Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Styrearbeid Tromsø 29. september. Vi som er her Innlogg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Styrearbeid Tromsø 29. september. Vi som er her Innlogg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Styrearbeid Tromsø 29. september

2 Vi som er her

3 Innlogg

4 Årsmøter

5 Hva er en forening? Foreninger har ingen egen lov slik f.eks. aksjeselskaper Foreninger er underlagt ulovfestet rett, sedvane, rettspraksis og analogier fra lovverk (selskapsloven og aksjeloven) Hva kjennetegner en forening i rettslig forstand: Har medlemmer/eiere og ikke aksjonærer hva målet er med driften økonomiske forhold i bunn

6 Eget rettssubjekt egen juridisk person Kan pådra seg forpliktelser og erverve rettigheter Kjennetegn ansvarsforholdet i foreninger: Organisasjonsformen innebærer at tillitsvalgte ikke blir personlig ansvarlig for foreningens forpliktelser, og kan heller ikke ta ut personlig gevinst. Selskapsdeltakerne har krav på formue i selskapet ved oppløsning, mens medlemmene ikke eier foreningens formue.

7 Ansatte Det tradisjonelle ansvaret etter arbeidsmiljøloven gjelder ansatte i foreningen Definisjon av ansatte er når det foreligger et skriftlig arbeidsgiveransvar Arbeidstaker eller selvstendig oppdragstaker? Men ofte er de fleste i foreningen verken ansatt eller selvstendig oppdragstaker, men frivillig!

8 Vedtekter

9 Organisasjon Opprettelsen av et styre er verken en tvungen ordning eller noe begrepskjennetegn på foreninger Men de fleste større foreninger ser seg tjent med å ha styrer Styret i foreningen er det høyeste organet mellom årsmøtene

10 Ledelse

11 Plikter Styremedlemmers ansvar kan deles inn i tre plikter: Forvaltningsplikt sikre god forvaltning i foreningen Handleplikt i noen situasjoner - Unngå økonomisk ruin Plikt til å holde seg informert/orientert å kan ikke skylde på andre når du ikke vet hva som skjer

12 Erstatningsansvar (1) Uaktsomhet av styret (2) økonomisk tap (3) Sammenheng mellom den uaktsomme handling og det økonomiske tapet

13 Rekruttere

14 Koordinere

15 Team

16 Kartlegging Hva er mine ambisjoner for styrets arbeid Min arbeidserfaring/ utdanning Hva trenger jeg styreleders hjelp til/ mine begrensinger (Personlige forhold som må bli tatt hensyn til) Hva kan jeg bistå leder med (hva trenger jeg som bistand for å fungere som leder)

17 Motivasjon

18 STYREDOKUMENTER SAK 43/15 STAND FRIVILLIGHET I SENTRUM Kommunens kulturkontor har sendt ut invitasjon til lag og foreninger om deltagelse på årets arrangement. Sist år var det stor oppslutning om arrangementet, men vi var ikke representert da ingen ville ta på seg oppgavene. Forslag til vedtak: 1. Styret anser det som svært viktig at foreningen er representert på stand under arrangementet Frivillighet i sentrum for å synliggjøre vår aktivitet i kommunen. 2. De medlemmene som stiller opp på arrangementet inviteres til middag etterpå med en kostnadsramme på kr 5000,-.

19 Innsyn

20 Etiske regler

21 Oppgaver

22 Utlogg


Laste ned ppt "Styrearbeid Tromsø 29. september. Vi som er her Innlogg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google