Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Lokalmiljø og tjenestetilbud – erfaringer fra Bydel Stovner Maria Brattebakke – bydelsdirektør OXLO 19.09.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Lokalmiljø og tjenestetilbud – erfaringer fra Bydel Stovner Maria Brattebakke – bydelsdirektør OXLO 19.09.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Lokalmiljø og tjenestetilbud – erfaringer fra Bydel Stovner Maria Brattebakke – bydelsdirektør OXLO

2 Forankret i bydelens planarbeid: Mål i strategisk plan Bydel Stovner skal ha et godt omdømme og være et eksempel på en bydel som har klart å skape engasjement og deltakelse blant bydelens befolkning. Dette kanaliseres inn i det frivillige organisasjonslivet, enten i eksisterende lag og organisasjoner eller gjennom opprettelsen av nye møteplasser. Ulikheter i kulturell og etnisk bakgrunn blir styrken og bærebjelken i ” Stolte Stovner”. Strategiplan for barne- og ungdomsarbeidet i Bydel Stovner – Målgruppe år

3 Endringsarbeid gjennom program og prosjekter
BOSO – Boligsosialt utviklingsprogram - egnede boliger til vanskeligsstilte/ kjøpe og beholde selv/bomiljøarbeid Familielos Ny sjanse Kvalifiseringsprogrammet Introduksjonsprogrammet

4 Ny kunnskap STORK-prosjektet har gitt ny kunnskap om kommunikasjon og helse Vi trodde det var mer svangerskapsdiabetes i minoritetsbefolkningen - fant langt flere enn normen i alle grupper Stor oppslutning Kunnskap har resultert i endret tilbud

5 "alle" går i barnehage Gratis kjernetid i barnehagen har resultert i langt flere barnehagebarn Nye rekrutteringsmetoder Flere lærer norsk Men har vi klart å endre arbeidsformen nok?

6 Samarbeid skole og bydel
Etablering av møteplasser Rommen skole og kultursenter Ungdom og kultur er lokalisert på skolen Samarbeid med skolene og prosjekter og metoder

7 Skape arenaer for læring
• Etablere lokale mestringsarenaer og videreutvikle et godt tverrfaglig samarbeid i bydelen, dette med utgangspunkt i gode erfaringer og prioriterte prosjekter. • Bruke skolen utenom skoletid til aktiviteter Samarbeide med skolene for å gi elever tilbud som kan styrke dem faglig gjennom egne tilbud på fridager Skape gode miljøer for norskopplæring i alle bydelens tjenester, i barnehager, i helsetjenesten og på fritidsarenaen Gratis norskkurs Jobb X kurs for ungdom (Agenda X)

8 Sambruk og flerbruk Utvikling av møteplasser
Haugenstua scene er omgjort til et flerbrukshus i samarbeid med frivillige og bruk av flere tjenester (både ungdomstilbud og frisklivssenter) Grensene mellom "ditt" og "mitt" løses sakte opp

9 Samfunnsutvikler - ikke bare tjenesteprodusent
Vekt på medvirkning, og bruker det som arbeidsform Unge ledere Arrangørskolen Tydeliggjort et ansvar for at tjenestene også bidrar til utvikling av lokalmiljøet

10 Fysisk aktivitet Satsing på idrett og allaktivitet fremfor passive fritidstilbud Idrettsutfordringer er kartlagt Egen idrettskonsulent - når snart målet om at alle skal kunne svømme Svømmekurs for barn, ungdom og voksne

11 Utvikling av egne tjenester
SaLTo arbeid er også familiearbeid Familieferie 2012 Dagsturer uke tir og tor Samarbeid med Stovner Frivilligsentral Tirsdager i nærmiljøet – torsdag utflukter Ca 100 barnebesøk – 45 foreldrebesøk 5 ungdomsledere i sommerjobb /Ung i jobb Frivillige fra Frivilligsentralen

12 8. mars arrangementer 2010 Somaliske kvinner/ politi og politikere
Pakistansk forening /Internasjonal Kvinneklubb 2012 Tyrkisk nettverk og Tamilsk Ressurssenter Hva er kvinnenes situasjon i hjemlandet og for tiden i Norge?

13 Dialogkonferanser Barneoppdragelse Ekteskap Helse
Kultur og tradisjoner

14 Kafedialoger Kafedialoger
Lever noen kvinner isolert fra resten av samfunnet? Har kvinnene ulike problemer – i så fall hvilke Kan jentene delta på lik linje i fritidsaktiviteter/leirskole/som resten av ungdommene/guttene? Hva deltar jentene og mødrene på sammen? Kan mødrene veilede døtrene sine når det gjelder utdanning Er det lett el. vanskelig å gi jentene råd i ungdomstiden Trenger vi å forbedre norskkunnskapene for mødrene/ungdommene? Hvordan kan vi motvirke vold, segregering, tvangsgifte, ekstrem kontroll i nære relasjoner Kafedialoger


Laste ned ppt "Lokalmiljø og tjenestetilbud – erfaringer fra Bydel Stovner Maria Brattebakke – bydelsdirektør OXLO 19.09.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google