Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MOTs Grunnverdier • Mot til å leve • Mot til å bry seg • Mot til å si nei.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MOTs Grunnverdier • Mot til å leve • Mot til å bry seg • Mot til å si nei."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 MOTs Grunnverdier • Mot til å leve • Mot til å bry seg • Mot til å si nei

3 MOTs Visjon • Varmere og tryggere oppvekstmiljø

4 MOTs Grunntanke • Bevisstgjøre ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet • Styrke ungdoms mot til å ta vare på seg selv og hverandre • Drive holdningsskapende arbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter

5 MOTs Grunnantagelser • Mot er den viktigste egenskapen et menneske har • Mennesket er skjørt og sårbart – og er et produkt av sin oppvekst og sine omgivelser • Mennesket er robust og motstandsdyktig – og kan bestemme sin egen fremtid uavhengig av sin fortid

6 MOTs Hovedmål • Bidra til robuste ungdommer som tror på egne krefter og tar bevisste valg (individnivå) • Bidra til trygge ungdomsmiljø der forskjeller aksepteres og ungdom gjør hverandre verdifulle (gruppenivå)

7 MOTs Programmer og tiltak • MOT i Ungdomsskolen • Ungdom med MOT • MOT i videregående • Studentfadder med MOT • MOT i Fritid • Chat med MOT • MOT-Camp

8 •MOT i fritid er et verktøy i kultur- og verdibygging blant ungdom og voksne på deres fritidsarena. •Fritidsarenaen blir en treningsarena der ungdom i stor grad får sette MOT-verktøyene de lærer om på skolen ut i livet. MOT i fritid

9 MOTs dokumenterte resultater PROBA samfunnsanalyse gjennomfører en empirisk evaluering basert på et design med før- og etterundersøkelse samt med sammenligningsgrupper. - Tre-års perspektiv: Høst 2008 – sommer 2011 - 40 MOT-skoler og 40 kontrollskoler

10 Vitenskapelig evaluering 2008 - 2011 • PROBA samfunnsanalyse har gjennomført evaluering av MOT i ungdomsskolen. De har brukt MOT-skoler og sammenligningsskoler (kontrollskoler) – og fulgt dem over tre år: • MOT beskytter mot de mest negative utslagene i ungdomstiden • Elevene på MOT-skolene har mer selvtillit, optimisme og mot • På sammenligningsskolene er det tre ganger flere 10.klassinger som ikke har en eneste venn • 70 % flere på kontrollskolene som i 10. klasse ikke trives noe særlig eller ikke i det hele tatt i friminuttene • 37 % flere på kontrollskolene som i 10. klasse blir mobbet flere ganger i uken • 45 % flere på kontrollskolene (i 10. klasse) vil IKKE si det til noen dersom de ser andre blir mobbet • På MOT-skolene var det 32 % flere i 9.klasse som ville prate med de som er mye alene

11 Totalutvikling på det å ”bry seg”

12 Totalutvikling på det å ”si nei og leve”

13 Jeg synes jeg har mye å være stolt av

14 Jeg klarer å gjøre ting like bra som andre

15 Vil si ifra til en eller flere medelever dersom de selv blir mobbet

16 Edvard Befring og Bjørg Elin Moen`s rapport: ”Organisasjonen MOT under lupen” oppsummerer følgende konsekvenser: • Styrket selvtillit og optimisme • Styrket oppvekst og opplæringskvalitet • Økt forståelse for viktigheten av å bry seg om andre • Begrenset mobbing • Redusert bruk av alkohol og nikotin • Styrket læringsorientering

17 Oppsummert PROBA og Befring: MOT har positiv effekt på en rekke områder, særlig på elevenes selvtillit og optimisme, tro på egne krefter og mobbing. MOT kan benyttes som et virkemiddel i lokalsamfunnet til å sette fokus på positive verdier og holdninger og dermed øke ungdommens livskompetanse. – Begge rapportene kan lastes ned fra www.mot.no under fanen Om MOT – MOTs resultater.www.mot.no

18


Laste ned ppt "MOTs Grunnverdier • Mot til å leve • Mot til å bry seg • Mot til å si nei."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google