Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk Anne Valle Tangen, H-AKANkontakt, blant annet 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk Anne Valle Tangen, H-AKANkontakt, blant annet 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk Anne Valle Tangen, H-AKANkontakt, blant annet 1

2 Hva er ”AKAN”? AKAN er en organisasjon som har et trepartssamarbeid : LO, NHO, staten (ALTSÅ: ET PARTSAMMENSATT ARBEIDE!) AKAN har som formål: * forebygge rusmisbruk * formidle hjelp til ansatte med rusproblemer Gjøre ledere og ansatte i stand til tidlig å reagere på risikofylt rusbruk Anne Valle Tangen, H-AKANkontakt, blant annet 2

3 Kunnskap og klare regler: skaper åpenhet, forståelse, tidlig aksjon forenkler samarbeidet mellom de involverte i konkrete saker gir god bedriftskultur Anne Valle Tangen, H-AKANkontakt, blant annet 3

4 Troms fylkeskommune har utarbeidet følgende brosjyrer: ”Retningslinjer for RUSFOREBYGGENDE ARBEID i Troms fylkeskommune” Faktaark; ”RUSMIDDELPROFIL” for Troms fylkeskommune (I tillegg har flere laget sin lokale ruspolitiske plan) Anne Valle Tangen, H-AKANkontakt, blant annet 4

5 www.akan.no Metodepermen Anne Valle Tangen, H-AKANkontakt, blant annet 5

6 AKAN-kontakt: Foreslås av organisasjonene Utnevnes/vedtas i AMU Medlem i AMU? Hvilke rettigheter? Skal ikke overta leders rolle og ansvar i AKAN- arbeidet Være ”et knutepunkt” for alle henvendelser angående rus på arbeidsplassen Samarbeide med ledelsen og BHT Anne Valle Tangen, H-AKANkontakt, blant annet 6

7 Ledelsens ansvar:  - har hovedansvar for AKAN-arbeidet på arbeidsplassen  -skal sørge for at det er valgt en AKAN-kontakt, evt også AKAN-utvalg  -skal sørge for at alle ledere på arbeidsplassen kan rutinene i et AKAN-arbeid. (Med god hjelp av AKAN- kontakten)  -bør sørge for at det lages en lokal ruspolitisk plan- i samarbeid med tillitsvalgte, BHT, AKAN-kontakt,- med utgangspunkt i Troms fylkeskommunes retningslinjer Anne Valle Tangen, H-AKANkontakt, blant annet 7

8 Hva med tillitsvalgtes rolle? Tenker tillitsvalgte over om de har noen rolle i AKAN-arbeidet på arbeidsplassen? Har tillitsvalgte ansvar i noen del av prosessen i AKAN-saker? Har tillitsvalgte taushetsplikt? Anne Valle Tangen, H-AKANkontakt, blant annet 8

9 Spørsmål, kommentarer, påstander….? Anne Valle Tangen, H-AKANkontakt, blant annet 9


Laste ned ppt "AKAN Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk Anne Valle Tangen, H-AKANkontakt, blant annet 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google