Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- DÅS (den åpne skole) - Studieverksted - Fengselsundervisning - Kurs.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- DÅS (den åpne skole) - Studieverksted - Fengselsundervisning - Kurs."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 - DÅS (den åpne skole) - Studieverksted - Fengselsundervisning - Kurs

3  Skolen ser på det som en stor og viktig oppgave å bidra til kompetansehevning for ansatte i det lokale næringsliv.  Med et slikt samarbeid får skolen en bedre, og oppdatert informasjon om det lokale næringslivets behov for kompetanse.  Næringslivet får innsyn i hva, og hvilke tilbud som skolen kan tilby og tilrettelegge for.

4  Det er viktig å være fleksibel og å kunne møte bedriftenes ønsker for gjennomføring av opplæring tilpasset den enkelte bedriften og de ansattes arbeidssituasjon.  Det er også krevende å tilpasse lærerressurser (innsatsgruppe) etter de ønskene som fremkommer.  Korte tidsfrister krever god planlegging i forkant.

5  Samlokalisering med Karrieresenteret gir raske meldinger på ønsker om å sette opp undervisningstilbud knyttet opp mot næringslivet.  Enten av typen AMO kurs i samarbeid med NAV  Eller VOX basiskurs for lesing, skriving, regning og data i samarbeid med et lokalt næringsforum.

6  Veiledning, og kompetansekartlegging.  Forkurs (grunnleggende kjemi, fysikk og matematikk)  VG2 Kjemiprosess nettbasert med lokal veiledning.

7 Gen. utfordringer for VO opplæring. Styrke motivasjon hos deltagerne Lenge siden skolegang. Lave kunnskaper i lesing og skriving. (Muntlig) Stor dataterskel ved nettbaserte opplegg Behov for innføring i studieteknikk

8  NAV satte krav til AMOkursets lengde.  Industriskolen nettbasert tilbud  Kurskostnadene fordeles mellom: NFK, NAV og ELKEM  Lærerressurser fra egen skole og bedriften  Forventning til undervisningen (nettbasert)  Forventning til elevene (tilstedeværelse)  Eksamenstrening  Frafall på kurset 40%. (15 deltagere av 25 fullførte)

9  Utvikle en aktiv arena for samarbeid skole / næringsliv  Spille på hverandre, gjøre hverandre faglig god  Bedre tilgang på utstyr og ressurser  Utvikle nye aktuelle tilbud  mm


Laste ned ppt "- DÅS (den åpne skole) - Studieverksted - Fengselsundervisning - Kurs."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google