Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MIF Samfunnsregnskap 2015.  Boye Skistad  Per Fjeld-Olsen Prosjektgruppen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MIF Samfunnsregnskap 2015.  Boye Skistad  Per Fjeld-Olsen Prosjektgruppen."— Utskrift av presentasjonen:

1 MIF Samfunnsregnskap 2015

2  Boye Skistad  Per Fjeld-Olsen Prosjektgruppen

3  En metode for å måle idrettens Samfunnsnytte  Undersøkelsen omfatter hele Mjøndalen Idrettsforening: Vi lager samfunnsregnskap for å vise fram positive effekter som Mjøndalen I.F skaper for samfunnet. Vi vil måle, systematisere og kommunisere bidrag til verdiskaping og sosiale ringvirkninger. Et mål med Samfunnsregnskapet er å bidra til en større forståelse av den rollen som Mjøndalen I.F spiller i nærområdet.  En systematisering og dokumentering av ringvirkningene aktiviteter som foregår i regi av klubbene får. Dette inkluderer:  Verdiskapning i og for samfunnet  Aktiviteter som medfører «ikke-økonomiske» verdier. Hva er et Samfunnsregnskap?

4  Viktig å synliggjøre foreningens innsats og betydning for vårt lokalsamfunn!  Kvalitativt og kvantitativt  Et viktig dokument ift:  Stat/ kommune (midler, legater etc)  Sponsorer  Nye medlemmer  Omdømmebygging  Kan brukes av hele foreningen! Hvorfor et Samfunnsregnskap for MIF?

5  Verdiskaping  Frivilligheten i MIF  Infrastruktur, anlegg  Samfunnsengasjement, omdømme og oppmerksomhet Innholdet i vår rapport:

6 Skatter og avgifter:20112015 Lønnskatter 1 585 0005 800 000 Arbeidsgiveravgift 810 0002 231 000 MVA 1 225 0001 200 000 Inntekter til Stat/Kommune 3 620 0009 231 000 Arbeidskraft/ Lønn 4 165 00017 681 000 Kjøp av tjenester 605 0006 309 000 Kjøp av varer 1 400 0007 670 000 Verdiskapning andre virks. 1 000 0002 060 000 Ringvirkninger fra MIF: 9 205 00037 151 000 Økonomisk bidrag fra driften Ringvirkninger fra foreningen = økt verdiskaping:

7 MIF har siden år 2000 investert for til sammen ca 120 millioner kroner i lokale idrettsanlegg. I dette ligger:  -Mjøndalen Sport og Kultursenter: 65 mill  -Mjøndalen Stadion: 45 mill  -MIF Hytta 5 mill  -Annet 5 mill Fordelt over 15 år gir investeringene et årlig gjennomsnitt på 8 mill som tilnærmet i sin helhet har gått til kjøp av varer og tjenester i lokalmiljøet. Som følgeeffekt av foreningens aktiviteter skjer det en betydelig utvikling i Mjøndalen av leilighetskomplekset «Stadionkvartalet» og parkområdet «Vikhagan». Samlet økonomisk konsekvens for kommune, næringsliv og samfunnsutvikling er det ikke mulig for oss å beregne. Et grovt anslag på byggekostnader alene er en tallstørrelse større enn 500 mill. Økonomiske bidrag fra investeringer

8 Aktivitetene til MIF gir også andre økonomiske effekter som vi har vanskelig for å måle. Dette så som: -Enkeltpersoners kjøp av sportsutstyr for å kunne delta i våre aktiviteter. -Omkostninger til transport til treninger, stevner og kamper borte som hjemme. Andre økonomiske effekter

9 Viktige funn: Verdien av frivillig innsats: Frivillig innsats:AntallTid brukt Antall ganger Utgjør i årsverk Verdi årsverk * Prissatt verdi Frivillige ifm kamp191,547,5946400 000 Frivillige ifm dugnader39662,5215400 000 Annen frivillighet23331,51036400 000 * 90% av gj.snittlig industri-arbeiderlønn 2015 Prissatt verdi av frivillig innsats i MIF: kr. 22 319 500 Totalt antall årsverk: 56 11,14 10,89 33,77 4 457 000 4 354 000 13 508 500

10 Frivillighet fordelt pr. gruppe Toppfotball: Frivillig innsats:AntallTid brukt Antall ganger Utgjør i årsverk Verdi årsverk * Prissatt verdi Frivillige ifm kamp1004,5164,5400 0001 800 000 Frivillige ifm dugnader21800,1400 00040 000 Annen frivillighet822402,4400 000960 000 Allidrett: Frivillig innsats:AntallTid brukt Antall ganger Utgjør i årsverk Verdi årsverk * Prissatt verdi Frivillige ifm kamp000000 Frivillige ifm dugnader000000 Annen frivillighet102300,23400 00090 000

11 Frivillighet fordelt pr. gruppe Bandy Jr.: Frivillig innsats:AntallTid brukt Antall ganger Utgjør i årsverk Verdi årsverk * Prissatt verdi Frivillige ifm kamp632703,04400 0001 215 000 Frivillige ifm dugnader381,5240,86400 000342 000 Annen frivillighet414,5242,77400 0001 107 000 Bandy Sr.: Frivillig innsats:AntallTid brukt Antall ganger Utgjør i årsverk Verdi årsverk * Prissatt verdi Frivillige ifm kamp123200,45400 000180 000 Frivillige ifm dugnader153051,41400 000562 500 Annen frivillighet731401,84400 000735 000 Annen frivillighet *621300,98400 000390 000 * Banemannskap på frivillig basis

