Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommune- og fylkestingsvalget i 2011. S TORTINGSVALGET EN SUKSESS !

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommune- og fylkestingsvalget i 2011. S TORTINGSVALGET EN SUKSESS !"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommune- og fylkestingsvalget i 2011

2 S TORTINGSVALGET EN SUKSESS !

3 Tre fanesaker fikk god oppmerksomhet Langsiktig finansiering Momsfritak Etterslep anlegg

4 Mobilisering av hele organisasjonen NIF med egen arbeidsgruppe og verktøykasse Idrettskretsene gode alene og i samarbeid, og et godt samarbeid med flere særforbund God mobilisering på anleggsdagen

5 NIF oppnådde gode resultater Politiske partier mer bevisst på idrettspolitikk Mer medieomtale av idrettspolitiske problemstillinger Politiske partier – posisjon og opposisjon - ønsker samarbeid i forkant av kommune- og fylkestingsvalget 2011

6 K OMMUNE - OG FYLKESTINGSVALGET - EN SUKSESS ?

7 God arbeidsfordeling viktig NIF tar seg av partiapparatene sentralt Kretsene tar seg av det regionale partiapparatet Idrettsrådene tar seg av det kommunale partiapparatet

8 Stå fast på idrettens fanesaker – med lokal forankring - I Fylkeskommunen skal sørge for en forutsigbar økonomi til idrettsaktivitet – Fylkestilskuddet til idrettsaktivitet per medlem i idrettslag skal økes. Tilskuddet skal basere seg på tallene fra idrettregistreringen. Kommunen skal sørge for en forutsigbar økonomi for drift og aktivitet – Kommunetilskuddet til idrettsaktivitet og drift av idrettsanlegg skal økes. Tilskuddet skal basere seg på tallene fra idrettregistreringen Oppussing/oppgradering av alle idrettsanlegg som har mottatt spillemidler – Mange anlegg trenger oppussing/oppgradering. Det er en kommunal oppgave å sørge for at anleggene ikke forfaller. Som et ledd i NIFs 150-årsjubileum ønsker man seg som en ”gave” at anleggene som er bygd med spillemidler blir pusset opp/oppgradert.

9 Stå fast på idrettens fanesaker – med lokal forankring - II Alle idrettsanlegg skal bygges slik at det tilrettelegges for aktivitet på dag- og kveldstid – Der det er mulig bør man bygge skoler og idrettshaller på samme området. Det sikrer god døgnutnyttelse. Det bør også bygges haller og anlegg som tilrettelegger for flere idretter og for ordinære konkurranser. Arealsikring av idrettsaktivitet utendørs – Ved utarbeidelse av strategidokumenter, samferdselsplaner og arealplaner i fylkeskommunen og kommunen skal idrettens ønsker tas hensyn til. Samarbeidsavtale mellom kommunen og idrettsrådet -Vi vil at alle kommuner og idrettsråd formaliserer sitt samarbeid i en samarbeidsavtale. En mal for avtale finns i heftet - ”Når en pluss en blir to”, som er utgitt av KS og NIF i 2009, og som er sendt alle idrettsråd og kommuner.

10 Lokal valgkamp


Laste ned ppt "Kommune- og fylkestingsvalget i 2011. S TORTINGSVALGET EN SUKSESS !"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google