Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HeH - litt bakgrunn og prinsipper for styring Kommunestyrets eierdag 8. Februar 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HeH - litt bakgrunn og prinsipper for styring Kommunestyrets eierdag 8. Februar 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 HeH - litt bakgrunn og prinsipper for styring Kommunestyrets eierdag 8. Februar 2012

2 Hvorfor eget selskap I Skattemessige forhold innebar at det var hensiktsmessig å etablere et selskap som direkte eiere i Eidsiva. Det ville da bli gitt skattelempe – utsettelse med innløsning av skatteforpliktelsen. (Ble gitt) Skatteforpliktelse kan bare finne sted om kommunen selger aksjer i Eidsiva.

3 Hvorfor eget selskap II Dersom man velger å legge kommunens aksjer inn i kommunen og senere finner at man ønsker å etablere et selskap til å forvalte aksjene, vil det oppstå skatteplikt om ikke den disposisjonen er en del av en omstrukturering av energiforsyningen. Dessuten gjorde eget selskap det mulig å fremskaffe ny kapital om det ble nødvendig – HeH kunne låne opp – HeH kunne innhente ny egenkapital fra andre – det var lagt grunnlag for dette ved måten man satte sammen egenkapitalen. Alt ligger fortsatt til rette for å kunne hente inn egenkapital fra andre Formannskapet har vedtatt at dette ikke skal skje nå.

4 God eierstyring og selskapsledelse. Vedtatt at dette skulle etableres allerede før man formelt hadde ervervet aksjene i Eidsiva Vedtatt i kommunestyret i Hamar kommune ønsker å delta i etableringen av et kompetansefond for etableringen av innlandsuniversitet. Hamar kommune forutsetter at kommunestyret får vedtekter, strategier m.v. for fondet til godkjenning som egen sak.

5 God eierstyring og selskapsledelse. Selskapets virksomhet HEHs forhold til aksjonæren og samfunnet. Generalforsamlingen Styret Daglig ledelse Revisjon Selskapskapitalen Informasjon og utbyttepolitikk Styrking av eierandel i EeH og samarbeid med øvrige aksjonærer i EeH

6 Selskapskapitalen Egenkapitalen i selskapet skal være tilpasset HEHs målsetninger, strategi og risikoprofil. Aksjeloven oppstiller krav til forsvarlig egenkapital og handleplikt ved tap av egenkapital. Dersom det akkumuleres egenkapital i selskapet som er større enn hva som vurderes som forretningsmessig nødvendig skal kapitalen tilføres aksjeeieren (e) så langt det ikke er nødvendig å holde kapitalen tilbake i selskapet på grunn av selskapets forpliktelser. Emisjonsfullmakter skal begrenses til ett formål og med et definert tidsrom som ikke skal være lenger enn til neste ordinære generalforsamling.

7 Informasjon og utbyttepolitikk Innformasjon Styret og daglig leder skal gi kommunens ledelse, formannskap og kommunestyret korrekt, tydelig, relevant og tidsriktig informasjon om HEH og, så langt som mulig, om EeH. Utbyttepolitikk HEH skal utbetale utbytte til Hamar kommune som samsvarer med de utbetalinger som tilflyter selskapet fra EeH og annen plassering av selskapets kapital. Dog skal selskapet til enhver tid ha likviditet og kapital som er nødvendig for å oppfylle kommunestyrets vedtak og de målsettinger og strategier generalforsamlingen har vedtatt.

8 Styrking av eierandel i EeH og samarbeid med øvrige aksjonærer i EeH Fusjonsavtalene gir åpning for at Hamar kommune kan øke sin eierandel i EeH. Hamar kommune og HEH anser det som sentralt at man opprettholder og styrker eierandelen i selskapet. – I forbindelse med fusjonen vedtok k-styret at man minst skulle opprettholde sin relative andel av aksjekapitalen i EeH. HEH skal arbeide for å etablere samarbeidsrelasjoner med andre aksjonærer i EeH slik at HEH til enhver tid inngår i en eiergruppering som har kontroll over 33,4% av aksjekapitalen i EeH. De samarbeidsrelasjonene som inngås skal synliggjøres i forhold til øvrige aksjonærer i EeH. (Lyktes ikke helt og holdent) På kort sikt er det viktig at man sammen med de tidligere eierne i HrE A/S opprettholder 33,4% av kapitalen i EeH. (Lyktes i noen år)


Laste ned ppt "HeH - litt bakgrunn og prinsipper for styring Kommunestyrets eierdag 8. Februar 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google