Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Energikonferansen Sør 2010 Arild Olsbu Egbert Bak

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Energikonferansen Sør 2010 Arild Olsbu Egbert Bak"— Utskrift av presentasjonen:

1 Energikonferansen Sør 2010 Arild Olsbu Egbert Bak
Web-basert energioppfølging og benchmarking i energi-effektiviseringsarbeidet Energikonferansen Sør 2010 Arild Olsbu Egbert Bak

2 Innhold Energieffektivisering og aktuelle målemuligheter
Energibruken og målsetninger Agder Måleverktøy og metoder Benchmarking - muligheter Eksempel Nannestad

3 Energiprognose Agder 2020 Agder Energiplan:
Agder skal ha 20 prosent mer effektiv energibruk i 2020. 1,8 TWh 3- 5 milliarder i investeringer Mål for Norge 2020: redusere levert energi til drift av bygg med 10 TWh/år i forhold til dagens nivå på 80 TWh/år 0,5 TWh i Agder

4 Overordnede grep KRDs arbeidsgruppe for energieffektivisering av bygg: 1. Forutsigbare mål og rammebetingelser fra myndighetene 2. Harmonisering av energimerkeordning, forskriftskrav, tilskuddsordninger og passivhusstandarder 3. Nasjonalt måleinstrument for energieffektivisering

5 Energieffektivisering av bygg. En ambisiøs og realistisk plan mot 2040
4. Nasjonalt måleverktøy for å følge utvikling i energibruk Det er behov for bedre statistikk og et nasjonalt måleverktøy som gjør det mulig å følge utviklingen av energibruk til drift av bygg og effekten av igangsatte virkemidler for energieffektivitet.

6 Måleverktøy i dag SSB – noe gamle data
Energiprodusentene - oppdaterte data for elektrisitet og fjernvarme Fjernavleste målere Flere og flere har egne systemer som er web-baserte

7

8 Benchmarkting

9

10 The Database

11 Bygg i 8 land i Europa

12

13 Kort oppsummering Det finnes måleverktøy men det er ingen som hittil har klart å koordinere bruken av de til et nasjonalt verktøy For å drive energieffektivisering må virkningen kunne dokumenteres kontinuerlig. For å bli best må en bli sammenlignes med andre.

14 Kort innføring i energieffektivisering.
Normtallsanalyse (benchmarking) Utvelgelse av bygg Energianalyser Oversikt med alle tiltak Eventuell søknader til Enova Gjennomføring av utvalgte tiltak Resultatoppfølging Etablering av energiledelse Innføring av et energioppfølgingsprogram

15 Noen energireduserende tiltak

16 Hva er energiledelse Energiledelse vil si å ha fokus på energi med det formål og redusere forbruket og/eller konvertering og oppnå kontinuerlige og varige forbedringer. En viktig aktivitet i energiledelse er energioppfølging. I Nannestad kommune består energiledelsen av 4 personer som har fullmakt til å sette tiltak i gang og har valgt et energioppfølgingssystem fra Nettkonsult.

17 ET kurve

18 Utvalgte tiltak i Nannestad.

19 Prosjekt info, Nannestad kommune.
Antall bygg som er med i prosjektet 15 bygg Forbruk i disse bygg ved oppstart 9 GWh/år Budsjett kr ,- Støtte fra Enova kr ,- Målsettingen er å spare 1,5 GWh/år Realisert besparelse per dags dato 1 GWh/år (9 %) Reduserte kostnader cirka kr ,- inkl. mva

20 Stikkord for å redusere energiforbruk
Innføring av energiledelse Implementering av EOS system Vurdering av tiltak (energianalyse) Målsetting for å redusere energiforbruk Logge for å kontrollere om man har oppnådd ønsket effekt og/eller avdekke feil og mangler. Regelmessige (for eksempel 1 x i mnd) tilbakemeldinger til de involverte om energiforbruk status. Gjennomføring av lønnsomme tiltak Overordnet plan for energistyring (type anlegg, sentralisering av styring, superbruker, opplæring) Vurdering av konvertering, alternative energiformer osv. Opplæring

21 Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Energikonferansen Sør 2010 Arild Olsbu Egbert Bak"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google