Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Innovasjonsmodell Rogaland”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Innovasjonsmodell Rogaland”"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Innovasjonsmodell Rogaland”
FORNY Forum 2003

2 Prekubator Felles kommersialiseringsenhet for flere FOU miljø
Spesialisert på forskningsbasert nyskaping Felles kommersialiseringsenhet for flere FOU miljø Ansvarlig for FORNY Rogaland En integrert del av Rogaland Kunnskapspark Felles lokalisering og organisasjon Tilgang til Kunnskapsparkens nettverk og virkemidler for forretningsutvikling Nært samarbeid med inkubator for nystartede bedrifter

3 Prekubators virksomhet - samarbeid om forskning og nyskaping
Målsetting: å skape et unikt miljø for forskningsbasert nyskaping med utgangspunkt i forsknings- og kunnskapsmiljøet på Ullandhaug Etablering: på initiativ fra RF og Kunnskapsparken Samarbeidet mellom universitet, forskning og innovasjon & nyskaping er reflektert i selskapets Styresammensetning Eierskap Universitet Forskning Innovasjon & Nyskaping Høgskolen i Stavanger RF, Helse Stavanger, Norconserv, og Statoil Rogaland Kunnskapspark

4 Nettverk / Kompetanse / Kapital
Hvordan skape forretning av forskning? - Kunnskapsparkens modell for utvikling av ideer fra forskning til forretning RF Helse Stavanger HiS Idé Prekubator ”På egne bein” Norconserv Statoil Nettverk / Kompetanse / Kapital Andre

5 Forskningskart ARNE – Arena For Regional Næringsutvikling

6 Fokus på forskning - samarbeid om å få frem de gode ideene
Høgskolen i Stavanger Rogalandsforskning Helse Stavanger Statoil Norconserv Prekubat9or har utviklet et nært samarbeid med de store forskningsmiljøene i regionen: Disserepresenterer et mangfold av forskningsaktiviter: HiS: RF: olje, og gass relatert, samfunnsfaglig og miljø? HS: Traumabehandling, hjerte, psykisk helse, Norconserv: Andre Et mangfold i spesialisert kunnskap gir godt grunnlag for utvikling av nye ideer

7 Forskeren som gründer - ”hjelp jeg har en idé…!”
Er ideen unik? Kan det patenteres? Lage forretningsplan? Slutte i jobben? Leie kontor? Stifte AS? Hvor stort er markedet? Hvor mye kapital? Støtte fra FORNY? Hvordan produsere? Hvilke konkurranseforhold? Samarbeidspartnere? Hvordan markedsføre? Hva med min forskning? Mange ideer havner med god grunn i ”skuffa”!

8 Prekubator kan hjelpe - i første fase
Etablering av selskap Avtale om salg/lisensiering Fra: Forskningsbasert idé Til: og hjelp til å finne hensiktsmessige kanaler for videre utvikling

9 Hva kan vi bidra med? Hjelp til veivalg og realisering!
Hjelp til å finne ut om ideen er unik Vurdere kommersielt potensial Klargjøre rettigheter / søke patenter Skaffe prosjektutviklingsmidler Kartlegge marked og teknologi Avklare forretningsmodeller / muligheter Tilgang på profesjonell rådgivning Finne hensiktsmessige kanaler for videre kommersialisering Hjelp til veivalg og realisering!

10 Samarbeid om gjennomføring av FORNY prosjekter
Bred kompetanse Gjennomføringsevne Fleksibilitet Prekubator AS FORNY ansvarlig Profesjonssenter for innhenting, vurdering og kommersialisering av forskningsbaserte ideer og konsepter Procom Venture AS Spisskompetanse innen kommersialisering av ny teknologi og konsepter. Bred industriell erfaring Corporate Finance Ideinnhenting / vurdering av ideer / kommersialisering

11 Neste fase: etter bedriftsetablering
En gründers hverdag: Stor usikkerhet knyttet til hvordan produkt og bedrift best kan utvikles I dagens markeder bør en ny produktidé lanseres raskt Ting tar lengre tid enn planlagt! Kapital, kompetanse og ledelse er nødvendige ressurser for å lykkes Evig jakt på kapital Tradeoff mellom fokus på produkt/teknologi og marked ”One man show”

12 Hva kan vi bidra med i fasen etter bedriftsetablering?
Mulighet til å utvikle nystartet bedrift i et Inkubatormiljø Tilgang på profesjonell rådgivning Erfaringsoverføring og fellesskap med andre gründere Tilgang på hensiktmessige fasiliteter og tjenester i en oppstartsfase Tilgang på kapital og hjelp til å utvikle gode prospekt overfor investorer Hjelp til å ”stå på egne bein”!

13 Innovasjon og nyskaping i regionene
Det foregår forskning og nyskaping ute i distriktene også Hvordan hjelpe gründeren lokalt?

14 Innovanett - nettverk for økt nyskaping
Fokus på verdiskaping i hele fylket. Unngå at sentrale kompetansemiljø i seg selv virker sentraliserende Samarbeid om utvikling av et større miljø for nyskaping, bedrifts- og kompetanseutvikling Kostnadseffektiv distribusjon av kompetanse og tjenester Bidra til å skape økt konkurransekraft og lønnsomhet!

15 Innovanett - innhold og deltakere
Nettverk mellom nyskapingsmiljø i ulike deler av fylket og Kunnskapsparken Samordning av initiativ Samordning av informasjon om ulike virkemidler Tilgang på kompetanse og tjenester

16 Rogaland Inkubator - en del av Innovanett
Distribuerte sendinger Hospiterings- avtale Innkjøps- avtaler Informasjons- struktur ”Kontor- dager” Med SVO/SND etc Virkemiddel- og Kompetanse- distribusjon Nettverks- utvikling Venture Cup ”Desentralisert Inkubator” Samarbeid om tilrettelegging for utvikling av gründerbedrifter i distriktene Tilgang på inkubator-stipend fra SND Felles styringsgruppe for opptak av nye bedrifter Innovanett Rogaland Inkubator

17 Våre viktigste utfordringer
Få frem de gode ideene Skape rammevilkår som gjør det attraktivt for forskere å utvikle sine ideer kommersielt Sikre tilstrekkelig tilgang på langsiktig kapital Utvikle verktøy og kompetanse som kan gjøre gründers hverdag enklere og som sikrer større grad av suksess i gjennomføring av kommersialisering Videreføre det regionale samarbeid om forskning og nyskaping


Laste ned ppt "”Innovasjonsmodell Rogaland”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google