Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Standardisert Hofteproteseforløp Bernt Johan Marskar Ortopedisk avdeling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Standardisert Hofteproteseforløp Bernt Johan Marskar Ortopedisk avdeling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Standardisert Hofteproteseforløp Bernt Johan Marskar Ortopedisk avdeling

2  Alle pasienter opplever et pasientforløp:  «den kronologiske kjeden av hendelser som utgjør pasientens møte med ulike deler av helse- og omsorgstjenestene»  Alle forløp er ikke nødvendigvis gode Hva er et standardisert pasientforløp?

3  en koordinert, tverrfaglig behandlingsprosess  avklart start- og endepunkt  definert pasientgruppe  basert på en normativ beskrivelse av mål og tiltak.  Forløpet skal  fremme samhandling  fremme pasientsikkerhet og- tilfredshet  være forankret i faglig evidens og god klinisk praksis  sikre effektiv ressursutnyttelse  gi målbare resultater Standardisert pasientforløp

4  Først skal vi gjøre det bedre  Så skal vi gjøre det raskere Standardisert pasientforløp i ortopedisk avdeling

5  «The operation of the century: total hip replacement»  Lancet 2007;370:1508-19  Dokumentasjon på av 95% av protesekomponenten er velfungerende etter 10 år  Høy pasienttilfredshet og funksjon  Relativt lav forekomst av komplikasjoner:  løsning, infeksjon, luksasjon, nerveskade, tromboemboliske komplikasjoner, beinlengdeforskjell, Trendelenburg gange. Hvorfor skal vi gjøre det bedre?

6  Helseministeren offentliggjør behandlingskvalitet  Helse Vest har i sitt styringsdokument satt fokus på pasientforløp og har utarbeidet egen håndbok i etablering av pasientforløp  Klinikkdirektør har gitt oss i oppdrag å etablere et standardisert hofteproteseforløp  Hofteprotese kirurgi er i utsatt for konkurranse blant ortopediske avdelinger i Norge Hvorfor skal vi gjøre det bedre?

7  Først skal vi gjøre det bedre  Formålet er til enhver tid å gi pasientene den beste behandling  Evidensbaserte kliniske tiltak  Bedre organisering  Pasientene må informeres, motiveres og moduleres  Utfordre tradisjoner Hvordan skal vi gjøre det raskere?

8  Etablere et dynamisk, men standardisert hofteproteseforløp som har til hensikt å korte ned rekonvalesens tiden uten økt komplikasjonsfare og med høy pasienttilfredshet til følge Målet

9  Selvstendig i personlig pleie  Mestre krykkegang i trapper og gjennom sengeposten  Komme seg inn og ut av seng på egen hånd  Reise seg opp fra stol  Tilstrekkelig smertelindring med VAS under 5  Akseptere utskrivelse  Alle pasienter utskrives til hjemmet Utskrivelseskriterier

10  Nøkkelen til rask oppfyllelse av utskrivelseskriterier er tidlig mobilisering  Smerte holder pasienten i sengen og forsinker mobilisering  Pasienten må være informert om viktigheten av rask mobilisering og være trygg  Full vekt belastning etter implantasjon av usementert totalprotese i hofteledd er trygt  Tidlig mobilisering gir færre komplikasjoner. Mobilisering

11  Operasjon tidlig i uken  Faste kriterier for blodtransfusjon  Unngå bruk av urinkateter  Unngå bruk av dren  Marevanbruker opereres som nr 2 og 3 Organisering

12  Rtg bilder tatt i transport fra oppvåkning til post  Hjelpemidler anskaffet før innkomst  Transport hjem klarlagt før innkomst  Når utskrivelseskriterier er tydelige, både for pasient og pleiepersonale, kan kriterier vurderes to ganger daglig, og pasienten utskrives uavhengig av visittrunder. Organisering

13  Skifte fra tradisjonell pleie til interaktiv deltagelse med pasienten, der pleiepersonell skal:  informere og motivere pasienten  tilrettelegge for mobilisering  kontinuerlig evaluere utskrivelseskriterier og delta aktivt i utskrivelse  delta ved tverrfaglig preoperativ informasjonsdag  egne pasientrom for hofteprotesepasienter Prinsipper for pleie

14  Pasienten skal informeres og motiveres til aktiv deltagelse  Informasjon om forventet innleggelsesvarighet  Forventninger justeres til de faktiske forhold for å øke tilfredshet med forløpet og utfallet Pasienten

15  Gi realistisk informasjon om operasjonsforløpet og forventet resultat  forventinger må justeres i forkant for å øke pasienttilfredshet i etterkant  Grunnleggende om inngrepets art, normalforløp og mulige komplikasjoner  Informasjon om kort innleggelse og de funksjonelle utskrivelseskriterier for å motivere til rask rekonvalesens  God pasientinformasjon kan redusere engstelse Preoperativ informasjon

16  Endringer i organisasjonen krever at arbeidet er organisert som et prosjekt  Arbeidsgruppe bestående av sykepleier fra post og poliklinikk, personell fra anestesi, intensiv og operasjon, samt fysioterapeut og protesekirurg. Hvordan gjør vi dette i praksis

17  Kartlagt dagens forløp fra henvisning til kontrollopplegg med fokus på forløpet i sykehus  Gjennomgått alle kliniske prosedyrer  Kartlagt hvilke utfordringer de ulike faggruppene har  Startet arbeidet med en arbeidsplan for operasjonsforløpet  Skissert nytt forløp til en pilot Hva har vi gjort så langt?

18  Innføre en preoperativ informasjonsdag for pasienter som skal opereres samme dag eller uke  Informasjon fra ortoped, sykepleier fra post, operasjon/anestesi, fysioterapeut.  Standardisert informasjon og foredrag  Utarbeide en pasientbrosjyre  omfattende, men enkel informasjon om sykdom, behandling, forberedelser, forventninger, forløp, forholdsregler i etterkant og videre kontroll. Hva er de store endringene?

19  Samle hofteprotesepasientene til en gruppe på sengeposten  Etablere dagligstue for pasientene med tilrettelagt ergonomi  Undervise pleiepersonalet i prinsippene for rask rekonvalesens  Etablere funksjonelle utskrivelseskriterier Organisasjonen

20  en koordinert, tverrfaglig behandlingsprosess  avklart start- og endepunkt  definert pasientgruppe  basert på en normativ beskrivelse av mål og tiltak.  Forløpet skal  fremme samhandling  Fremme pasientsikkerhet og- tilfredshet  være forankret i faglig evidens og god klinisk praksis  sikre effektiv ressursutnyttelse  gi målbare resultater. Standardisert pasientforløp


Laste ned ppt "Standardisert Hofteproteseforløp Bernt Johan Marskar Ortopedisk avdeling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google