Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk"— Utskrift av presentasjonen:

1 Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk
AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk 1963 Spilleavhengig: Også rollespill! MMO Massively Multiplayer Online (virtuell onlineverden) 70 tusen avhengige i pengespill Høy gjennomsnittsalder et pluss…! Mulighet til pengespill i arbeidstida: 14 ganger mer utsatt (Kristin Buvik, forsker AKAN) Hjelpetelefonen fått 40% reduksjon etter seddelforbudet (Og endring til POKER, tidligere automater) 7,6 milliarder nettspill totalt, 6,3 av det er på utlandet Endring: unge, single Anne Valle Tangen, H-AKANkontakt, blant annet

2 Anne Valle Tangen, H-AKANkontakt, blant annet
Hva er ”AKAN”? AKAN er en organisasjon som har et trepartssamarbeid : LO, NHO, staten (ALTSÅ: ET PARTSAMMENSATT ARBEIDE!) AKAN har som formål: * forebygge rusmisbruk * formidle hjelp til ansatte med rusproblemer Gjøre ledere og ansatte i stand til tidlig å reagere på risikofylt rusbruk Anne Valle Tangen, H-AKANkontakt, blant annet

3 Kunnskap og klare regler:
skaper åpenhet, forståelse, tidlig aksjon forenkler samarbeidet mellom de involverte i konkrete saker gir god bedriftskultur Hvor ofte får de ansatte AKAN-informasjon? Anne Valle Tangen, H-AKANkontakt, blant annet

4 Troms fylkeskommune har utarbeidet følgende brosjyrer:
”Retningslinjer for RUSFOREBYGGENDE ARBEID i Troms fylkeskommune” Faktaark; ”RUSMIDDELPROFIL” for Troms fylkeskommune (I tillegg har flere laget sin lokale ruspolitiske plan) Anne Valle Tangen, H-AKANkontakt, blant annet

5 Anne Valle Tangen, H-AKANkontakt, blant annet
Metodepermen Der er forslag til prosedyrer, møteinnkallinge, spørsmålsstillinger etc Anne Valle Tangen, H-AKANkontakt, blant annet

6 Anne Valle Tangen, H-AKANkontakt, blant annet
Foreslås av organisasjonene Utnevnes/vedtas i AMU Medlem i AMU? Hvilke rettigheter? Skal ikke overta leders rolle og ansvar i AKAN-arbeidet Være ”et knutepunkt” for alle henvendelser angående rus på arbeidsplassen Samarbeide med ledelsen og BHT Anne Valle Tangen, H-AKANkontakt, blant annet

7 Anne Valle Tangen, H-AKANkontakt, blant annet
Ledelsens ansvar: -har hovedansvar for AKAN-arbeidet på arbeidsplassen -skal sørge for at det er valgt en AKAN-kontakt, evt også AKAN-utvalg -skal sørge for at alle ledere på arbeidsplassen kan rutinene i et AKAN-arbeid. (Med god hjelp av AKAN-kontakten) -bør sørge for at det lages en lokal ruspolitisk plan- i samarbeid med tillitsvalgte, BHT, AKAN-kontakt,- med utgangspunkt i Troms fylkeskommunes retningslinjer Anne Valle Tangen, H-AKANkontakt, blant annet

8 Hva med tillitsvalgtes rolle?
Tenker tillitsvalgte over om de har noen rolle i AKAN-arbeidet på arbeidsplassen? Har tillitsvalgte ansvar i noen del av prosessen i AKAN-saker? Har tillitsvalgte taushetsplikt? Anne Valle Tangen, H-AKANkontakt, blant annet

9 Spørsmål, kommentarer, påstander….?
Anne Valle Tangen, H-AKANkontakt, blant annet


Laste ned ppt "Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google