Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

www.gransking.com Besøksadresse: Stranden 1 B (Aker Brygge), 0250 Oslo Postadresse: Postboks 191, 1319 Bekkestua Erling Grimstad advokat & rådgiver Styreansvar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "www.gransking.com Besøksadresse: Stranden 1 B (Aker Brygge), 0250 Oslo Postadresse: Postboks 191, 1319 Bekkestua Erling Grimstad advokat & rådgiver Styreansvar."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 www.gransking.com Besøksadresse: Stranden 1 B (Aker Brygge), 0250 Oslo Postadresse: Postboks 191, 1319 Bekkestua Erling Grimstad advokat & rådgiver Styreansvar Erling Grimstad www.gransking.com Styreforsikring fritar ikke for ansvar

3 www.gransking.com Besøksadresse: Stranden 1 B (Aker Brygge), 0250 Oslo Postadresse: Postboks 191, 1319 Bekkestua Erling Grimstad advokat & rådgiver Dette er hva dere vil få høre om … 1.Styrekriminalitet og selskapskriminalitet 2.Styrets forvaltningsansvar 3.Styremedlemmers faresignal

4 www.gransking.com Besøksadresse: Stranden 1 B (Aker Brygge), 0250 Oslo Postadresse: Postboks 191, 1319 Bekkestua Erling Grimstad advokat & rådgiver Hva er et selskap? ”In our view, a corporation is a mechanism established to allow diferent parties to contribute capital, expertise, and labor, for the maximum benefit of all of them.” Robert A.G. Monks & Nell Minow

5 www.gransking.com Besøksadresse: Stranden 1 B (Aker Brygge), 0250 Oslo Postadresse: Postboks 191, 1319 Bekkestua Erling Grimstad advokat & rådgiver 1. Hva er styrekriminalitet? Bevisste handlinger Utroskap og illojalitet mot selskapets interesser Manglende overholdelse av forvaltningsansvaret Fravær av kontroll Korrupsjo n Skatt- og avgift Konkurranse regler HMS Forvaltnin g Regnskap Utroska p Konkurs Finans

6 www.gransking.com Besøksadresse: Stranden 1 B (Aker Brygge), 0250 Oslo Postadresse: Postboks 191, 1319 Bekkestua Erling Grimstad advokat & rådgiver Noen feilaktige oppfatninger om styrekriminalitet Konsekvens av en rekke uheldige omstendigheter … Markedet gikk mot oss.. Det var ikke planlagt – vi var uheldige! Reglene er for kompliserte! Lav risiko for erstatningsansvar. Det handler jo bare om penger.

7 www.gransking.com Besøksadresse: Stranden 1 B (Aker Brygge), 0250 Oslo Postadresse: Postboks 191, 1319 Bekkestua Erling Grimstad advokat & rådgiver Utfordringer for styret Makt korrumperer! Hvordan ivareta krav til 360 graders kontroll? Organisasjonskulturen er avgjørende. Tror du på CSR som konkurransefortrinn? Styret har ansvaret for selskapets forretningsetikk! Styret har stor påvirkningskraft på organisasjonskulturen!

8 www.gransking.com Besøksadresse: Stranden 1 B (Aker Brygge), 0250 Oslo Postadresse: Postboks 191, 1319 Bekkestua Erling Grimstad advokat & rådgiver 2. Styrets forvaltningsansvar/tilsynsansvar -Ta avgjørelse i viktige saker -Sørge for tilfredsstillende organisering -Fastsette planer og budsjetter -Tilsette/avsette daglig leder -Avgi ÅO -Holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling -Påse betryggende kontroll -Føre tilsyn med daglig leder og selskapets virksomhet -Iverksette undersøkelser -Handleplikt hvis ikke forsvarlig egenkapital (asl./aasl. § 3-4 og § 3-5)

9 www.gransking.com Besøksadresse: Stranden 1 B (Aker Brygge), 0250 Oslo Postadresse: Postboks 191, 1319 Bekkestua Erling Grimstad advokat & rådgiver Styrets fire hovedoppgaver: 1.Strategi 2.Kontroll 3.Organisering 4.Egenoppgaver (evaluering av adm dir/evaluering av styret)

10 www.gransking.com Besøksadresse: Stranden 1 B (Aker Brygge), 0250 Oslo Postadresse: Postboks 191, 1319 Bekkestua Erling Grimstad advokat & rådgiver 3. Styremedlemmers faresignal Ledere er dårlige rollemodeller Mangel på tydelige verdier Svak oppmerksomhet om risiko Fravær av kapable voktere Liten bevissthet om organisasjonskulturen Manglende åpenhet

11 www.gransking.com Besøksadresse: Stranden 1 B (Aker Brygge), 0250 Oslo Postadresse: Postboks 191, 1319 Bekkestua Erling Grimstad advokat & rådgiver Flere faresignaler … Forsinkelse eller feil i pliktige oppgaver til offentlige myndigheter Forsinkelse ved innlevering av ÅO Revisor trekker seg eller hyppige revisorskifter Manglende overholdelse av skattebetalingsloven Liten fokus på etikk og corporate governance Uklarheter om kontrakter Usikkerhet om salgstall Tvist om eiendomsrett til immaterielle eiendeler Stor reell makt hos administrativ ledelse

12 www.gransking.com Besøksadresse: Stranden 1 B (Aker Brygge), 0250 Oslo Postadresse: Postboks 191, 1319 Bekkestua Erling Grimstad advokat & rådgiver Avslutning Styreansvarsforsikring fritar ikke for –Straff –Uberettiget vinning –Forsettlige handlinger –Forsikringsselskapets regresskrav –Økonomisk tap som skyldes forsettlig vold skade Erling Grimstad www.gransking.com


Laste ned ppt "www.gransking.com Besøksadresse: Stranden 1 B (Aker Brygge), 0250 Oslo Postadresse: Postboks 191, 1319 Bekkestua Erling Grimstad advokat & rådgiver Styreansvar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google