Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Frokostmøte 30. oktober 2015 Mandal kommune. Agenda Kl. 8.10 – 8.40Presentasjon m.m. v/Siren Kl. 8.40 – 9.10 Rutiner ved krav om fast eller økt stilling.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Frokostmøte 30. oktober 2015 Mandal kommune. Agenda Kl. 8.10 – 8.40Presentasjon m.m. v/Siren Kl. 8.40 – 9.10 Rutiner ved krav om fast eller økt stilling."— Utskrift av presentasjonen:

1 Frokostmøte 30. oktober 2015 Mandal kommune

2 Agenda Kl. 8.10 – 8.40Presentasjon m.m. v/Siren Kl. 8.40 – 9.10 Rutiner ved krav om fast eller økt stilling m.v. i h.h.t. AML §14-4a og 14-9(6) v/Lise Kl. 9.10 – 9.2010 minutters beinstrekk Kl. 9.20 – 9.50Sykefravær RS v/Tutti Kl. 9.50 – 10.00Aktuelt fra lønn v/Jorunn Kl. 10.00 - 10.15NAV arbeidslivssenter v/Stine Solberg Løvdal KL. 10.15 – 10.30Evt. Spørsmål, innspill, oppsummering

3 Arbeidsfordeling Personal Siren; Arbeidsgiverspørsmål, bistå ledere i enkeltsaker, AMU, HTA, hovedavtale, kontakt med Hovedtillitsvalgte og HVO, kurs og opplæring, IA, oppdatering av reglementer og retningslinjer, omplasseringssaker, lederevaluering m.m. Tutti; Hovedansvar fagsystemer; Ressursstyring (RS), kvalitetslosen, brukerrundersøkelse (surveyor), medarbeiderundersøkelser, fasett 4.0 m.m. herunder opplæring og daglig vedlikehold. Tilganger Altinn, erkjentlighet, arbeidsmiljøpris, arbeidsgiverrelaterte spørsmål, koordinator frokostmøter Lise; Arbeidsgiverspørsmål, bistå ledere i enkeltsaker, Nærværsutvalget, AMU, HMS-koordinator, AKAN herunder AKAN utvalg, turnusspørsmål og saker, kvalitetslosen, ressursstyring (RS), Jostein; Lærlinger, forsikringer, Pensjoner, samtaler ang. KLP/SPK, skademeldinger og henvendelser vedr.telefonreglementet

4 Omplasseringer pga. helse AML § 4-6 «så langt det er mulig», «beholde eller få et passende arbeid». AML §2-3 arbeidstakers medvirkningsplikt Tilrettelegging(er) skal være utprøvd på egen arbeidsplass –Konflikter, «kjedelige oppgaver», mistrivsel e.l. = ikke ompl. Omplasseringer er ikke en karrierevei. Må være grunnleggende kvalifisert. Ikke BEST kvalifisert. Samtale. Ikke nok med en legeerklæring, men det er et element i vurderingen. Ledere må IKKE love at ansatte kan komme på «lista» Personalsjefen skal ha samtaler med aktuelle og vurderer.

5 Ledige stillinger og vikariater ALLE ledige stillinger og vikariatet skal meldes personalsjefen. –Stillingskrav både formelle og personlige, %, kode, turnus osv. Vurderer om det er ansatte som har fortrinnsrett: – helsemessige årsaker – eller ansatte på grunn av utvidelse av stilling m.m. –Overtallighet Hovedregel i ansettelsesreglementets pkt. 3; stillinger skal som hovedregel utlyses eksternt, skal alltid vurdere HTA kap.1 §2 pkt. 2.3.1. Vurdere intern utlysning. Jobbrotasjon er nesten ikke brukt og vi må vurdere om dette fortsatt skal være en mulighet i kommunen – drøfting med HTV.

6 Suspensjoner, avskjed og oppsigelse Ny rutine om suspensjon er utferdiget og kommer på K-losen Personalsjefen skal involveres i slike saker da det er viktig at formkravene følges. Prosessen «eies» av enhetsleder Er det behov for en «oppskrift» på tilrettevisningsadvarsler? Annet dere savner rutiner på?

7 Kvalitetslosen - personal Rutiner, veiledninger, skjemaer m.m skal legges på K-los under personal. Er det behov for en samling verneombud og mellomledere på hva er et avvik? –Avvik må vi bli flinkere til å bruke MIA: liste over verneombud, tillitsvalgte og AKAN kontakter.

8 Hva fremover? Dagskurs HA – januar Dagskurs HTA Planlegges HMS kurs før påske Planlegges nyansattkurs Innholdet i frokostmøtet – mer arbeidsgiverrelatert. Saker til nærværsutvalget – vurder hvert tilfelle Ferdigstillelse av dokumenter i ephorte Spørsmål?


Laste ned ppt "Frokostmøte 30. oktober 2015 Mandal kommune. Agenda Kl. 8.10 – 8.40Presentasjon m.m. v/Siren Kl. 8.40 – 9.10 Rutiner ved krav om fast eller økt stilling."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google