Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av flyktningetjenesten fra 2001 til i dag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av flyktningetjenesten fra 2001 til i dag."— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av flyktningetjenesten fra 2001 til i dag.

2 Mottak 2001 mødre med barn, noen enker, noen med menn i talibanfengsel 2001-2003: norskundervisningen på IVGS – inkludert grunnskoleopplæring flyktningetjenesten underlagt rådmann/kontorsjef Høsten 2003: Norskopplæringen ble sammen med flyktningetjenesten en egen enhet – Kompetansesenter for voksne.

3 Endring 2005 Nedgang asylsøkere, mindre etterspørsel, kommunen tok imot de siste to familiene høsten 2005. Tjenesten lagt ned sommeren 2008. Gjenopprettet våren 2010.

4 Organisasjonsmodell Har siden våren 2010 vært lagt inn under Enhet for helse, rehabilitering og barnevern Tjenesteleder har det daglige ansvaret, både for mottak og bosetting av flyktninger og undervisning.

5 Ansatte 3 flyktningemedarbeidere/prosjektrådgivere i til sammen 250% stilling fra 1.10.2016 3 lærere i 100% stilling, 4 fra 1.1.2016 1 miljøarbeider i engasjement fra 1.10.15

6 Ressurser Godt kvalifiserte ansatte. Godt samarbeid med de andre tjenestene i kommunen, og ressurser tilknyttet, helsestasjon, barnehage og barneskole God tilgang på kurs, seminarer, konferanser i regionen Godt samarbeid med Frivillig Inderøy, og Røde Kors. Opparbeidet nettverk i forhold til språkpraksis. Har utdannet egne veiledere for å holde icdp-kurs for flyktningeforeldrene. Kurset tar utgangspunkt i egne forventninger og holdninger i forhold til å være foreldre i Norge. Vår aktivitet dekkes inn av tilskudd fra staten.

7 Samarbeid med andre kommuner Rektornettverk (ledere av norskopplæringen for voksne i Nord-Trøndelag) Deltar i årlig samhandlingskonferanse med NAV, videregående opplæring og andre kommuner Vi kjøper grunnskoleplasser i Steinkjer for voksne grunnskoleelever.

8 Utfordringer Liten organisasjon, noe som gjør oss sårbare i forhold til sykdom, permisjoner og uventede hendelser. Uforutsigbarhet omkring familiegjenforeninger, eksempelvis høst -12 og sommeren 13. Boliger Mangel på kollektiv transport

9 Antallet bosatte 2010: 15 2011: 5 2012: 20 2013: 18 2014: 17 Til sammen: 75, ca 10% fraflytting

10 Introduksjonsprogram Introduksjonsprogram: Norsk – og samfunnskunnskap, grunnskole, praksis Full dag og helt år! Gjelder for flyktninger mellom 18 og 55år Mål: Jobb eller videre utdanning Introduksjonsprogrammet kan være inntil to år, men kan forlenges ett år dersom en vurderer det til å være nødvendig for og nå målet. Gir lønn tilsvarende 2G

11 Praksis- og lærekandidatplasser Språkpraksis - er en metode i norskopplæringen som kan brukes i en tidlig fase i introduksjonsprogrammet. Hensikten er å forbedre de muntlige språkferdighetene Arbeidspraksis - hensikten er å styrke den enkeltes mulighet for å komme i arbeid eller utdanning Lærekandidat – individuelt tilrettelagt utdanningsform

12 Lærekandidat Lærekandidat defineres i opplæringsloven § 4- 1 som en ”som har skrevet en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve.” Ordningen har som formål å gi en utdanning til de som av forskjellige årsaker ikke greier å gjennomføre en yrkesutdanning på fagarbeidernivå.

13 BOLIGER Kommunale: Årfallveien 2 Leiringen 30 Kvistadbakkan 34 A Private: Weisi – bofellesskap, John Wheeler – 4 leiligheter Nessveet 5 (OES A/S), Kvistadbakkan 64 C, Sundsnesveien 23, 3 leiligheter Flere små hybelleiligheter

14 Hvordan går det med de? De som dro videre. De som kom i 2010. -Grunnskoleopplæring -Videregående skole -Lærekandidatordning -Studier -Deltidsjobber


Laste ned ppt "Presentasjon av flyktningetjenesten fra 2001 til i dag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google