Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Investeringspott til kultur, idrett og friluftslivsformål.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Investeringspott til kultur, idrett og friluftslivsformål."— Utskrift av presentasjonen:

1 Investeringspott til kultur, idrett og friluftslivsformål

2 KULTUR – KOORDINERINGSPOTT 2015 OG 2016 TiltakKommentarer2015 Anslag 2015 Regnskap 2016 Anslag Kulturhuset – Lagerplass/reoler Lagerplass er mangelvare. Optimalisering av verkstedet frigjør plass til lager Kulturhuset – Belysning Fasadebelysning (Led-lys) Kulturhuset – Utescene, lyd/lysrigg I rammen til utescene er det ikke lagt inn midler til lyd/lysrigg. Kulturhusets venner har også søkt på eksterne tilskuddsmidler Overføres til Buffer:Reserve; for eksempel til utescene Overføres til Akustikktiltak i øvingslokaler Innspill fra Asker musikkråd. Prosjektering og gjennomføring av tiltak etter prioritert liste Overføres til Kulturhuset – Lagerplass Det frivillige kulturlivet/Asker Musikkorps trenger lager i kulturhuset Kulturskolen- Pianoer Sterkt behov for 2 nye pianoer på kulturskolen Kulturskolen- Øvelokaler Store behov for oppgradering av gulv, ventilasjon, akustikk mm. på Østre Asker gård VenskabenOppgradering av hovedsalen på Venskaben Totalt

3 IDRETT – KOORDINERINGSPOTT 2015 TiltakKommentarer2015 Anslag 2015 Regnskap Fotballmål på kommunale fotballbaner Det ble anskaffet ca. 15 mål sommer Idrettsutstyr – idrettshallerHåndballmål, håndballnett, basketnett, container til short-trackputer Scooter i VardåsenNy scooter ble levert primo januar Oppgradering av grusbaner -Gjellum -Hovedgården -Gullhella Det er skiftet ut masser og gjort oppgraderinger av grusbanene på Hovedgården og Gullhella. Det er satt opp nytt gjerde på Gullhella. Gjellum utsatt intil videre Treningsparker -Vollen -Heggedal Underdekning på treningsparker i Vollen, Heggedal og Myrabakken Balløkke, samt tilskudd til etablering av treningspark Torsløkka Oppgradering p- plass - Holmen - Leikvollhallen P- plassen ved Holmen idrettsanlegg samt liten p- plass ved ishall er oppgradert med subbus og freseasfalt Innkjøring er anlagt slik at parkering med trailer unngås. Leikvollhallen utsettes i påvente av områdeutviklingen der Lys i trimtrapp Myrabakken. Skyves ut i tid Oppgradere billettsystem Risenga Billettsystemet i Risenga er oppdatert og integrert mot Agresso Nye sikringsputer RisengaSikringsputer langs Risenga kunstis fra 2005 ble byttet før årets islegging Totalt

4 IDRETT – KOORDINERINGSPOTT 2016 TiltakKommentarer2016 Anslag Dekning av merforbruk -Preppmaskin -Drukningsalarm Investeringer i 2015 fra tidligere bevilgede investeringsmidler Dekning av merforbruk koordineringspott i 2015 Merforbruk fra koordineringspotten i IDRETT – NYE TILTAK KOORDINERINGSPOTT Idrettsutstyr – idrettshallerDet er behov for utskiftning av benker og annet utstyr i idrettshallene ,- Scooter i VardåsenPga driftssikkerhet er det behov for ny scooter med 4- taktsmotor og bredere belte. Denne vil erstatte behov for dagens leie av ATV. Utsatt fra ,- Totalt

5 TURVEIER OG FRIOMRÅDER – KOORDINERINGSPOTT 2015 TiltakKommentarer2015 Anslag 2015 Regnskap Lysløype Vardåsen Planlegging av rehabilitering Lokalmiljøet ønsker at lysløype Vardåsen oppgraderes og etter hvert utvikles til en rundløype. Avsatt midler til planlegging, men det viser seg vanskelig å få til nødvendige avtaler med grunneiere. Midlene omdisponeres Veilys og bom i Hvalstrandveien Det er anlagt nytt veilys og bom i Hvalstrandveien Brygger Ny flytebrygge Hvamodden Fiskebrygge Bondivann Ny brygge til erstatning for eksisterende. Ny fiskebrygge er etablert ved siden av gangbro Oppgradering av p-plasser Det er utført skraping og påkjøring av grus på Solli utfartsparkering. Utgiftene er tatt av driftsbudsjettet Toalettanlegg - Sjøstrand - Finsrud Oppgradering av eksisterende anlegg på Sjøstrand. Utsetting av nytt toalettanlegg på Finsrud Bryggesti Mellom Nes Det er god dialog med sameiet vedr etablering av bryggesti. I HP 2016 er det gjort en avsetning til etablering av bryggesti i Innkjøp av ny båtDet er kjøpt inn en Pioner Multi III, 17,5 fot arbeidsbåt, 60 Hk RådhusparkenFremsiden av Rådhuset er oppgradert med ny trapp, steinbelegg og bed. Underdekning på dette prosjektet er hentet fra «Turveier og Friområder» Toalettbygg Tveiter Det er bygget nytt friluftstoalett i det gamle hønsehuset på Tveiter. Underdekning er hentet fra «Turveier og friområder» Trafikksikring Eidssletta Det er etablert forsterket belysning ved krysningspunkt samt ledegjerder og informasjon Totalt

6 TURVEIER OG FRIOMRÅDER – KOORDINERINGSPOTT 2016 TiltakKommentarer2016 Anslag Toalettanlegg Sjøstrand Toalettanlegget på Sjøstrand er gamle og i svært dårlig forfatning. Det er behov for vesentlig oppgradering både med tanke på gjestene, Blått Flagg godkjenning og UU. Finansiering: FM tilskudd til Finsrud: 0,359` Koordineringspott 2,4` Totalt: 2, Bryggesti Mellom Nes Som et ledd i Kyststien i Asker bør det søkes å etablere bryggesti på Mellom Nes. Det avsettes midler til planlegging og prosjektering Helhetsplan DIF området Asker kommune har kjøpt DIF tomta av Oslo kommune og det er igangsatt et arbeid med tanke på regulering. I forkant av regulering er det behov for midler til utarbeidelse av en helhetsplan for området Totalt


Laste ned ppt "Investeringspott til kultur, idrett og friluftslivsformål."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google