Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Veisøkere og elever Studieverksted Karrieresenter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Veisøkere og elever Studieverksted Karrieresenter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Veisøkere og elever Studieverksted Karrieresenter

2 Organisering av prosjektet: Prosjekteier hovedprosjekt: NFK Prosjektleder lokalt: Karrieresenteret Sør-Helgeland, - arena for voksnes læring. Prosjekteier: Beate Gjessing, Prosjektgruppe: Beate Gjessing, Bjørg Fagerbakke Jøraholmen, Evy Reppen Styringsgruppe er ikke oppnevnt for vår del av dette prosjektet. Det forankres i ledelsen ved rektor Kai Myrvang sin deltakelse og involvering underveis i prosessen. Tilbudet inkluderes i vår region gjennom partnerskap og våre samarbeidspartnere. I tillegg lages det nå en brosjyre for Karrierehuset der aktørene blir mer synlige for innbyggerne.

3 Hovedmålsetting: Gi brukerne EN dør – EN arena Formål med sammenslåingen er å få en samlet enhet som ivaretar behovet til den enkelte for både karriereveiledning og studieveiledning. Videre er hensikten å få en god utnyttelse av fylkeskommunens samlede ressurser med et kompetent og solid fagmiljø som kan møte daglig drift og utvikling av tilbudet. I tillegg ønsker vi å være en regional utviklingsaktør som kan bistå i andre kompetansespørsmål. Bidra til at det blir enklere for veisøkere og elever og gi dem økt tilgjengelighet til læringsarenaen. De får EN arena å forholde seg til i sin prosess. Økt kvalitet i tjenesten gjennom økt faglig miljø, erfaringsdeling og muligheten til å følge veisøker/elev hele veien fra veiledning til fullføring av videregående opplæring. I delprosjektet «venterommet» skal vi utprøve metoder for økt motivasjon og læring med spesielt fokus på minoritetsspråklige.

4 Arbeidstid og ansvar Beate er konstituert leder fra skolestart – oktober. (formell tilsetting skjer innen 1.oktober). Bjørg har sine hovedoppgaver i forhold karriereveiledning. Evy er veileder og lærer og har sitt hovedarbeidsområde opp mot elevene og nettskolen Læringsoverføring underveis slik at vi blir i stand til å ivareta hverandres oppgaver ved behov.

5 Tilgjengelighet Normal åpningstid følger skoletiden; 0830-1500. (Vi har åpen dør utover dette dersom kapasitet). Arbeidstid/ tilgjengelighet: 0800-1530/0830-1600/ og en «innleid» fra BVS ca 15 timer innen denne arbeidstiden. Vi er to ansatte på vanlig 100% stilling og en ansatt ved Brønnøysund vgs, arbeidstid hos oss i 40% stilling(pedagogiskarbeidsavtale/ arbeidsår).

6 Regionalt partnerskap Partnerskapet består av: 1 representant fra kommunene 1 fra NAV 1 fra næringslivet 1 fra RKK rektor ved BVS leder for karrieresenteret

7 Økonomi/budsjett I sammenslåingsprosjektet legger vi voksenopplæring inn som et prosjekt under karrieresenteret for å kunne evaluerer de økonomiske konsekvensene av sammenslåingen bedre. Hovedpunkter i budsjett: Tilskudd NFK K.senter: 971 000,- Tilskudd NFK VO: 470 000,- Prosjektmidler NFK: 40 000.- Lønn 240%: 1805 800,- Underdekning før drift: 324 800 (Da er ikke kjøp av nødvendige lærertimer lagt inn)

8 Inntjening framover: Ferdigstille prosjekt fagbrev i bedrift(VOX) Læreplasskurs Vg3 i skole(skoledag + kontaktlærer) Mulige samarbeidsprosjekter lokalt NAV??

9 Fokus framover Bli sammenslått, føle oss som en enhet, skape en trivelig arbeidsplass, lære av hverandre og øke våre kunnskaper. Komme i gang med prosjektet med fokus på minoritetsspråklige. Skape en god arena for voksnes læring gjennom gode sosiale relasjoner, godt faglig samarbeid og målrettede aktiviteter.


Laste ned ppt "Veisøkere og elever Studieverksted Karrieresenter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google