Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tjenesteyting som næringsutvikling Statssekretær Helle Hammer Nærings- og handelsdepartementet PULS prosjektledersamling 29. april 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tjenesteyting som næringsutvikling Statssekretær Helle Hammer Nærings- og handelsdepartementet PULS prosjektledersamling 29. april 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tjenesteyting som næringsutvikling Statssekretær Helle Hammer Nærings- og handelsdepartementet PULS prosjektledersamling 29. april 2003

2 Sentrale utfordringer Internasjonale konjunkturer Høye oljeinvesteringer Svakere arbeidsmarked Høy lønnsvekst Høy kronekurs Høyt rentenivå Råvareavhengig Lav innovasjonsaktivitet Høyt skatte- og avgiftsnivå Vedtatte påløpte skatteendringer (mrd kr løpende) Kilde: Finansdepartementet

3 En helhetlig næringspolitikk for verdiskaping Det offentliges rolle: Hva kan vi gjøre? Hva gjør vi? Gode rammebetingelser for næringslivet Virkemidler for et innovativt og nyskapende næringsliv Et forbedret og redusert statlig eierskap

4 Innovasjonsevnen er sentral Verdiskapingen i norsk økonomi avhenger av innovasjonsevnen Markedet kanaliserer som regel ressurser dit de kaster mest av seg Vi trenger tiltak som virker gjennom markedet og ikke mot det

5 Utvikling av en helhetlig innovasjonspolitikk Innovasjon inkluderer alle typer produktutvikling, organisatorisk fornyelse, endrede markedsstrategier eller endring i produksjonsprosesser Behov for å etablere en politikk som er sektorovergripende og som makter å se ulike politikkområder i sammenheng helhetlig handlingsplan for innovasjon

6 Innovasjonspolitikk – hva er det? Rammebetingelser Virkemidler Regelverk Tiltak Økt innovasjon Økt verdiskaping

7 Fokusområder Rammevilkår for næringslivet Kunnskap og kompetanse Forskning, utvikling og kommersialisering Entreprenørskap, oppstart av virksomhet Infrastruktur

8 Økt satsing på forskning og nyskaping Tiltak: Skattefradrag for FoU-utgifter i bedriftene Satsing på kommersialisering Styrket samspill mellom næringsliv og universiteter og høyskoler EUs 6. rammeprogram FoU som andel av BNP Norge

9 Tilpasse virkemiddelapparatet Tre fokusområder: Forskning og kompetanseheving Idé-, utviklings- og kommersialiseringsfasen Internasjonalisering Mål: Å bidra til økt innovasjon i norsk næringsliv over hele landet INNOVASJONSKAPASITET VERDISKAPING HØY LEVESTANDARD

10 Viktige målgrupper for virkemiddelapparatet Entreprenører og unge bedrifter SMB med store vekstambisjoner- og potensial nasjonalt og internasjonalt Forskere og FoU-miljøer i næringslivet og i forsknings- og utdanningsmiljøer Innovasjonssystemer

11 Bedre virkemidler for nyskaping ”Innovasjon Norge” Ny enhet for innovasjon og internasjonalisering Enheten baseres på: Norges Eksportråd SND SVO Opprettes formelt 01.01.2004 Et nett av kontorer basert på SNDs og Eksportrådets kontorer Kontornettet i Norge skal i hovedsak følge fylkesstrukturen

12 Tjenestenæringene i utvikling Tjenestenæringenes andel av BNP har økt i de senere år og veksten forventes å vedvare Norsk tjenestehandel stadig viktigere for norsk økonomi. Betydelige handelshindre. WTO- forhandlingene kan bidra til økt liberalisering. Tjenesteandelen i produkter stadig større

13 Tilgang og bruk av Internett i Norge Antall personer med tilgang Sammensatt av informasjon fra Norsk Gallup, eforum og MMI 4 Q 2002 Har netthandlet minst en gang inkl. banktjenester Har netthandlet minst en gang eksl. banktjenester

14 Tjenesteyting, handel og logistikk, FoU Hovedmål: utnytte nettverk av bedrifter for økt verdiskaping øke verdien av leveranser ved å øke og synliggjøre tjenesteinnholdet bygge kunnskap og utvikle norske kunnskapsmiljøer internasjonalisere den raskt voksende kunnskapsintensive delen av tjenesteytende virksomhet utnytte potensialet i samspill mellom offentlig og privat tjenesteyting

15 Tjenesteyting, handel og logistikk, FoU Prioriterte forskningsaktiviteter innen tjenestesektoren: verdiskaping i nettverk øke verdien av leveranser ved å øke tjenesteinnholdet bygge kunnskap på tjenesteyting internasjonalisering av tjenesteytende virksomhet

16 Puls-programmet Et nettverksbasert FoU-program for økt verdiskaping innen tjenesteyting, handel og logistikk Videreføring av TYIN og LOGITRANS Finansiering fra NHD, SD og FID Fokus på smarte tjenester og kunnskap Stor og sammensatt målgruppe

17 Deler av Puls har fokus på IKT anvendelser Forskning på IKT (teknologi-fokus) IKT programmet Puls Forskning på anvendelser av IKT (tjeneste-fokus) HØYKOM Ikke forsknings- orienterte anvendelser av IKT (bredbåndsfokus)

18 7 av EUs 23 strategiske prioriteter: Mikro og nanosystemer Bredbånd Sikkerhet og tillit Mobile applikasjoner og tjenester Semantiske kunnskapssystemer IT i forretningsdrift og offentlig sektor eHelse Strategi for IKT-forskningen 2003-2004

19 http://eNorge.org

20


Laste ned ppt "Tjenesteyting som næringsutvikling Statssekretær Helle Hammer Nærings- og handelsdepartementet PULS prosjektledersamling 29. april 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google