12 Frivillighet fordelt pr. gruppe Utvikling fotball: Frivillig innsats:AntallTid brukt Antall ganger Utgjør i årsverk Verdi årsverk * Prissatt verdi Frivillige ifm kamp2.535202,44400 000976 000 Frivillige ifm dugnader120531.13400 000452 000 Annen frivillighet12039020.25400 0008 100 000 Håndball: Frivillig innsats:AntallTid brukt Antall ganger Utgjør i årsverk Verdi årsverk * Prissatt verdi Frivillige ifm kamp221060,27400 000106 000 Frivillige ifm dugnader100230,38400 000150 000 Annen frivillighet422121,06400 000424 000

13 Frivillighet fordelt pr. gruppe Ski: Frivillig innsats:AntallTid brukt Antall ganger Utgjør i årsverk Verdi årsverk * Prissatt verdi Frivillige ifm kamp30810,15400 00060 000 Frivillige ifm dugnader61080,30400 000120 000 Annen frivillighet531000,94400 000375 000 Turn: Frivillig innsats:AntallTid brukt Antall ganger Utgjør i årsverk Verdi årsverk * Prissatt verdi Frivillige ifm kamp25320,09400 00037 500 Frivillige ifm dugnader1002506.25400 0002 500 000 Annen frivillighet323503400 0001 200 000

14 Frivillighet fordelt pr. gruppe Judo: Frivillig innsats:AntallTid brukt Antall ganger Utgjør i årsverk Verdi årsverk * Prissatt verdi Frivillige ifm kamp101710,11400 00042 500 Frivillige ifm dugnader3520,02400 0007 500 Annen frivillighet36800,90400 000360 000 Sykkel: Frivillig innsats:AntallTid brukt Antall ganger Utgjør i årsverk Verdi årsverk * Prissatt verdi Frivillige ifm kamp0000400 0000 Frivillige ifm dugnader63100,11400 00045 000 Annen frivillighet33700,39400 000156 000

15 Frivillighet fordelt pr. gruppe MIF Huset: Frivillig innsats:AntallTid brukt Antall ganger Utgjør i årsverk Verdi årsverk * Prissatt verdi Frivillige ifm kamp44100,10400 00040 000 Frivillige ifm dugnader63300,34400 000135 000 Annen frivillighet0000400 0000 MIF Totalt 2015 Frivillig innsatsAntallTid brukt Antall ganger Utgjør i årsverk Verdi årsverk * Prissatt verdi Frivillige ifm kamp191,547,594611,14400 0004 457 000 Frivillige ifm dugnad39662,521510,89400 0004 354 000 Annen frivillighet23331,5103633,77400 00013 508 500

16 Mjøndalen I.F utøver aktivitet på følgende anlegg som vi eier eller leier: *MIF-Hytta med tilliggende lysløype og skogsterreng *MIF-Huset *Mjøndalshallen *Mjøndalen Stadion *Turnloftet *Vassenga kunstis *Vassenga fotball- og flerbruksareal Infrastruktur og anlegg

17  Formålet til Mjøndalen I.F er å tilby idrettsaktivitet til befolkningen i vårt nærområde. Som vesentlig i dette ligger et variert tilbud av aktivitet til barn og unge.  En tilleggseffekt av formålet er at Mjøndalen I.F innen enkelte idretter leverer kvalitet på høyt nasjonalt nivå. For Fotball gir dette seg utslag i at vi utover å være et lokalt idrettslag også er en del av toppidretten i denne idretten med betydelig oppmerksomhet og ansvar. Samfunnsengasjement

18 Utøvelse og organisering av hovedformålet gir en rekke sideeffekter med stor samfunnsverdi. I dette bl.a:  Mellommenneskelig sosial kontakt og omgang.  Økt livsglede og livskvalitet.  Oppdragende- og sosialiserende effekter.  Læring i et bredt perspektiv.  Rollemodeller.  Bedret folkehelse.  Muligheter for aktivitet og utfoldelse for grupper og enkeltpersoner som på andre områder i samfunnet faller utenfor.  Mulighet for å bruke våre anlegg i egen regi så som f.eks lysløype på MIF-Hytta. Samfunnsengasjement

19 Aktivitetene til Mjøndalen I.F gir lokal og nasjonal oppmerksomhet. Denne antas til i all vesentlighet å være positiv og med mulige effekter for befolkningens livsglede, kommunens utvikling og næringslivets muligheter. I 2014 var MIF eksponert på riksdekkende TVi ca 15 timer. Totalt 26mill seere har sett hele eller deler av disse sendingene. (Tallstørrelsene er her basert på dokumentasjon fra det anerkjente selskapet Sponsor Insight som løpende foretar målinger av slike forhold.) Omdømme og oppmerksomhet

20 Lagånd, Innsats og Kameratskap


Laste ned ppt "MIF Samfunnsregnskap 2015.  Boye Skistad  Per Fjeld-Olsen Prosjektgruppen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google