Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Www.hint.no Videreutdanning: Kreativ leik med IKT i barnehagen (10 SP) Samarbeid mellom HiNT og Steinkjer kommune, med støtte fra Norgesuniversitetet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Www.hint.no Videreutdanning: Kreativ leik med IKT i barnehagen (10 SP) Samarbeid mellom HiNT og Steinkjer kommune, med støtte fra Norgesuniversitetet."— Utskrift av presentasjonen:

1 www.hint.no Videreutdanning: Kreativ leik med IKT i barnehagen (10 SP) Samarbeid mellom HiNT og Steinkjer kommune, med støtte fra Norgesuniversitetet

2 www.hint.no Et pilotprosjekt lFørste gangs gjennomføring lEt kurs med fokus på pedagogisk og kreativ bruk av IKT sammen med barna i barnehagen –Andre måter å tenke IKT på, ikke bare tastatur og mus –Utprøving av alternative enheter for å manipulere programvare –Hvordan leike med IKT og skape rom for læring – tilknyttet de 7 fagområdene beskrevet i rammeplanen Rammeplanen: ”Barn bør få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap”.

3 www.hint.no Folk i prosjektet lProsjektdeltakere: –Robin Munkvold (prosjektleder, HiNT) –Arve Thorshaug (faglig prosjektansvarlig, HiNT) –Line Kolås (dr.grads stipendiat NTNU / HiNT) –Lars-Petter Svarte (IKT- ansvarlig, Steinkjer kommune) lReferansegruppe –Noen som vil være med i utformingsfasen?

4 www.hint.no Tenkt gjennomføring l3 samlinger og en konferanse –1. samling: Slutten av august 2008 –2. samling: Månedsskifte sept/okt 2008 –3. samling: Månedsskifte okt/nov 2008 –Konferanse: Månedsskifte nov/des 2008 lArbeidskrav: –Presentasjoner og refleksjoner omkring bruk av pedagogiske programvare (generelt) og alternative manipuleringsenheter for pedagogisk programvare (spesielt) –Evaluering: Bestått / Ikke bestått

5 www.hint.no Kursutlysning? lKursutlysning: Slutten av mars 2008 lSøknadsfrist: Slutten av april 2008 lTilbakemelding på opptak: Slutten av mai 2008 lPris: GRATIS! –Ved første gangs gjennomføring av et slik kurs vil ikke HiNT ta betalt noen kursavgift, og Steinkjer kommune vil dekke semesteravgift for kursdeltakere, samt dekke store deler av kostnadene ved innleie av vikarer.


Laste ned ppt "Www.hint.no Videreutdanning: Kreativ leik med IKT i barnehagen (10 SP) Samarbeid mellom HiNT og Steinkjer kommune, med støtte fra Norgesuniversitetet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google