Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Web-basert energioppfølging og benchmarking i energi- effektiviseringsarbeidet Energikonferansen Sør 2010 Arild Olsbu Egbert Bak.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Web-basert energioppfølging og benchmarking i energi- effektiviseringsarbeidet Energikonferansen Sør 2010 Arild Olsbu Egbert Bak."— Utskrift av presentasjonen:

1 Web-basert energioppfølging og benchmarking i energi- effektiviseringsarbeidet Energikonferansen Sør 2010 Arild Olsbu Egbert Bak

2 Innhold Energieffektivisering og aktuelle målemuligheter • Energibruken og målsetninger Agder • Måleverktøy og metoder • Benchmarking - muligheter • Eksempel Nannestad

3 Energiprognose Agder 2020 • Agder Energiplan: • Agder skal ha 20 prosent mer effektiv energibruk i 2020. • 1,8 TWh • 3- 5 milliarder i investeringer Mål for Norge 2020: • redusere levert energi til drift av bygg med 10 TWh/år i forhold til dagens nivå på 80 TWh/år • 0,5 TWh i Agder

4 Overordnede grep KRDs arbeidsgruppe for energieffektivisering av bygg: 1. Forutsigbare mål og rammebetingelser fra myndighetene 2. Harmonisering av energimerkeordning, forskriftskrav, tilskuddsordninger og passivhusstandarder 3. Nasjonalt måleinstrument for energieffektivisering

5 Energieffektivisering av bygg. En ambisiøs og realistisk plan mot 2040 4. Nasjonalt måleverktøy for å følge utvikling i energibruk Det er behov for bedre statistikk og et nasjonalt måleverktøy som gjør det mulig å følge utviklingen av energibruk til drift av bygg og effekten av igangsatte virkemidler for energieffektivitet.

6 Måleverktøy i dag • SSB – noe gamle data • Energiprodusentene - oppdaterte data for elektrisitet og fjernvarme • Fjernavleste målere • Flere og flere har egne systemer som er web-baserte

7

8 Benchmarkting

9

10 The Database

11 Bygg i 8 land i Europa

12

13 Kort oppsummering • Det finnes måleverktøy men det er ingen som hittil har klart å koordinere bruken av de til et nasjonalt verktøy • For å drive energieffektivisering må virkningen kunne dokumenteres kontinuerlig. • For å bli best må en bli sammenlignes med andre.

14 Kort innføring i energieffektivisering. • Normtallsanalyse (benchmarking) • Utvelgelse av bygg • Energianalyser • Oversikt med alle tiltak • Eventuell søknader til Enova • Gjennomføring av utvalgte tiltak • Resultatoppfølging • Etablering av energiledelse • Innføring av et energioppfølgingsprogram

15 Noen energireduserende tiltak

16 Hva er energiledelse • Energiledelse vil si å ha fokus på energi med det formål og redusere forbruket og/eller konvertering og oppnå kontinuerlige og varige forbedringer. • En viktig aktivitet i energiledelse er energioppfølging. I Nannestad kommune består energiledelsen av 4 personer som har fullmakt til å sette tiltak i gang og har valgt et energioppfølgingssystem fra Nettkonsult.

17 ET kurve

18 Utvalgte tiltak i Nannestad.

19 Prosjekt info, Nannestad kommune. Antall bygg som er med i prosjektet15 bygg Forbruk i disse bygg ved oppstart9 GWh/år Budsjettkr. 7 500 000,- Støtte fra Enovakr. 950 000,- Målsettingen er å spare 1,5 GWh/år Realisert besparelse per dags dato1 GWh/år (9 %) Reduserte kostnader cirkakr. 900 000,- inkl. mva

20 Stikkord for å redusere energiforbruk • Innføring av energiledelse • Implementering av EOS system • Vurdering av tiltak (energianalyse) • Målsetting for å redusere energiforbruk • Logge for å kontrollere om man har oppnådd ønsket effekt og/eller avdekke feil og mangler. • Regelmessige (for eksempel 1 x i mnd) tilbakemeldinger til de involverte om energiforbruk status. • Gjennomføring av lønnsomme tiltak • Overordnet plan for energistyring (type anlegg, sentralisering av styring, superbruker, opplæring) • Vurdering av konvertering, alternative energiformer osv. • Opplæring

21 Takk for oppmerksomheten www.nettkonsult.no


Laste ned ppt "Web-basert energioppfølging og benchmarking i energi- effektiviseringsarbeidet Energikonferansen Sør 2010 Arild Olsbu Egbert Bak."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google