Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MIF Samfunnsregnskap 2015.  Boye Skistad  Per Fjeld-Olsen Prosjektgruppen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MIF Samfunnsregnskap 2015.  Boye Skistad  Per Fjeld-Olsen Prosjektgruppen."— Utskrift av presentasjonen:

1 MIF Samfunnsregnskap 2015

2  Boye Skistad  Per Fjeld-Olsen Prosjektgruppen

3  En metode for å måle idrettens Samfunnsnytte  Undersøkelsen omfatter hele Mjøndalen Idrettsforening: Vi lager samfunnsregnskap for å vise fram positive effekter som Mjøndalen I.F skaper for samfunnet. Vi vil måle, systematisere og kommunisere bidrag til verdiskaping og sosiale ringvirkninger. Et mål med Samfunnsregnskapet er å bidra til en større forståelse av den rollen som Mjøndalen I.F spiller i nærområdet.  En systematisering og dokumentering av ringvirkningene aktiviteter som foregår i regi av klubbene får. Dette inkluderer:  Verdiskapning i og for samfunnet  Aktiviteter som medfører «ikke-økonomiske» verdier. Hva er et Samfunnsregnskap?

4  Viktig å synliggjøre foreningens innsats og betydning for vårt lokalsamfunn!  Kvalitativt og kvantitativt  Et viktig dokument ift:  Stat/ kommune (midler, legater etc)  Sponsorer  Nye medlemmer  Omdømmebygging  Kan brukes av hele foreningen! Hvorfor et Samfunnsregnskap for MIF?

5  Verdiskaping  Frivilligheten i MIF  Infrastruktur, anlegg  Samfunnsengasjement, omdømme og oppmerksomhet Innholdet i vår rapport:

6 Skatter og avgifter: Lønnskatter Arbeidsgiveravgift MVA Inntekter til Stat/Kommune Arbeidskraft/ Lønn Kjøp av tjenester Kjøp av varer Verdiskapning andre virks Ringvirkninger fra MIF: Økonomisk bidrag fra driften Ringvirkninger fra foreningen = økt verdiskaping:

7 MIF har siden år 2000 investert for til sammen ca 120 millioner kroner i lokale idrettsanlegg. I dette ligger:  -Mjøndalen Sport og Kultursenter: 65 mill  -Mjøndalen Stadion: 45 mill  -MIF Hytta 5 mill  -Annet 5 mill Fordelt over 15 år gir investeringene et årlig gjennomsnitt på 8 mill som tilnærmet i sin helhet har gått til kjøp av varer og tjenester i lokalmiljøet. Som følgeeffekt av foreningens aktiviteter skjer det en betydelig utvikling i Mjøndalen av leilighetskomplekset «Stadionkvartalet» og parkområdet «Vikhagan». Samlet økonomisk konsekvens for kommune, næringsliv og samfunnsutvikling er det ikke mulig for oss å beregne. Et grovt anslag på byggekostnader alene er en tallstørrelse større enn 500 mill. Økonomiske bidrag fra investeringer

8 Aktivitetene til MIF gir også andre økonomiske effekter som vi har vanskelig for å måle. Dette så som: -Enkeltpersoners kjøp av sportsutstyr for å kunne delta i våre aktiviteter. -Omkostninger til transport til treninger, stevner og kamper borte som hjemme. Andre økonomiske effekter

9 Viktige funn: Verdien av frivillig innsats: Frivillig innsats:AntallTid brukt Antall ganger Utgjør i årsverk Verdi årsverk * Prissatt verdi Frivillige ifm kamp191,547, Frivillige ifm dugnader39662, Annen frivillighet23331, * 90% av gj.snittlig industri-arbeiderlønn 2015 Prissatt verdi av frivillig innsats i MIF: kr Totalt antall årsverk: 56 11,14 10,89 33,

10 Frivillighet fordelt pr. gruppe Toppfotball: Frivillig innsats:AntallTid brukt Antall ganger Utgjør i årsverk Verdi årsverk * Prissatt verdi Frivillige ifm kamp1004,5164, Frivillige ifm dugnader21800, Annen frivillighet822402, Allidrett: Frivillig innsats:AntallTid brukt Antall ganger Utgjør i årsverk Verdi årsverk * Prissatt verdi Frivillige ifm kamp Frivillige ifm dugnader Annen frivillighet102300,

11 Frivillighet fordelt pr. gruppe Bandy Jr.: Frivillig innsats:AntallTid brukt Antall ganger Utgjør i årsverk Verdi årsverk * Prissatt verdi Frivillige ifm kamp632703, Frivillige ifm dugnader381,5240, Annen frivillighet414,5242, Bandy Sr.: Frivillig innsats:AntallTid brukt Antall ganger Utgjør i årsverk Verdi årsverk * Prissatt verdi Frivillige ifm kamp123200, Frivillige ifm dugnader153051, Annen frivillighet731401, Annen frivillighet *621300, * Banemannskap på frivillig basis

