Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ny barne- og ungdomsskole på Bjørkelangen - mulighetsstudie/ kostnader 2 p Barneskole 3 p Ungdomsskole - på eksisterende skoletomt mars 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ny barne- og ungdomsskole på Bjørkelangen - mulighetsstudie/ kostnader 2 p Barneskole 3 p Ungdomsskole - på eksisterende skoletomt mars 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ny barne- og ungdomsskole på Bjørkelangen - mulighetsstudie/ kostnader 2 p Barneskole 3 p Ungdomsskole - på eksisterende skoletomt mars 2013

2 Målsetting Eksisterende tomt Barneskole med 2 klasserekker Ungdomsskole med 3 klasserekker Kostnadsramme 300 mill. eks. mva

3 Antall elever

4 Arealer

5 … fra netto til brutto fra utredning januar 2013: Barne- og ungdomsskole med 858 elever på eksisterende tomt. OMBYGGING av eksisterende skolebygg BTA nybygg (prosjektert) 12217 m2 BTA (oppgitt areal fra kommunen) 4798 m2 NTA (eks. fritidsklubb)11634 m2 B/N 1,5 (normal B/N-faktor ved nybygg er 1,4)

6 B/N-faktor OMBYGGING 662 elever … å bygge om eksisterende bygg er mindre arealeffektiv, dvs. at man må regne med en høy B/N-faktor ! Forutsetter samme B/N-faktor som for ombygging for 858 elever.

7 B/N-faktor NYBYGG 662 elever Standard brutto-/ nettofaktorBYGG 1,4 HALLER 1,2

8 OMBYGGING - Prosjektkostnad 544 mill SKOLE FLERBRUKSHALL KULTURSKOLE FRITIDSKLUBB SVØMMEHALL 500 mill SKOLE FLERBRUKSHALL KULTURSKOLE FRITIDSKLUBB 445 mill SKOLE FLERBRUKSHALL

9 Prosjektkostnad *** Areal svømmehall er redusert med 566m2 BTA fordi eksisterende basseng forutsettes oppgradert som opplæringsbasseng. *** Utomhusarealet øker når utbyggingen reduseres og fotavtrykket blir mindre. Det er her forutsatt at bruttoarealet fordeler seg over 2 plan i alle bygg utenom hall og svømmehall. *** Usikkerhetsmargin 15% - på dette nivået svært usikre m2- priser for ombygging

10 NYBYGG - Prosjektkostnad *** Usikkerhetsmargin 10% - gode erfaringstall (35.000,-/ m2 BTA) 528 mill SKOLE FLERBRUKSHALL KULTURSKOLE FRITIDSKLUBB SVØMMEHALL 459 mill SKOLE FLERBRUKSHALL KULTURSKOLE FRITIDSKLUBB 406 mill SKOLE FLERBRUKSHALL

11 …i tillegg kommer + Midlertidig skole (driftsbudsjett) - Fradrag mva - Fradrag spillemidler

12 Midlertidig skole 2 års leieperiode 8m2/ elev Midlertidig ungdomsskole kr. 8 529 200 eks. mva Midlertidig barneskole kr. 20 119 600 eks. mva (Kostnadsestimat fra Expandia Moduler)

13 Leiepris fra Expandia Moduler Prisoverslaget omfatter: · Prosjektering av bygget inkl. arkitekt i henhold til gjeldende forskrifter og basert på våre standard modulstørrelser. · Levering og montering av bygget. · Levering og montering av sanitærutstyr · Tilkobling av inntakskabel i hovedfordelingsskap samt stige-kabel og koblinger mellom modulene og eventuelt mellom etasjene · Adresserbart brannvarslingsanlegg · Elektroanlegg inkl. lysarmaturer, tavlebelysning og panelovner · Nødlysanlegg i henhold til gjeldende forskrifter · Balansert ventilasjonsanlegg i henhold til gjeldende forskrifter. Eventuell kjøling er ikke medtatt. · Igangkjøring og innregulering av ventilasjonsanlegget · FDV -dokumentasjon og opplæring av brukere · Moelven Bygg-Modul utarbeider målsatt svillplan påført belastninger og nedstikk for VA og el. Ikke medtatt: · Grunnarbeider, utomhus-arbeider og fundamenter. · Vannbåren varme · Fremføring og tilkobling av vann- og avløpsledninger til angitte punkter inne i bygge-gruben · Fremføring av inntakskabel til angitt punkt inne i bygge-gruben · Sprede-nett for telefon og data · Møbler og løst inventar · Garderobeinnredning · Byggemelding

