Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Investeringspott til kultur, idrett og friluftslivsformål.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Investeringspott til kultur, idrett og friluftslivsformål."— Utskrift av presentasjonen:

1 Investeringspott til kultur, idrett og friluftslivsformål

2 KULTUR – KOORDINERINGSPOTT 2015 OG 2016 TiltakKommentarer2015 Anslag 2015 Regnskap 2016 Anslag Kulturhuset – Lagerplass/reoler Lagerplass er mangelvare. Optimalisering av verkstedet frigjør plass til lager. 150.000226.387 Kulturhuset – Belysning Fasadebelysning (Led-lys) 211.31423.166 Kulturhuset – Utescene, lyd/lysrigg I rammen til utescene er det ikke lagt inn midler til lyd/lysrigg. Kulturhusets venner har også søkt på eksterne tilskuddsmidler. 1.000.000Overføres til 2016 1.100.000 Buffer:Reserve; for eksempel til utescene.350.000Overføres til 2016 699.133 Akustikktiltak i øvingslokaler Innspill fra Asker musikkråd. Prosjektering og gjennomføring av tiltak etter prioritert liste. 500.000Overføres til 2016 500.000 Kulturhuset – Lagerplass Det frivillige kulturlivet/Asker Musikkorps trenger lager i kulturhuset. 200.000 Kulturskolen- Pianoer Sterkt behov for 2 nye pianoer på kulturskolen. 240.000 Kulturskolen- Øvelokaler Store behov for oppgradering av gulv, ventilasjon, akustikk mm. på Østre Asker gård. 700.000 VenskabenOppgradering av hovedsalen på Venskaben. 100.000 Totalt 2.000.000437.7013.562.299

3 IDRETT – KOORDINERINGSPOTT 2015 TiltakKommentarer2015 Anslag 2015 Regnskap Fotballmål på kommunale fotballbaner Det ble anskaffet ca. 15 mål sommer 2015.150.000 181.000 Idrettsutstyr – idrettshallerHåndballmål, håndballnett, basketnett, container til short-trackputer. 200.00052.000 Scooter i VardåsenNy scooter ble levert primo januar 2016.250.000 Oppgradering av grusbaner -Gjellum -Hovedgården -Gullhella Det er skiftet ut masser og gjort oppgraderinger av grusbanene på Hovedgården og Gullhella. Det er satt opp nytt gjerde på Gullhella. Gjellum utsatt intil videre. 200.000303.000 Treningsparker -Vollen -Heggedal Underdekning på treningsparker i Vollen, Heggedal og Myrabakken Balløkke, samt tilskudd til etablering av treningspark Torsløkka. 350.000 480.000 Oppgradering p- plass - Holmen - Leikvollhallen P- plassen ved Holmen idrettsanlegg samt liten p- plass ved ishall er oppgradert med subbus og freseasfalt Innkjøring er anlagt slik at parkering med trailer unngås. Leikvollhallen utsettes i påvente av områdeutviklingen der. 400.000 455.000 Lys i trimtrapp Myrabakken. Skyves ut i tid.100.000 Oppgradere billettsystem Risenga Billettsystemet i Risenga er oppdatert og integrert mot Agresso. 150.000285.000 Nye sikringsputer RisengaSikringsputer langs Risenga kunstis fra 2005 ble byttet før årets islegging. 200.000573.000 Totalt 2.000.0002.329.000

4 IDRETT – KOORDINERINGSPOTT 2016 TiltakKommentarer2016 Anslag Dekning av merforbruk -Preppmaskin -Drukningsalarm Investeringer i 2015 fra tidligere bevilgede investeringsmidler. 1.406.000 Dekning av merforbruk koordineringspott i 2015 Merforbruk fra koordineringspotten i 2015329.000 IDRETT – NYE TILTAK KOORDINERINGSPOTT 20162016 Idrettsutstyr – idrettshallerDet er behov for utskiftning av benker og annet utstyr i idrettshallene. 100.000,- Scooter i VardåsenPga driftssikkerhet er det behov for ny scooter med 4- taktsmotor og bredere belte. Denne vil erstatte behov for dagens leie av ATV. Utsatt fra 2015. 200.000,- Totalt 2.005.000

5 TURVEIER OG FRIOMRÅDER – KOORDINERINGSPOTT 2015 TiltakKommentarer2015 Anslag 2015 Regnskap Lysløype Vardåsen Planlegging av rehabilitering Lokalmiljøet ønsker at lysløype Vardåsen oppgraderes og etter hvert utvikles til en rundløype. Avsatt midler til planlegging, men det viser seg vanskelig å få til nødvendige avtaler med grunneiere. Midlene omdisponeres. 200.000 Veilys og bom i Hvalstrandveien Det er anlagt nytt veilys og bom i Hvalstrandveien. 400.000422.000 Brygger Ny flytebrygge Hvamodden Fiskebrygge Bondivann Ny brygge til erstatning for eksisterende. Ny fiskebrygge er etablert ved siden av gangbro. 300.000268.000 Oppgradering av p-plasser Det er utført skraping og påkjøring av grus på Solli utfartsparkering. Utgiftene er tatt av driftsbudsjettet. 300.000 Toalettanlegg - Sjøstrand - Finsrud Oppgradering av eksisterende anlegg på Sjøstrand. Utsetting av nytt toalettanlegg på Finsrud. 700.000 Bryggesti Mellom Nes Det er god dialog med sameiet vedr etablering av bryggesti. I HP 2016 er det gjort en avsetning til etablering av bryggesti i 2017. 100.000 Innkjøp av ny båtDet er kjøpt inn en Pioner Multi III, 17,5 fot arbeidsbåt, 60 Hk 212.000 RådhusparkenFremsiden av Rådhuset er oppgradert med ny trapp, steinbelegg og bed. Underdekning på dette prosjektet er hentet fra «Turveier og Friområder» 242.000 Toalettbygg Tveiter Det er bygget nytt friluftstoalett i det gamle hønsehuset på Tveiter. Underdekning er hentet fra «Turveier og friområder» 50.000 Trafikksikring Eidssletta Det er etablert forsterket belysning ved krysningspunkt samt ledegjerder og informasjon. 112.000 Totalt 2.000.0001.306.000

6 TURVEIER OG FRIOMRÅDER – KOORDINERINGSPOTT 2016 TiltakKommentarer2016 Anslag Toalettanlegg Sjøstrand Toalettanlegget på Sjøstrand er gamle og i svært dårlig forfatning. Det er behov for vesentlig oppgradering både med tanke på gjestene, Blått Flagg godkjenning og UU. Finansiering: FM tilskudd til Finsrud: 0,359` Koordineringspott 2,4` Totalt: 2,759 2.400.000 Bryggesti Mellom Nes Som et ledd i Kyststien i Asker bør det søkes å etablere bryggesti på Mellom Nes. Det avsettes midler til planlegging og prosjektering. 150.000 Helhetsplan DIF området Asker kommune har kjøpt DIF tomta av Oslo kommune og det er igangsatt et arbeid med tanke på regulering. I forkant av regulering er det behov for midler til utarbeidelse av en helhetsplan for området. 150.000 Totalt 2.700.000


Laste ned ppt "Investeringspott til kultur, idrett og friluftslivsformål."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google