Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

JUS102 Advokat Lars Baklund. AS/ASA – Generalforsamlingen Asl og asal kapittel 5 Selskapets øverste myndighet jf. asl § 5-1 Alle aksjonærer har møterett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "JUS102 Advokat Lars Baklund. AS/ASA – Generalforsamlingen Asl og asal kapittel 5 Selskapets øverste myndighet jf. asl § 5-1 Alle aksjonærer har møterett."— Utskrift av presentasjonen:

1 JUS102 Advokat Lars Baklund

2 AS/ASA – Generalforsamlingen Asl og asal kapittel 5 Selskapets øverste myndighet jf. asl § 5-1 Alle aksjonærer har møterett i generalforsamling jf § 5-2 Styret innkaller til generalforsamling jf § 5-9 Ordinær generalforsamling, jf. § 5-5 Avholdes innen seks måneder etter regnskapsårets utløp Godkjennelse av årsregnskap og utdeling av utbytte Øvrige saker etter lov eller vedtekter Ekstraordinær generalforsamling, jf. § 5-6 Avholdes når revisor eller aksjonærer tilsvarende 1/10 av aksjekapitalen krever å behandle et bestemt angitt emne

3 AS/ASA – Generalforsamlingen Forenklet generalforsamling ved samtykke fra alle aksjonærer, asl. § 5-7 Saksbehandlingsregler for generalforsamlingen i asl. §§ 5-8 til 5-16 Utgangspunktet er alminnelig flertall, asl. § 5-17 Kvalifisert flertall (2/3 av stemmer og aksjekapital representert) ved vedtektsendringer Kvalifisert flertall (90 %), asl. § 5-19 Krav om enstemmighet, asl. § 5-20 Myndighetsmisbruk, asl. § 5-21 Beslutninger som gir aksjonærer en urimelig fordel - ugyldighet

4 AS/ASA – selskapets ledelse Asl og asal kapittel 6 Selskap skal ha et styre med minst ett medlem, asl § 6-1 AS kan ha en daglig leder, asl § 6-2 ASA må ha daglig leder, asal § 6-2 Generalforsamlingen velger styremedlemmer og kan også velge vararepresentanter, asl § 6-3 Normal tjenestetid er to år, asl. § 6-6

5 AS/ASA – selskapets ledelse Forvaltningen av selskapet utføres av styret, asl § 6-12 Styret plikter å holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling Styret skal føre tilsyn med selskapets virksomhet og daglige leder, asl § 6-13 Daglig leder utøver den daglige ledelse i henhold til styrets retningslinjer og pålegg, asl § 6-14 Avgjør ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art eller stor betydning Daglig leder plikter å jevnlig underrette styret, asl. § 6-15

6 AS/ASA – selskapets ledelse Hovedregel er at styrebeslutning krever alminnelig flertall av de møtende representanter, asl § 6-25 Styremedlemmers inhabilitet, asl § 6-27 Styret plikter å føre protokoll, asl § 6-29 Styret representer selskapet utad, asl § 6-30 Daglig leder representer selskapet utad i saker som gjelder den daglige ledelse, asl. § 6-32 Styret har normalt signaturrett, men denne kan også delegeres til særskilt styremedlem, daglig leder eller ansatt, asl. § 6-31 Myndighetsmisbruk, asl § 6-33 Selskapsrepresentant overskrider sin myndighet - ugyldighet

7 AS/ASA – bedriftsforsamling Gjelder selskaper med over 200 ansatte Skal velges bedriftsforsamling med minst 12 medlemmer, asl og asal § 6-35 Unntak ved avtale mellom selskapet og ansatte eller fagforening som representerer minst 2/3 av de ansatte, asl § 6-35 1/3 av medlemmene velges av og blant de ansatte, asal § 6-35

8 AS/ASA – revisjon Aksjeloven kapittel 7 og revisorloven Utgangspunktet er at alle selskap skal ha revisor, asl § 7-1 Ingen unntak for allmennaksjeselskap Unntak for aksjeselskap, asl § 7-6 Omsetning lavere enn MNOK 5 Regnskapsmessig balanse under MNOK 20 Gjennomsnittlig antall årsverk under 10 Kumulative vilkår Velges av generalforsamlingen


Laste ned ppt "JUS102 Advokat Lars Baklund. AS/ASA – Generalforsamlingen Asl og asal kapittel 5 Selskapets øverste myndighet jf. asl § 5-1 Alle aksjonærer har møterett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google