Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Samarbeid med frivillig Organisasjoner  Det å flytte og etablere seg på nytt er spesielt belastende for barn og unge som må lære et nytt språk, beherske.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Samarbeid med frivillig Organisasjoner  Det å flytte og etablere seg på nytt er spesielt belastende for barn og unge som må lære et nytt språk, beherske."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Samarbeid med frivillig Organisasjoner  Det å flytte og etablere seg på nytt er spesielt belastende for barn og unge som må lære et nytt språk, beherske et nytt skolesystem, ny kultur, leve i et nytt samfunn, nye relasjoner og etablere nye venner og voksenkontakt.  Faren for marginalisering er knyttet til en rekke risikofaktorer, men en sentral risiko er manglende sosial kompetanse. Deltakelse i frivillig organisasjoner kan være/er veien til å skape god integrering/inkludering i lokal miljøet.

3 Samarbeid med skolen  Tett dialog med lærerne og rådgiver.  Det å bli samkjørt med skolen 1. Fokus på sosial fungering med andre ellever 2. Hvorfor er det viktig å gå på skolen, gjøre lekser, var presis, holde avtaler. 3. Lære ungdommen at de har et stemme, deres mening betyr noe. Lære og kommunisere med andre.  Det å lære ungdommen og respektere og akseptere reglene som gjelder på skolen.  Å skape trivsel og tilhørighet

4 Skape aktivitet i nærmiljøet  Tett samarbeid med idrettslag og andre frivillig organisasjoner som tilbyr aktiviteter.  Gjennom deltakelse bygger ungdommen sitt sosial nettverk og får samfunnsforståelse hvordan frivillig organisasjoner fungerer. Eks : dugnad arbeid, frivillig arbeid og struktur blant annet idrett.  Miljøarbeider/terapeuter jobber med frivillig organisasjoner. Målet er å skape motivasjon til å drive med organisert idrett og skape nye arena for ungdommene, viktig å jobbe med å skape tilhørighet.

5 Intro som tiltak  Intro er et mestringsprogram for ungdommer som har behov for sosial ferdighetstrening, utvikling av sunne fritidsaktiviteter, økt selvtillit og selvfølelse. Programmet er basert på terapeutisk arbeid gjennom idretten og Kompetanse heving. Tiltaket har ekstra fokus og lang erfaring med ungdom med minoritetsbakgrunn. Intro bruker samfunnsarbeid( Epowerment) og ART (Aggresjon Replacement Training) som metode.  Samfunnsforståelse ; om norske myndigheter, hvorfor vi betaler skatt, familieliv og ungdomstid i Norge. . Nettverk og aktivitet ; om samhandlingsferdigheter, å delta i aktiviteter og bygge nettverk og vennskap.  5. Seksualitet og parforhold ; kvinners og menns roller og om å være kjærester i Norge og kultur forskjell.  6. Konflikthåndtering ; om å forstå sin rolle i samfunnet, respekt, toleranse, sinnekontroll og om å håndtere og avvikle konflikter ryddig.  7. skrive CV og forberedelse av jobb intervju

6 Hvem er miljøarbeider/ miljøterapeuter  Gode og stabile voksne som skal gi omsorg og skape trygghet.  De er med å skape Engasjement.  De har forståelse av kulturell utfordringer.  De er med å skape positivitet, entusiasme, varme  De er med å skape fleksibilitet i ungdommen/gruppen  De har fokus på å skape relasjon og posisjon til å gjøre endring/bevisstgjøring.  Hjelper ungdommen til å ta gode valg.  Skape tillit til andre voksne og nytt system.

7 Verktøy vi Bruker

8 Bevist arbeid med ungdommen dyrke nye holdninger

9 Hvem er du !  Det begynner med ord  Fra ord til tanker  Fra tanker til handling  Handlinger blir til holdninger som indentifisere deg  Fra holdninger blir til verdier  Dette er deg


Laste ned ppt "Samarbeid med frivillig Organisasjoner  Det å flytte og etablere seg på nytt er spesielt belastende for barn og unge som må lære et nytt språk, beherske."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google