Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 4: Del 2 Formelle krav til etableringen Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Lærer: Roar Bjerkeli.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 4: Del 2 Formelle krav til etableringen Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Lærer: Roar Bjerkeli."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kapittel 4: Del 2 Formelle krav til etableringen Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Lærer: Roar Bjerkeli

2 Aksjeselskap Eierne har begrenset ansvar Ansvarlige for gjelden i selskapet med aksjeinnskuddet sitt Aksje: et eierbevis som aksjonæren får når hun betaler inn kapital i selskapet Aksjekapital: summen av det samtlige aksjer lyder på. F.eks 100 aksjer x 1000,-= 100 000,- i aksjekapital Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Lærer: Roar Bjerkeli

3 Aksjeselskap Utbytte: aksjonærene får avkastning på kapitalinnskuddene sine – eller i form av verdiøkning på aksjene Aksjeselskap forkortes AS Aksjeloven Større selskaper som henvender seg til allmennheten for å skaffe kapital heter allmennaksjeselskap (ASA) Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Lærer: Roar Bjerkeli

4 Aksjeselskap: viktige regler i startfasen Aksjekapital på minst 30 000,- (før 100 000,-) Det er nok med 1 aksjonær Aksjekapital skal være penger, men man kan også «skyte inn» maskiner, biler og utstyr Daglig leder + minst halve styret skal bo Norge eller EØS-stat De som tegner aksjer i et nytt selskap må utarbeide stiftelsesdokument Selskapet er stiftet når stiftelsesdokumentet er undertegnet og datert av alle stifterne. Må sendes melding til Foretaksregisteret innen 3 måneder. Styret må utarbeide aksjeeierbok Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Lærer: Roar Bjerkeli

5 Aksjeselskap: Generalforsamling (alle aksjonærer) er øverste myndighet. Innkalles minst 1 gang hvert år Generalforsamling velger «styret» Stort ansvar å sitte i Styret. Kan bli personlig ansvarlig og må betale erstatning for tap som skyldes uaktsomhet til oppgaver som hører til Styret. Ikke lenger krav om Daglig leder. Tidligere: Daglig leder måtte ansettes hvis omsetning på mer enn 3 millioner. Revisor: alle AS skal ha revisor. Men kan velge bort Revisor hvis driftsinntekter under fem millioner eller mindre enn 10 årsverk i bedriften. Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Lærer: Roar Bjerkeli

6 Invitere til stiftelsesmøte: Saksliste Godkjenning av innkalling og saksliste Konstituering – Valg av ordstyrer og referent Vedtak om aksjekapitalen Aksjetegning Vedtak om oppgjørstidspunktet Vedtak om vedtekter Vedtak om åpningsbalanse Valg – Styreleder – Styre Valg av revisor Vedtak om stiftelsesomkostninger Underskriving av stiftelsesdokumenter Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Lærer: Roar Bjerkeli

7 Stiftelsesmøte: Vedtekter Vedtekter gjennomgås og vedtas på stiftelsesmøtet Selskapets foretaksnavn Kommunen selskapet skal ha forretningskontor Selskapets virksomhet Aksjekapitalens størrelse Aksjenes pålydende Antall styremedlemmer (eller laveste-høyeste antall) Hvilke saker som skal behandles av ordinær generalforsamling Om selskapets aksjer skal registreres i et verdipapirregister Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Lærer: Roar Bjerkeli

8 Stiftelsesmøte: åpningsbalanse Åpningsbalanse En sammenstilling av selskapets… – Eiendeler – Egenkapital og Gjeld …på stiftelsestidspunktet Åpningsbalansen skal bekreftes av en revisor – og må ikke være datert lenger tilbake enn fire uker før stiftelsen Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Lærer: Roar Bjerkeli

9 Stiftelsesmøte: stiftelsesdokumentet Stiftelsesdokumentet er protokollen fra stiftelsesmøtet, og samtidig avtalen som stifterne inngår Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Lærer: Roar Bjerkeli

10 Stiftelsesmøte: stiftelsesdokumentet Dokumentet skal minimum inneholde: – Stifternes navn eller foretaksnavn – Fødselsnummer eller organisasjonsnummer – Antall aksjer som skal tegnes av hver av stifterne – Det beløp som skal betales per aksje – Tidspunkt for oppgjør av aksjeinnskudd – Hvem som skal være medlem av selskapets styre – Hvem som skal være revisor Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Lærer: Roar Bjerkeli

11 Kapittel 4: Del 2 Formelle krav til etableringen Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Lærer: Roar Bjerkeli


Laste ned ppt "Kapittel 4: Del 2 Formelle krav til etableringen Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1. Lærer: Roar Bjerkeli."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google