Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Idrett – Utfordringer og utviklingstrekk Holmegenes 29. oktober 2015 Idrettsavdelingen i BMU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Idrett – Utfordringer og utviklingstrekk Holmegenes 29. oktober 2015 Idrettsavdelingen i BMU."— Utskrift av presentasjonen:

1 Idrett – Utfordringer og utviklingstrekk Holmegenes 29. oktober 2015 Idrettsavdelingen i BMU

2 STAVANGER KOMMUNE Kort om avdelingen ■ Avdelingen er en bestiller og forvaltningsavdeling ■ Avdelingen har 6 ansatte. ■ Idrettsbudsjettet for 2015 er på ca.115 mill. kr.

3 STAVANGER KOMMUNE Fagplan idrett 2014-2029

4 STAVANGER KOMMUNE Fagplan idrett-utfordringer ■ Befolkningsvekst- nye idretter- økt bruk av eksisterende idrettsanlegg- tradisjonelle idretters behov for utvikling.

5 STAVANGER KOMMUNE Fagplan idrett-utfordringer ■ Areal til idrett- dokumentasjon for idrettsanlegg ikke nok- eksisterende og nye areal til idrett må brukes mer effektivt- bygge smartere- omdisponere eksisterende areal. ■ Utendørsidretter har mangel på flerbruksflater – flere idretter må dele tid på samme flerbruksflate- fleksibilitet blir viktig når det settes av nye areal.

6 STAVANGER KOMMUNE Fagplan idrett utfordringer ■ Garderobe/klubbhus – flere idrettslag ønsker seg dette- viktig som sosial møteplass for idrettslagene. ■ Innendørsidretter har stor mangel på hallflater- bygge idrettshaller ved skoleutbygging i stede for gymnastikksaler- leie av hallflater et viktig supplement til kommunal utbygging- sambruk av areal i planlegging av nye haller. ■ Profesjonalisering i idretten stiller større krav til sportslig og administrativ ledelse- konkurranse om sponsorene- større behov for inntektsbringende tiltak- større press på frivilligheten i idretten.

7 STAVANGER KOMMUNE Fagplan idrett utfordringer ■ Svømmeidretten har manglende kapasitet for konkurranseutøvere innen flere svømmeidretter.

8 STAVANGER KOMMUNE Fagplan idrett- utfordringer ■ Kunstgrasbaner trenger sårt rehabilitering- flere av banene har behov for nytt toppdekke.

9 STAVANGER KOMMUNE Fagplan idrett utfordringer ■ Isflatene i Stavanger har behov for lengre is sesong for alle brukere i begge ender av sesongen og mer bruk om sommeren til andre aktiviteter. ■ Eksisterende idrettsanlegg trenger rehabilitering- Eksempel er Stavanger svømmehall og Stavanger idrettshall.

10 STAVANGER KOMMUNE Økonomi- utfordringer ■ Idrettsbudsjettet har blitt redusert gjennom innsparinger de siste to årene. ■ Stavanger Natur og idrettsservice (NIS) har fått redusert sin ramme til drift og vedlikehold av våre anlegg. ■ Dette har ført til at vi har måttet redusere vår aktivitet på noen områder som utleie av skolelokaler og sommerstenging av haller i 2015. ■ Redusert ramme til NIS har ført til at en har måtte se etter andre måter å drifte anleggene på som er rimeligere.

11 STAVANGER KOMMUNE Hva bør vi gjøre fremover ■ Verdibevaring er et stikkord. Vi må prioritere midler slik at vi kan ivareta eksisterende idrettsanlegg på en skikkelig måte slik at anleggene kan beholde sin funksjon og utvikles til dagens krav. ■ Nytenking innenfor drift og vedlikehold av våre anlegg. Vi må prøve ut sammen med de ansatte i NIS andre og smartere måter å drifte våre anlegg på uten at det går utover tilbudet til våre brukere samtidig som vi kan spare utgifter. ■.

12 STAVANGER KOMMUNE Hva bør vi gjøre fremover ■ Bygge nye anlegg som er mer fleksible med tanke på bruk til flere idretter

13 STAVANGER KOMMUNE Hva bør vi gjøre fremover ■ Alle nyanlegg må lokaliseres langs hoved- kollektivakser. Vi må bygge anlegg som er mer kompakte og som ligger i tilknytting til skole/barnehage og annen viktig infrastruktur. ■ Større idrettslag må i større grad finansiere sine egne idrettsanlegg. Stavanger kommune vil ikke alene kunne dekke manglende anleggskapasitet. Idrettslagene og kommunen må ha en dialog om dette. ■ Stavanger kommune må arbeide for at en for mer av spillemidlene til anleggsprosjekter i kommunen.

14 STAVANGER KOMMUNE Prioriteringsliste store anlegg 2015-2018 ■ 1. Folkebadet ■ 2. Nye Gamlingen ■ 3. Hetlandshallen, dobbel idrettshall ■ 4. Skatehall/idrettshall, Urban Sjøfront ■ 5. Dobbel idrettshall, Madla bydel ■ 6. Stavanger svømmehall, rehabilitering ■ 7. Dobbel idrettshall, Hinna ■ 8. Tennisanlegg, Madla/Revheim ■ 9. Stavanger Idrettshall, rehabilitering ■ 10. Hetlandshallen, rehabilitering takkonstruksjon ■ 11. Konkurransearena ballidrett, Madla ■ 12. Basishall/Stavanger turnhall

15 STAVANGER KOMMUNE Prioriteringsliste små anlegg 2015-2018 ■ 1. Skateanlegg, Vardeneset ■ 2. Garderobe/klubbhus, Brodd, ■ Storhaug bydel, nytt anlegg ■ 3. Klubbhus/garderober, Hinna FK, nytt anlegg ■ 4. Midjord kunstgressbane, rehabilitering ■ 5. Knudamyrå kunstgressbane, rehabilitering ■ 6. Madla kunstgressbane, rehabilitering ■ 7. Kvernevik kunstgressbane, rehabilitering ■ 8. Buøy kunstgressbane, rehabilitering ■ 9. Hinna stadion, friidrett, rehabilitering ■ 10. Garderober/klubbhus, Revheim


Laste ned ppt "Idrett – Utfordringer og utviklingstrekk Holmegenes 29. oktober 2015 Idrettsavdelingen i BMU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google