Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Innovasjonsmodell Rogaland” FORNY Forum 2003. Prekubator En integrert del av Rogaland Kunnskapspark Felles lokalisering og organisasjon Tilgang til Kunnskapsparkens.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Innovasjonsmodell Rogaland” FORNY Forum 2003. Prekubator En integrert del av Rogaland Kunnskapspark Felles lokalisering og organisasjon Tilgang til Kunnskapsparkens."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Innovasjonsmodell Rogaland” FORNY Forum 2003

2 Prekubator En integrert del av Rogaland Kunnskapspark Felles lokalisering og organisasjon Tilgang til Kunnskapsparkens nettverk og virkemidler for forretningsutvikling Nært samarbeid med inkubator for nystartede bedrifter Spesialisert på forskningsbasert nyskapingSpesialisert på forskningsbasert nyskaping Felles kommersialiseringsenhet for flere FOU miljø Felles kommersialiseringsenhet for flere FOU miljø Ansvarlig for FORNY Rogaland Ansvarlig for FORNY Rogaland

3 Prekubators virksomhet - samarbeid om forskning og nyskaping Universitet Forskning Innovasjon & Nyskaping Høgskolen i Stavanger RF, Helse Stavanger, Norconserv, og Statoil Rogaland Kunnskapspark Målsetting: å skape et unikt miljø for forskningsbasert nyskaping med utgangspunkt i forsknings- og kunnskapsmiljøet på Ullandhaug Samarbeidet mellom universitet, forskning og innovasjon & nyskaping er reflektert i selskapets Styresammensetning Eierskap Etablering: på initiativ fra RF og Kunnskapsparken

4 Hvordan skape forretning av forskning? - Kunnskapsparkens modell for utvikling av ideer fra forskning til forretning Prekubator ”På egne bein” RF Helse Stavanger HiS Norconserv Statoil Idé Andre Nettverk / Kompetanse / Kapital

5 Forskningskart ARNE – Arena For Regional Næringsutvikling

6 Fokus på forskning - samarbeid om å få frem de gode ideene Høgskolen i Stavanger Rogalandsforskning Helse Stavanger Norconserv Statoil Andre Et mangfold i spesialisert kunnskap gir godt grunnlag for utvikling av nye ideer

7 Forskeren som gründer - ”hjelp jeg har en idé…!” Hvor mye kapital? Samarbeidspartnere? Hvor stort er markedet? Hvordan produsere? Leie kontor? Lage forretningsplan? Stifte AS? Kan det patenteres? Hvilke konkurranseforhold? Hvordan markedsføre? Hva med min forskning? Støtte fra FORNY? Slutte i jobben? Er ideen unik? Mange ideer havner med god grunn i ”skuffa”!

8 Prekubator kan hjelpe - i første fase Fra: Forskningsbasert idé Til: Etablering av selskap Avtale om salg/lisensiering og hjelp til å finne hensiktsmessige kanaler for videre utvikling

9 Hva kan vi bidra med? Hjelp til å finne ut om ideen er unik Vurdere kommersielt potensial Klargjøre rettigheter / søke patenter Skaffe prosjektutviklingsmidler Kartlegge marked og teknologi Avklare forretningsmodeller / muligheter Tilgang på profesjonell rådgivning Finne hensiktsmessige kanaler for videre kommersialisering Hjelp til veivalg og realisering!

10 Samarbeid om gjennomføring av FORNY prosjekter Prekubator AS FORNY ansvarlig Profesjonssenter for innhenting, vurdering og kommersialisering av forskningsbaserte ideer og konsepter Procom Venture AS Spisskompetanse innen kommersialisering av ny teknologi og konsepter. Bred industriell erfaring Corporate Finance Ideinnhenting / vurdering av ideer / kommersialisering Bred kompetanse Gjennomføringsevne Fleksibilitet

11 Neste fase: etter bedriftsetablering En gründers hverdag: Stor usikkerhet knyttet til hvordan produkt og bedrift best kan utvikles I dagens markeder bør en ny produktidé lanseres raskt Ting tar lengre tid enn planlagt! Kapital, kompetanse og ledelse er nødvendige ressurser for å lykkes Evig jakt på kapital Tradeoff mellom fokus på produkt/teknologi og marked ”One man show”

12 Hva kan vi bidra med i fasen etter bedriftsetablering? Mulighet til å utvikle nystartet bedrift i et Inkubatormiljø Tilgang på profesjonell rådgivning Erfaringsoverføring og fellesskap med andre gründere Tilgang på hensiktmessige fasiliteter og tjenester i en oppstartsfase Tilgang på kapital og hjelp til å utvikle gode prospekt overfor investorer Hjelp til å ”stå på egne bein”!

13 Innovasjon og nyskaping i regionene Det foregår forskning og nyskaping ute i distriktene også Hvordan hjelpe gründeren lokalt?

14 Innovanett - nettverk for økt nyskaping Fokus på verdiskaping i hele fylket. Unngå at sentrale kompetansemiljø i seg selv virker sentraliserende Samarbeid om utvikling av et større miljø for nyskaping, bedrifts- og kompetanseutvikling Kostnadseffektiv distribusjon av kompetanse og tjenester Bidra til å skape økt konkurransekraft og lønnsomhet!

15 Innovanett - innhold og deltakere Nettverk mellom nyskapingsmiljø i ulike deler av fylket og Kunnskapsparken Samordning av initiativ Samordning av informasjon om ulike virkemidler Tilgang på kompetanse og tjenester Innovanett Hå Nærings- Hage AS ? Haugesund Byutvikling Dalane Nærings- hage Finnova AS Rogaland Kunnskapspark Suldal Utviklings- selskap Sauda Vekst AS

16 Rogaland Inkubator - en del av Innovanett ”Desentralisert Inkubator” Samarbeid om tilrettelegging for utvikling av gründerbedrifter i distriktene Tilgang på inkubator-stipend fra SND Felles styringsgruppe for opptak av nye bedrifter Rogaland Inkubator Rogaland Inkubator Distribuerte sendinger Distribuerte sendinger Hospiterings- avtale Hospiterings- avtale Innkjøps- avtaler Innkjøps- avtaler Informasjons- struktur Informasjons- struktur ”Kontor- dager” Med SVO/SND ”Kontor- dager” Med SVO/SND etc Virkemiddel- og Kompetanse- distribusjon Virkemiddel- og Kompetanse- distribusjon Nettverks- utvikling Nettverks- utvikling Venture Cup Venture Cup Innovanett

17 Våre viktigste utfordringer Få frem de gode ideene Skape rammevilkår som gjør det attraktivt for forskere å utvikle sine ideer kommersielt Sikre tilstrekkelig tilgang på langsiktig kapital Utvikle verktøy og kompetanse som kan gjøre gründers hverdag enklere og som sikrer større grad av suksess i gjennomføring av kommersialisering Videreføre det regionale samarbeid om forskning og nyskaping


Laste ned ppt "”Innovasjonsmodell Rogaland” FORNY Forum 2003. Prekubator En integrert del av Rogaland Kunnskapspark Felles lokalisering og organisasjon Tilgang til Kunnskapsparkens."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google