Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kyststier i Akershus Foto: Øystein Søbye, norsknatur.wordpress.com.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kyststier i Akershus Foto: Øystein Søbye, norsknatur.wordpress.com."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kyststier i Akershus Foto: Øystein Søbye, norsknatur.wordpress.com

2 Arbeidet med kyststier langs Oslofjorden er forankret i fylkesplanen fra 2004 Deretter var tilrettelegging av stier, utvikling av kystleden og stimulering til aktivitet for skoleelever satt som innsatsområder i handlingsprogrammene i årene fremover – «Kyststiprosjektet» Foto: Øystein Søbye, norsknatur.wordpress.com

3

4 I 2009 vedtok politikerne at arbeidet med kyststier skulle videreføres i Interregprosjektene Rekreative Ruter og Tilgjengelig Friluftsliv.

5 For Akershus sin del ble mest kyststi merket gjennom Rekreative Ruter, og friluftsområder langs fjorden ble bedre tilrettelagt gjennom Tilgjengelig Friluftsliv. Ulike kommuner deltok i de to prosjektene. Samarbeidet med kommunene og noen lokale næringsaktører fungerte bedre i RR i Akershus, og mest midler gikk til kyststiene fra dette prosjektet. Foto: Øystein Søbye, norsknatur.wordpress.com

6 AFK har i tillegg bevilget mye midler til både kyststier, kystledhytter og tilrettelagte friluftsområder gjennom egne og eksterne tilskuddsordninger. – Supplement til både TFL og RR Krav om forvaltningsplaner for statlig sikrede friluftsområder har ført til at vi har kunnet gi mye midler til disse områdene langs kysten.

7 Fylkeskommunens rolle i arbeidet med kyststier: – Bevilge midler gjennom de ulike ordningene vi forvalter – Forankre kyststiene i planverk, slik som fylkesplanenes handlingsprogram og regional plan – Bidra til å synliggjøre turmulighetene gjennom ulike kartløsninger – Gjennom folkehelsesatsingen har fysisk aktivitet blitt løftet opp på dagsordenen i kommunene – Oppfordre kommunene og organisasjoner om å jobbe videre mot en så sammenhengende kyststi som mulig i fylket

8 Innsatsområder i styringsdokument for friluftsliv: – Styrking av allemannsretten (bl.a. gjennom skilting og merking) – Tilgjengelige friluftsområder for alle – Kartlegging og verdsetting – Utarbeidelse av sti- og løypeplaner i kommunene – Sikring av områder og forvaltningsplaner Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

9 Veien videre I Vi oppfordrer kommunene til å søke spillemidler til tilretteleggingstiltak og opparbeidelse av stier – I Akershus settes 10% av den totale spillemiddelpotten til friluftslivsformål hvert år – Tiltak i nærmiljøet og varig sikrede områder – Anlegg for personer med nedsatt funksjonsevne (toaletter, baderamper, fiskebrygger etc.) – Anlegg som brukes av store deler av befolkningen (turveier og stier) Foto: Øystein Søbye, norsknatur.wordpress.com

10 Veien videre II For statlig sikrede friluftsområder gis det midler til tiltak i godkjente forvaltningsplaner – Vi oppfordrer kommunene og friluftsråd til å søke om sikring av områder og ferdselsårer Skilting og merking av kyststier kan få midler gjennom Turskiltprosjektet Kartlegging og digitalisering av eksisterende kyststi i regi av Oslofjordens Friluftsråd

11 Utfordringer Ressurser til dette arbeidet i den enkelte kommune Kampen om arealene og grunneieravtaler Samarbeid mellom kommunene, friluftsrådet, frivillige organisasjoner og lokale næringsaktører om verdien av kyststier – eksempel: hotellene i Son og Asker


Laste ned ppt "Kyststier i Akershus Foto: Øystein Søbye, norsknatur.wordpress.com."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google