Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

UFD ITU-konferansen 2003 16.10. 2003 1 Kristin Clemet, ITU-konferansen 2003, ”Digital dannelse. IKT i utdanning: Resultater og konsekvenser”. Oslo 16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "UFD ITU-konferansen 2003 16.10. 2003 1 Kristin Clemet, ITU-konferansen 2003, ”Digital dannelse. IKT i utdanning: Resultater og konsekvenser”. Oslo 16."— Utskrift av presentasjonen:

1 UFD ITU-konferansen 2003 16.10. 2003 1 Kristin Clemet, ITU-konferansen 2003, ”Digital dannelse. IKT i utdanning: Resultater og konsekvenser”. Oslo 16. oktober 2003

2 UFD ITU-konferansen 2003 16.10. 2003 2 Handlingsplanen for IKT i norsk utdanning 2000 – 2003. Vi er på rett vei, – men mange utfordringer ennå.  Bedre tilgang på PC’er (Education at a Glance, OECD 2003) internett og bredbånd

3 UFD ITU-konferansen 2003 16.10. 2003 3 Lærernes IKT-kompetanse  Tilbudssiden for etterutdanning i pedagogisk bruk av IKT er styrket  LærerIKT skal evalueres  Videreutdanningstilbud i sentrale fag med vekt på bruk av IKT er utviklet  Satsingen på IKT i lærerutdanningen reformerer lærerutdanningen  Vi er ennå ikke i mål!

4 UFD ITU-konferansen 2003 16.10. 2003 4 Digitale læringsressurser og tjenester Infrastruktur og driftstjenester Utdanningsportalen utdanning.no er etablert Digitale læremidler er utviklet Bredbåndsdekningen er i bedring Høykom Skole

5 UFD ITU-konferansen 2003 16.10. 2003 5 Forskning, forsøk og utviklingsarbeid ITU som viktig samarbeidspartner og aktør for utviklingsarbeid og nyskaping PILOT (Prosjekt for Innovasjon, organisering og Teknologi) er avsluttet. Foreløpige resultater viser positive koblinger mellom bruk av IKT og læringsutbytte. PLUTO (Program for Lærerutdanning, Teknologi og Omstilling) avsluttes nå, og har særlig sett på nyskapning i lærerutdanningen. Norge deltar i internasjonale sammenhenger i nært samarbeid med Nordisk Råd, EU og OECD. Det er viktig å se norsk utdanning i et internasjonalt perspektiv. Vi har mye å bidra med, og mye å hente.

6 UFD ITU-konferansen 2003 16.10. 2003 6 Noen utfordringer:

7 UFD ITU-konferansen 2003 16.10. 2003 7 Program for digital kompetanse 2004 - 2008 Fortsatt utfordringer – kombinere videreutvikling, foredling, innovasjon og formidling Teknologisk utvikling og digital hverdag har ekspandert og akselererer Digital kompetanseutvikling som drivkraft i samfunnsutviklingen – jf.eNorge 2005  Utdanningssektoren må også speile dette Motvirke digitale skiller Kobling til Kvalitetsutvalget og St. melding om kvalitetsutvikling og Kvalitetsreformen

8 UFD ITU-konferansen 2003 16.10. 2003 8 En helhetlig satsing Infrastruktur og drift FoU og forsøk Digitale læringsressurser Kompetanseutvikling Kunnskapsdannelse og erfaringsdeling 4 strategier:

9 UFD ITU-konferansen 2003 16.10. 2003 9 Visjon n ”Et innovativt og kvalitetsorientert utdanningssystem må sette digital kompetanse på dagsorden. Alle lærende (i og utenfor skoler og universiteter/ høyskoler) skal utnytte IKT på en sikker, fortrolig og kreativ måte for å utvikle de kunnskaper og ferdigheter de trenger for å kunne være fullverdige deltakere i informasjonssamfunnet”

10 UFD ITU-konferansen 2003 16.10. 2003 10 Fire Hovedmål I 2008 skal det norske utdanningssystemet være blant de fremste i verden når det gjelder utnyttelse av IKT i undervisning og læring. I 2008 skal digital kompetanse stå sentralt i opplæringen på alle nivåer. I 2008 skal IKT være et integrert virkemiddel for innovasjon og kvalitetsutvikling i norsk utdanning. I 2008 skal norske skoler ha infrastruktur av høy kvalitet. Klasserom og andre læringsarenaer skal ha teknisk utstyr og forbindelse med tilstrekkelig båndbredde. Bruk av IKT i læringsarbeidet skal støttes av sikre og kosteffektive driftsløsninger.

11 UFD ITU-konferansen 2003 16.10. 2003 11 Bærende ideer Dagens og morgendagens utdanning og samfunn trenger digitalt kompetente borgere basert på visjonen om digital kompetanse IKT som katalysator for innovasjon i utdanningssektoren- jf. skoleutvikling i PILOT Kopling til kvalitetsutvikling - St melding som skal følge opp Søgnen-utvalget ”I første rekke” IKT – en naturlig og integrert del av opplæringen Digital kompetanse – basiskompetanse Kvalitetssikring - effekt

12 UFD ITU-konferansen 2003 16.10. 2003 12 Digital kompetanse – basiskompetanse - Oppfølging av kvalitetsutvalgets utredning Basiskompetanse som et organiserende og gjennomgående element i hele grunnopplæringen Digital kompetanse er del av basiskompetansen Høy standard på utstyr og programvare Bruk av IKT ved eksamen, nasjonale prøver og annen vurdering.

13 UFD ITU-konferansen 2003 16.10. 2003 13 Prosessen videre Det nye programmet vil være forankret i departementet fordi store deler av programmet er tverrsektorielt både med hensyn til de ulike nivåene i utdanningssystemet og med hensyn til at ulike departementer er medspillere. Konkretisering av programmet - møterunde - ekstern ressursgruppe - digital konferanse Forslag om ITU som en permanent enhet under det Utdanningsvitenskaplige fakultetet ved Universitetet i Oslo fra 1. januar 2004. Behandles av kollegiet 6. november.


Laste ned ppt "UFD ITU-konferansen 2003 16.10. 2003 1 Kristin Clemet, ITU-konferansen 2003, ”Digital dannelse. IKT i utdanning: Resultater og konsekvenser”. Oslo 16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google