Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Målrettet kobling av vekstprosjekter og investorer FORNY Forum Trondheim, 3 november 2004.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Målrettet kobling av vekstprosjekter og investorer FORNY Forum Trondheim, 3 november 2004."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Målrettet kobling av vekstprosjekter og investorer FORNY Forum Trondheim, 3 november 2004

2 2 Behov og VentureLabs rolle Vanskelig å skaffe privat såkornkapital til vekstprosjekter 1.Mangel på kompetanse - Hvorledes investorer agerer - Investors beslutningskriterier - Prising av prosjekter 2.Mangel på investorer -Hvordan finne investor -Hvordan finne riktige investorer VentureLab as er en kommersiell nettverksorganisasjon -som fremmer nyskaping på nasjonalt plan - ved å legge til rette for at gründere får tilført privat såkornkapital

3 3 VentureLab AS Eneste kommersielle aktør som på nasjonal basis arbeider med å koble tidlig- fase ventureprosjekter og kapital Er en nøytral infrastrukturtjeneste Skal betjene prosjekter fra forsknings- og utviklingsmiljøer over hele landet. Har et tett og nært samarbeide med innovasjonsselskaper, virkemiddelapparat, Seed Forum Norway og Connect Norge Er et kommersielt Business Angel Nettverk. Ønsker å bistå med å utvikle regionale business angel nettverk

4 4 VentureLabs hovedprodukter myVentureLab.com En nasjonal internettbasert infrastrukturtjeneste for kobling (match-making) mellom gründere og investorer VentureLab Investment Forum/Mixere Konferanser og møter der gründere presenterer sine prosjekter for investorer, og hvor investorer får informasjon om investeringsmuligheter i bransjer og markeder som samsvarer med deres interesser VentureLab mandatavtaler VentureLab opptrer som rådgiver i prosesser med å identifisere investorer, avtale møter og analysere arbeidsprosessene mot investorene VentureManagement - Kursvirksomhet og kommunikasjonsprodukter rettet mot gründere som skal formidle sine prosjekter til investorer - Analyse og prosjektveiledning før kapitalinnhentingsprosesser

5 5 Status pr. 1. mars 2004 Resultater siden oppstart 1. februar 2001: Registreringer i VentureLab: 600 registrerte investorer med investeringsprofil 900 gründere 150 ferdige og publiserte forretningsplaner VentureLab Investment Forum Gjennomført 6 arrangementer, til sammen 90 prosjekter, 700 tilhører VentureLab Mixer Arrangert fire møter, hver med 5 prosjekter og 15-20 investorer Oppnådde resultater: Over 120 prosjekter har fått dialog med nesten fire investorer (snitt) 23 prosjekter har fått tilbud om bistand/finansiell støtte, hvorav 5 prosjekter så langt i 2004. Mange prosjekter er tilført betydelig kompetanse

6 6 Eiere og samarbeidspartnere Eiere av VentureLab as: Forskningsparken i Oslo samt en rekke private langsiktige investorer. Samarbeidspartnere: Forskningsparken AS Samarbeid om å utnytte VentureLab som kanal for finansiering av prosjekter. Onsagers Samarbeidspartner innen industrielt rettsvern. Advokatfirmaet Selmer Samarbeidspartner innen juridiske tjenester. Gate2Growth Partneravtale som tilbyr prosjekter et internasjonalt kapitalnettverk. Seed Forum Norway Samarbeid om for å presentere norske prosjekter for investorer i London. Connect Norge Samarbeid om utveksling av prosjekter.

7 7 En nasjonal virkemiddelaktør VentureLab ønsker å være sterkt knyttet til innovasjonsmiljøene der prosjekter videreutvikles, og bli en naturlig kanal når prosjektene skal søke kapital. VentureLab har som målsetting å: - Være en foretrukken samarbeidspartner i arbeidet med å utløse privat risikokapital - Videreutvikle et nasjonalt finansieringssystem med forankring i de regionale innovasjonssystemene -Bistå med kompetanse i tidlig kommersialiserings- og kapitalinnhentingsprosesser

8 8 Et nasjonalt innovasjonssystem Behov for aktører som tilfører ulike verdier i de forskjellige fasene Behov Utvikling Ide Prod.utv Kommersialisering Ekspansjon Kapital Kommersialiserings- kompetanse Forsknings-/ produktkompetanse

9 9 Et nasjonalt innovasjonssystem VentureLab ønsker å være en naturlig aktør i et nasjonalt innovasjonssystem Behov Utvikling Ide Prod.utv Kommersialisering Ekspansjon Kapital Kommersialiserings- kompetanse Forsknings-/ produktkompetanse VentureLab

10 10 Et nasjonalt innovasjonssystem VentureLab er en nasjonal nettverksorganisasjon Behov Utvikling Ide Prod.utv Kommersialisering Ekspansjon Kapital Kommersialiserings- kompetanse Forsknings-/ produktkompetanse VentureLab Investornettverk Kompetanse -Forretningsutvikling -Hente inn kapital

11 11 Såkornfond Et nasjonalt innovasjonssystem Mangel på såkornkapital – etablering av såkornfond Behov Utvikling Ide Prod.utv Kommersialisering Ekspansjon Kapital Kommersialiserings- kompetanse Forsknings-/ produktkompetanse VentureLab

12 12 Såkornfond Et nasjonalt innovasjonssystem Mangel på såkornkapital – etablering av såkornfond Behov Utvikling Ide Prod.utv Kommersialisering Ekspansjon Kapital Kommersialiserings- kompetanse Forsknings-/ produktkompetanse VentureLab Kan VentureLab bistå?

13 13 Såkornfond Et nasjonalt innovasjonssystem Mangel på såkornkapital – etablering av såkornfond Kan VentureLab bistå? Behov Utvikling Ide Prod.utv Kommersialisering Ekspansjon Kapital Kommersialiserings- kompetanse Forsknings-/ produktkompetanse VentureLab Prosjekttilfang Investornettverk med etablerte arbeidsprosesser Bistå med: - Prosjektevaluering og - syndikering

14 14 Et nasjonalt innovasjonssystem VentureLab Investment Forum, en prosess for å få frem de beste prosjektene og presentere dem for relevante investorer Behov Utvikling Ide Prod.utv Kommersialisering Ekspansjon Kapital Kommersialiserings- kompetanse Forsknings-/ produktkompetanse VentureLab Investment Forum Et samarbeidsprosjekt mellom: - Forskningsparken AS - Connect NORGE - Seed Forum Norway - VentureLab AS

15 15 FORNY Et nasjonalt innovasjonssystem Hvordan kan vi samarbeide med FORNY aktørene? Behov Utvikling Ide Prod.utv Kommersialisering Ekspansjon Kapital Kommersialiserings- kompetanse Forsknings-/ produktkompetanse VentureLab Om: -Videreutviklilng av et nasjonalt finansieringssystem - Om riktig disponering av midlene i såkornfondene - Om neste års VentureLab Investment Forum


Laste ned ppt "1 Målrettet kobling av vekstprosjekter og investorer FORNY Forum Trondheim, 3 november 2004."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google