Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS102 Advokat Lars Baklund.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS102 Advokat Lars Baklund."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS102 Advokat Lars Baklund

2 AS/ASA – oppløsning og avvikling
Aksjeloven kapittel 16 Oppløsning besluttes av generalforsamlingen, asl. § 16-1 Hovedregel er flertall som for vedtektsendring Det velges et avviklingsstyre, asl. § 16-2 Meldes til Foretaksregisteret som kunngjør oppløsningen og utsteder kreditorvarsel, asl. §§ 16-3 og 16-4 Selskapets forpliktelser dekkes før evt utdelinger til aksjonærene Asl. § 16-7 jf § 16-9 Omgjøring av eiendeler til penger, asl. § 16-8 Personlig ansvar, asl. § 16-12 Endelig melding om oppløsning = avvikling, asl. § 16-10 Tvangsavvikling, asl. § 16-14 Tvangsoppløsning, asl. §§ til 16-18

3 AS/ASA – ansvar og straff
Erstatningsansvar regulert i asl. § 17-1 Straffansvar regulert i asl. § 19-1 Gjelder daglig leder, styremedlem, aksjonær mv. «erstatter skade som de i den nevnte egenskap…. har voldt…» «overtrer bestemmelse gitt i eller i medhold av loven…» Typisk overtredelse av aksjeloven kapittel 6 Uaktsomhet eller forsett begge bestemmelser Grensen mot straffeloven og spesiallovgivningen

4 AS/ASA – gjeldsforhandling, akkord og konkurs
Kun styret kan fremsette begjæring om gjeldsforhandling eller konkurs, asl. § 6-18 Sammenhengen med straffansvaret ved unnlatelse av å begjære oppbud ved insolvens Et selskap blir slettet ved endt konkursbehandling

5 Enkeltpersonforetak (ENK)
Ingen lov om enkeltpersonforetak, men enkelte lite praktiske bestemmelser i selskapsloven, sel. § 1-1 (3) En fysisk person som eneeier Personlig ubegrenset ansvar med hele sin formue Registreringsplikt i Foretaksregisteret Får organisasjonsnummer Tilnærmet full styringsrett Kan være ansatte i ENK og disse kan gis fullmakter Likevel kun eier av ENK som er ansvarlig utad Kan overdra ENK til tredjeperson, men vedkommende hefter kun utad for eldre gjeld dersom kreditor eksplisitt har fått meddelelse om dette Trolig er salg av «innmat» mer aktuelt

6 Enkeltpersonforetak (ENK)
Planlagte generasjonsskifter og overdragelse ved død Planlagte generasjonsskifter i det alt vesentlige i samme stilling som ved overdragelse til tredjemann (eks salg) Grensen mot arveretten


Laste ned ppt "JUS102 Advokat Lars Baklund."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google