14 Spillemidler Det kan søkes om tilskudd til følgende : I tillegg kan det påregnes ytterlig besparelse av skolens aula hvis Blackbox ivaretar aula-funksjonen. Fradrag spillemidlerFlerbrukshall 25x45m -9 000 000 Danserom 150m2 -700 000 Dramarom 150m2 -700 000 Blackbox (bxlxh) 18x33x8m -3 500 000 Fradrag spillemidlerSvømmehall /kortbane m/ stup 25m -12 000 000 Fradrag spillemidlerOpplæringsbasseng 12,5m (oppgradering) -2 000 000 Ytterlige besparelserBlackbox erstatter skolens aula (200m2) -7 100 000 Interkommunalt samarbeid med Rømskog kommune Interkommunalt anlegg gir 30% mer spillemidler (Rømskog må da være med 5% av investering og 5% av drift i 20 år)

15 Kostnader akkumulert OMBYGGING 359 millombygging SKOLE FLERBRUKSHALL inkl. spillemidler eks. mva

16 Kostnader akkumulert NYBYGG 324 mill nybygg SKOLE FLERBRUKSHALL inkl. spillemidler eks. mva

17 Målsetting 300 mill. eks. mva hvordan spare 24mill?

18 …..redusere hallen Bjørkelangen har flerbrukshall ved videregående skole. For barne- og ungdomsskolen er volleyballhall tilstrekkelig for kroppsøving (tilsvarende 2 gymsaler) Internasjonal standard på volleyballbane. 304 mill SKOLE inkl. VOLLEYBALLHALL

19 Eksempler med minimums hall 588 elever Fasiliteter: Basketballbane (16x24m) Volleyballbane 550 elever Fasiliteter: Basketball Volleyball 325 elever Fasiliteter: Volleyball Innebandy

20 Tilleggsarealer og -kostnader

21 Svømmehallen NTA 1229m2 BTA 1474m2 NTA 518m2 BTA 622m2 NTA 1260m2 BTA 1512m2 NTA 1610m2 BTA 1932m2 NTA 1295m2 BTA 1554m2 (inkl. garderober ca 100m2 pr. sett) NTA 914m2 BTA 1096m2 NTA 945m2 BTA 1134m2

22 Pilotprosjekt Tomteareal ca. 7880m2 Fotavtrykk svømmehall ca. 2172m2 Utomhusareal ca. 5950m2

23 Pilotprosjekt 37 mill. Med fradrag for ekstraordinært tilskudd på 5mill.,tilskudd for interkommunalt samarbeid og samt fradrag for ordinære spillemidler og mva. Inkl. 100m2 bruttoareal for sosiale rom. Ekstraordinær tilskudd forutsetter at totalkostnaden ligger innenfor 60-70mill. Utomhuskostnad er kraftig redusert pga. enkel opparbeidelse for parkering

24 Skole - Kultur - Idrett Skole og kultur på eksisterende tomt: 300millSkole (nybygg) med volleyballhall eller 315millSkole (nybygg) med volleyballhall og kulturskole (50%) eller 336millSkole (nybygg) med volleyballhall og kulturskole (100%) Svømmehall på rådhus-tomta: 37millPilotprosjekt med konkurransebasseng 25x15,5m, opplæringsbasseng 12,5x8,5m, 2 garderobesett, 500 faste tribuneplasser, sosiale rom mm.


Laste ned ppt "Ny barne- og ungdomsskole på Bjørkelangen - mulighetsstudie/ kostnader 2 p Barneskole 3 p Ungdomsskole - på eksisterende skoletomt mars 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google