Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte i Tørkeklubben 2013 ECOINFLOW - Et europeisk samarbeidsprosjekt med Treteknisk som koordinator Comfort Hotel Ringerike, Hønefoss, 13. februar 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte i Tørkeklubben 2013 ECOINFLOW - Et europeisk samarbeidsprosjekt med Treteknisk som koordinator Comfort Hotel Ringerike, Hønefoss, 13. februar 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte i Tørkeklubben 2013 ECOINFLOW - Et europeisk samarbeidsprosjekt med Treteknisk som koordinator Comfort Hotel Ringerike, Hønefoss, 13. februar 2013 Henning Horn og Ylva Kleiven, Treteknisk

2 ECOINFLOW Energy COntrol by INformation FLOW Bedre kontroll på energiforbruket gjennom planlegging, overvåkning, styring og tiltak Treteknisk er koordinator Varighet 3 år (oppstart 1. mai 2012) PlanleggUtfør Oppfølging Kontroller

3 ECOINFLOW Totalbudsjett: EUR 1.637.663,00 (1.228.247,25) Norge Treteknisk EUR 354.866,00 = NOK 2 675 689,64 Treindustrien/Tørkeklubben EUR 42.136,00 = NOK 317 705,44 Inntil 75 % av alle berettige kostnader finansieres av Intelligent Energy Europe Spesielt for Norge: Enova SF dekker inntil 25 % av berettige kostnader

4 Mål Redusere energiforbruket i europeisk sagbruksindustri med 1 TWh Noen delmål Lage en håndbok for industrien for innføring og oppfølging av Energioppfølgingssystemer (EOS) Utvikle benchmarking (sammenligning) verktøy for industrien nasjonalt og internasjonalt Se på hvordan regelverk og støtteordninger kan bedres for å motivere til energisparing Kommunikasjon og læring over landegrensene

5 Hovedtrinn i prosjektet Utvikle metodikk for effektiv overvåkning av energistrømmer Kunnskapsoverføring til sagbruksoperatører gjennom opplæring/ trening Hvordan implementere energioppfølgingssystemer Enkle tiltak for å redusere energiforbruket Utvikle metode for sammenligning av energiforbruket på sagbruk nasjonalt og over landegrensene (benchmarking) Definere sammenlignbare parametre Definere beste industripraksis for energieffektive prosesser og teknologi Publisere strategi for å oppnå store energireduksjoner i europeisk sagbruksindustri

6 Forventede resultater Oppdatert prosjekt webside for åpen kommunikasjon av prosjektprogresjon og resultater www.ecoinflow.comwww.ecoinflow.com Retningslinjer for implementering av energioppfølgingssystemer i europeisk sagbruksindustri Online benchmarking verktøy for evaluering av energiutnyttelse i sagbruksindustrien Veikart for inter-europeisk strategi for energireduksjon utover prosjektet og frem til 2020 Energibesparelser på inntil 1 TWh

7 Hvor mye er 1 TWh? Prosjektet har en målsetning om en energibesparelse på 1 TWh pr. år eller 1 000 000 000 kWh (en milliard kWh) Tilsvarer Energiforbruket pr år i 50 000 norske husstander Energiforbruket til ca. 25 norske sagbruk med 100 000 m 3 produsert trelast

8 Partnere

9 Organisering av prosjektet

10 Team-Treteknisk Henning Horn Ylva Kleiven Lars G. F. Tellnes Anders Q. Nyrud

11 Team Europe

12 Prosjektet så langt Fellesmøter (2012): 30-31. mai Kick-off møte med partnerne i Oslo/Hof 14-15. nov. Prosjektmøte med partnere ved Bergkvist Insjön, Sverige Leveranser (så langt): D1.1 Erklæring om prosjektdeltagelse D1.2 Risikoanalyse og plan for uforutsette hendelser D1.3 Rapportering til EU (3 ganger i prosjektperioden – Deadline 1. rapport er 2. mars) D1.4 Spørreskjema for innhenting av data fra sagbrukene

13 Deltagende industribedrifter (Tørkeklubben bedrifter) Invitasjon til aktiv prosjektdeltagelse ble sendt ut til Tørkeklubbens medlemmer i august Bedrifter som vil delta aktivt: Kjeldstad Trelast Moelven Van Severen Södra Timber Moelven Eidsvold Værk Flere…?

14 Tørkeklubbens deltagelse Bedriftene FÅR: Gratis konsulenthjelp til å nå sine målsetninger for energisparing (finnes de?) Gjennomgang av bedriften for innhenting av data for benchmarking Beregninger og hjelp for konkrete undersøkelser (case studies) Opplæring og kunnskapoverførsel gjennom deltakelse på møter, seminarer, kurs etc. Et eget budsjett for egen timebruk – faktureres Treindustrien. Ca. 50.000 pr. bedrift

15 Tørkeklubbens deltagelse Bedriftene MÅ: Innhente (lete) og gi fra seg produksjons-, forbruks-, og energidata for benchmarkanalyse Delta på møter og frigjøre ressurser for prosjektarbeidet når prosjektleder ber om det (alle timer i prosjektet faktureres Treindustrien) Gjennomføre case studier - Gi tilgang til informasjon om energisparende tiltak, som kan brukes som eksempler for god praksis og vise potensialet i ulike tiltak. All informasjon vil bli behandlet anonymt og ingen individuelle bedriftens data vil være tilgjengelig for offentligheten

16 Tørkeklubbens deltakelse Gangen i prosjektet: 1. Innledende møte med gjennomgang av bakgrunn og utlevering av forenklet spørreskjema (bedriftens kapasitet, årlig energibruk etc.) 2. Bedriften/Treteknisk gjennomgår mulige case studier (nye kanaltørker, varmevekslere, utskifting av isolasjon, etc.) 3. Man blir enige om arbeidsgangen videre, og 4. Det avtales et neste møte for fullstendig gjennomgang av bedriften for innhenting av data til benchmarking og spesifikke oppgaver som bedriften vil ha gjennomgått – beregninger for Enova søknad etc.

17 Utdrag fra spørreskjema

18 Bedriftenes/deres motivasjon Energikontroll Kostnadskontroll Hva koster det å tørke 1 m 3 trelast av en gitt dimensjon? Klima og miljø Være med på et stort prosjekt/ være innovativ/ overføre kunnskap og lære


Laste ned ppt "Årsmøte i Tørkeklubben 2013 ECOINFLOW - Et europeisk samarbeidsprosjekt med Treteknisk som koordinator Comfort Hotel Ringerike, Hønefoss, 13. februar 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google