12 Frivillighet fordelt pr. gruppe Utvikling fotball: Frivillig innsats:AntallTid brukt Antall ganger Utgjør i årsverk Verdi årsverk * Prissatt verdi Frivillige ifm kamp , Frivillige ifm dugnader Annen frivillighet Håndball: Frivillig innsats:AntallTid brukt Antall ganger Utgjør i årsverk Verdi årsverk * Prissatt verdi Frivillige ifm kamp221060, Frivillige ifm dugnader100230, Annen frivillighet422121,

13 Frivillighet fordelt pr. gruppe Ski: Frivillig innsats:AntallTid brukt Antall ganger Utgjør i årsverk Verdi årsverk * Prissatt verdi Frivillige ifm kamp30810, Frivillige ifm dugnader61080, Annen frivillighet531000, Turn: Frivillig innsats:AntallTid brukt Antall ganger Utgjør i årsverk Verdi årsverk * Prissatt verdi Frivillige ifm kamp25320, Frivillige ifm dugnader Annen frivillighet

14 Frivillighet fordelt pr. gruppe Judo: Frivillig innsats:AntallTid brukt Antall ganger Utgjør i årsverk Verdi årsverk * Prissatt verdi Frivillige ifm kamp101710, Frivillige ifm dugnader3520, Annen frivillighet36800, Sykkel: Frivillig innsats:AntallTid brukt Antall ganger Utgjør i årsverk Verdi årsverk * Prissatt verdi Frivillige ifm kamp Frivillige ifm dugnader63100, Annen frivillighet33700,

15 Frivillighet fordelt pr. gruppe MIF Huset: Frivillig innsats:AntallTid brukt Antall ganger Utgjør i årsverk Verdi årsverk * Prissatt verdi Frivillige ifm kamp44100, Frivillige ifm dugnader63300, Annen frivillighet MIF Totalt 2015 Frivillig innsatsAntallTid brukt Antall ganger Utgjør i årsverk Verdi årsverk * Prissatt verdi Frivillige ifm kamp191,547,594611, Frivillige ifm dugnad39662,521510, Annen frivillighet23331, ,

16 Mjøndalen I.F utøver aktivitet på følgende anlegg som vi eier eller leier: *MIF-Hytta med tilliggende lysløype og skogsterreng *MIF-Huset *Mjøndalshallen *Mjøndalen Stadion *Turnloftet *Vassenga kunstis *Vassenga fotball- og flerbruksareal Infrastruktur og anlegg

17  Formålet til Mjøndalen I.F er å tilby idrettsaktivitet til befolkningen i vårt nærområde. Som vesentlig i dette ligger et variert tilbud av aktivitet til barn og unge.  En tilleggseffekt av formålet er at Mjøndalen I.F innen enkelte idretter leverer kvalitet på høyt nasjonalt nivå. For Fotball gir dette seg utslag i at vi utover å være et lokalt idrettslag også er en del av toppidretten i denne idretten med betydelig oppmerksomhet og ansvar. Samfunnsengasjement

18 Utøvelse og organisering av hovedformålet gir en rekke sideeffekter med stor samfunnsverdi. I dette bl.a:  Mellommenneskelig sosial kontakt og omgang.  Økt livsglede og livskvalitet.  Oppdragende- og sosialiserende effekter.  Læring i et bredt perspektiv.  Rollemodeller.  Bedret folkehelse.  Muligheter for aktivitet og utfoldelse for grupper og enkeltpersoner som på andre områder i samfunnet faller utenfor.  Mulighet for å bruke våre anlegg i egen regi så som f.eks lysløype på MIF-Hytta. Samfunnsengasjement

19 Aktivitetene til Mjøndalen I.F gir lokal og nasjonal oppmerksomhet. Denne antas til i all vesentlighet å være positiv og med mulige effekter for befolkningens livsglede, kommunens utvikling og næringslivets muligheter. I 2014 var MIF eksponert på riksdekkende TVi ca 15 timer. Totalt 26mill seere har sett hele eller deler av disse sendingene. (Tallstørrelsene er her basert på dokumentasjon fra det anerkjente selskapet Sponsor Insight som løpende foretar målinger av slike forhold.) Omdømme og oppmerksomhet

20 Lagånd, Innsats og Kameratskap


Laste ned ppt "MIF Samfunnsregnskap 2015.  Boye Skistad  Per Fjeld-Olsen Prosjektgruppen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google