Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

«Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremgang, å arbeide sammen er suksess!» Henry Ford Torunn Monseth Dahlberg Frances Marie Reardon Penger.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "«Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremgang, å arbeide sammen er suksess!» Henry Ford Torunn Monseth Dahlberg Frances Marie Reardon Penger."— Utskrift av presentasjonen:

1 «Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremgang, å arbeide sammen er suksess!» Henry Ford Torunn Monseth Dahlberg Frances Marie Reardon Penger til besvær 2015 «ET LYS I TUNELLEN» Gjeldsrådgiverprosjekt ved NAV Østbyen

2 NAV, 19.09.2016Side 2 En stor andel av de vi møter har behov for bistand på flere livsområder, ikke bare gjeld. Vi ser ofte utfordringer også innenfor rus, psykiatri, spilleavhengighet, bolig, arbeid og/eller manglende mestring av egen dagligøkonomi. Gjeld ble tidligere ofte satt på vent i ett eller to år (modningsperiode), og ansvaret for å ta tak i, og finne en løsning på hindringene ble gjerne lagt til bruker. Bakgrunnen for «Et lys i tunellen»

3 NAV, 19.09.2016Side 3 Bakgrunnen… forts. Vi erfarte at flere av de vi har jobbet med etter modningsperioden hadde en forverret livssituasjon, både med tanke på økonomi/gjeld/tilleggsproblematikk. Hvordan kan vi bistå til et mer hensiktsmessig og helhetlig tilbud til de med gjeldsproblemer og sammensatte behov? Kan resultatet da bli en raskere avklaring og en varig løsning på gjeldsproblematikken?

4 NAV, 19.09.2016Side 4 Hva er «Et lys i tunellen»? Gjeldsrådgiverprosjekt ved NAV Østbyen. Periode forprosjekt 011114 – 310815 (40% stilling). Hovedprosjekt 010915 – 311216 (100% stilling). Gjeldsrådgivning med et juridisk, økonomisk og sosialfaglig perspektiv. Bruk av individuell plan med koordinerende ansvar for å gi individuelle tilpasninger og ulike tilnærmingsmetoder. Ikke bare tenke helhetlig, men også handle helhetlig. Grundig kartlegging; bruk fortiden til å «definere» fremtiden. Ha gjerne et fokus på hva som ikke er prøvd tidligere.

5 NAV, 19.09.2016Side 5 Hva er...forts. Tett oppfølging gir ofte et godt grunnlag for tillit- og relasjonsbygging. Viktig å ikke avslutte for tidlig. Prosjektet blir en markedsføring av gjeldsrådgivertjenesten til våre samarbeidspartnere, med økt fokus på viktigheten av økonomi og integrerte (parallelle) løp. Målet er å finne gode varige løsninger på gjeldsproblematikken, der det etableres et sikkerhetsnett rundt deltakerne for å bli økonomisk selvhjulpen fremover i tid.

6 NAV, 19.09.2016Side 6 «Et lys i tunellen» Case Småbarnsfamilie med selveid bolig. Arbeidsinntekt. Liten eller ingen kontakt med NAV i voksen alder. Fare for tvangssalg av bolig. Problematikk; gjeld, psykisk helse, spilleavhengighet, håndtering av daglig økonomi. 1. runde; Kartlegging av økonomi, samarbeidsmøter med storfamilien.  Resultat; privat lån til refinansiering og ajourføring av restanser innenfor dagligøkonomien, søknad om verge. Tvangssalg av bolig avverget. Videre samarbeid som forebyggende tiltak grunnet spilleavhengighet.

7 NAV, 19.09.2016Side 7 Case…forts. 2. runde; Ny boliglånsrestanse i påvente av verge. Purret på vergeoppnevning. To ny krav avdekket.  Resultat; Oppnevnt verge til spilleavhengig, etablert samarbeid med verge. Dekning av borestanser etter § 19 i Lov om sosiale tjenester. Etablert frivillig nedbetalingsavtale på ett krav, det andre ble nedbetalingsavtale via tvangstrekk i regi av Namsfogden. Tvangssalg av bolig avverget på nytt. 3. runde; Avklaring rundt arbeidssituasjon og sikring av inntekt.  Resultat; Søknad og innvilgelse av AMO enkeltplass samt møte med aktuell arbeidsgiver i samarbeid med NAV Rekruttering. Arbeidsinntekt og nedbetalingsplaner sikret.

8 NAV, 19.09.2016Side 8 4. runde; Månedlige møter avholdes med familien, verge og privat nettverk. Etablert tettere kontakt med behandler for spilleavhengighet. Skattepenger brukt til å ajourføre dagligøkonomi. 5. runde; Samlivsbrudd.  Resultat; salg av bolig og den spilleavhengige følges opp videre på grunn av restgjeld og ut i fra eget ønske om et fortsatt sikkerhetsnett. Gis råd og veiledning rundt ny bolig på det private markedet og mulighet for depositumsgaranti gitt av NAV. Fortsettelse følger…… Case forts.

9 NAV, 19.09.2016Side 9 Evaluering av forprosjekt Evalueringen er gitt av deltakere og samarbeidspartnere (leger, verger, veiledere i NAV). Nyttig med kompetanseoverføring både for verge og vergeklient. Gode tiltak grunnet gjeldsrådgivers oversikt over NAV og hjelpeapparatet for øvrig. Positivt med involvering av privat nettverk. God kartlegging kan være avgjørende for å avklare trygderettigheter, og for å bli økonomisk selvhjulpen.

10 NAV, 19.09.2016Side 10 Midtveis…forts. Positivt med tettere oppfølging enn i «vanlige» saker. Positivt med ekspertbistand ved komplisert økonomi. Svært nyttig med støttepartnere rundt økonomi. Setter pris på fleksibilitet og hjelpsomhet fra gjeldsrådgivere. Lærerikt.

11 NAV, 19.09.2016Side 11 Midtveis…forts. Positivt med helhetlig oppfølging både for veileder og deltaker. Endelig fått kontroll, oversikt og stabilitet som har ført til at bekymringene er blitt borte. Forhindret en forverring av en kaotisk hverdag. Deltaker kunne ønsket slik oppfølging for flere år tilbake. Fått en arena for å ta opp vanskelige tema, og setter pris på tilbakemelding fra det øvrige nettverket.

12 NAV, 19.09.2016Side 12 Personer med gjeldsproblemer, har ofte behov for et integrert løp. Vi kan sammenligne dette løpet med en muskel. Alle aktuelle samarbeidspartnere representerer hver sin muskelfiber. Jo bedre samarbeid, jo sterkere muskel! Takk for oss


Laste ned ppt "«Å komme sammen er begynnelsen, å holde sammen er fremgang, å arbeide sammen er suksess!» Henry Ford Torunn Monseth Dahlberg Frances Marie Reardon Penger."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google