Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Velkommen til erfaringssamling Prosjekt sammenslåing karrieresenter studieverksted/OPUS 30.-31.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Velkommen til erfaringssamling Prosjekt sammenslåing karrieresenter studieverksted/OPUS 30.-31."— Utskrift av presentasjonen:

1 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Velkommen til erfaringssamling Prosjekt sammenslåing karrieresenter studieverksted/OPUS 30.-31. mars 2016

2 Velkommen til erfaringssamling ! Presentasjon deltakere Mål og hensikt med samlingen –litt om programmet

3 Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Konturer av en ny regional enhet ? 30.-31. mars 2016

4 En ny regional enhet Sentrale begreper og tema i fremlegget  OPUS  Studieverksted  Karrieresenter  Videregående skole som regional utviklingsaktør  Oppdragsbasert virksomhet  Ekstern virksomhet Innlede, sortere, skissere og diskutere

5 Regionale tjenester og tilbud i dag Lovpålagte oppgaver Karriereveiledning og videregående opplæring for voksne  Karrieresentrene i Nordland  Studieverkstedene i Nordland  OPUS i Nordland  Videregående skoler Oppdragsvirksomhet i Nordland  OPUS i Nordland  Karrieresentrene i Nordland  Videregående skoler kurs Kvalifisering Veiledning

6 Regionale tjenester og tilbud- sett utenfra? Vgo. for voksne Karriereveiledning Oppdragsbasert virksomhet Prosjekter - OPUS Studiesenter? Studie- verksted Videregående skole Nettskolen i Nordland Karriere- senter

7 Karrieresenter og OPUS i Nordland Litt om disse aktørene i dag:  Samme målgrupper  Ivaretar lovpålagte oppgaver  Overlappende arbeidsområder innenfor veiledning  Oppdragsbasert virksomhet  Ulike føringer og styringssystemer  Ulik organisering/ledelse og finansiering

8 Regionalt tilbud for voksne Skal etableres med utgangspunkt i de ni eksisterende «karrieresenterregioner» versus Vesterålen- ? Bodø, Bodø vgs.. Meløy ? Lofoten Vest-Lofoten vgs Sør – Helgeland Brønnøysund vgs. Steigen/Hamarøy Mosjøen vgs.

9 Konturene av en ny enhet? En ny regional enhet med en felles ledelse Organisatorisk under vgs. Faglig styring og oppfølging fra NFK Utdanning Sentrale lovpålagte oppgaver –vgo. voksne -Karriereveiledning -Studieveiledning og leveranser til Nettskolen i Nordland -kvalifisering og forberedende voksenopplæring Andre oppgaver/funksjoner -Må ivareta nasjonale føringer - karrieresenter -NFKs regionale samarbeidspartner (nav, kommuner og arbeidsliv) -Utdanningsmegler kan vurderes lagt under ny enhet i noen regioner *forutsetter finansiering En ny Enhet Karrieresenter Studieverksted Utdanningsmegler?* En ny Enhet Karrieresenter Studieverksted Utdanningsmegler?*

10 Regional utvikling og oppdragsbasert virksomhet  Videregående skole som regional utviklingsaktør og OPUS  Oppdragsbasert virksomhet tilbys av videregående Skole og skal være behovsstyrt og selvfinansierende-som i dag  Ekstern virksomhet eller Oppdragsbasert virksomhet?  Skal OPUS-begrepet videreføres?  Hvilken plass i skolens organisasjon?  Koordinering og oppfølging av nettverkssamarbeid fra NFK Utdanning? Videregående skole Ekstern virksomhet (OPUS)

11 Ny enhet organisering og oppgavefordeling En ny regional fylkeskommunal enhet og ekstern virksomhet – systematisk og formalisert samarbeid Videregående skole Tilbyderrollen Ekstern virksomhet (OPUS) Karriere Nordland Karrieresenter Studieverksted Utdanningsmegler?

12 Takk for oppmerksomheten!


Laste ned ppt "Skulpturlandskap Nordland - Ballangen Foto: Vegar Moen Velkommen til erfaringssamling Prosjekt sammenslåing karrieresenter studieverksted/OPUS 30.-31."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google