK 30, eller er dette en del av den forretningsmessige risikoen som ikke kan kreves dekket under styreansvarsforsikringen ? Lett og Luftig blir kjøpt opp til en verdi av 30 MNOK. Videre viser det seg at produktet Kjempesjangse ikke er så lovende som forespeilet, og Dreamon AS går nærmest konkurs. Selskapet saksøker styret for 200 MNOK.

11 11 10 gode råd ved vurdering av styreverv: 1.Sett deg inn i aksjeloven 2.Sjekk selskapets økonomi, organisasjon etc. 3.Krev jevnlige styremøter - med fast gjennomgang av økonomi etc. 4.Ta standpunkt - argumenter - protokoller 5.Søk råd hos ekspertise når nødvendig 6.Svak økonomi - tettere oppfølgning 7.Vanskelig klima i styre - aksjoner eller trekk deg ut 8.Følg opp revisors rapporter 9.Utvis sunn skepsis til administrasjonen 10.Pass på skattetrekk og avgiftsbetaling, og drift for kreditors regning.


Laste ned ppt "1 Erstatningsansvar aksjeloven § 17-1, jf. § 17-3 og § 17-6 Individuelt ansvar (kollegialt organ med individuelt ansvar) Forutsetninger – Ansvarsgrunnlag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google