Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategi for Puls-programmet 2003-2005 Denne presentasjonen støtter kortversjonen av programmets strategi publisert på programmets nettside i juli 2003.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategi for Puls-programmet 2003-2005 Denne presentasjonen støtter kortversjonen av programmets strategi publisert på programmets nettside i juli 2003."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategi for Puls-programmet 2003-2005 Denne presentasjonen støtter kortversjonen av programmets strategi publisert på programmets nettside i juli 2003

2 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls FoU på tjenester viktig Mer enn halvparten av verdiskapingen i Norge skjer i offentlig og privat tjenesteyting Kunnskapsintensiv tjenesteyting skjer over alt i samfunnet og i stadig større deler av næringslivet Hovedutfordringen er å øke innovasjons- og kunnskapsinnholdet i tjenestene Nye virksomheter innen tjenesteyting vil styrke og erstatte store deler av tradisjonell norsk industri Kunnskap som viktigste konkurransefortrinn må ”bakes inn” i nye smarte tjenester

3 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Erkjennelse Betydningen av tjenesteytende virksomhet har svært liten oppmerksomhet i diskusjoner og beslutninger om forskningsbevilgninger Dagens FoU-innsats på tjenester er svært beskjeden

4 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Viktige utfordringene for Puls- programmet Skape forståelse for betydningen som tjenesteyting har for samfunnsutviklingen og verdiskapingen Skape forståelse for at forskning er nødvendig for å utvikle nye kunnskapsintensive tjenester Profilere programmet i de ulike sektorene i næringslivet og i forvaltningen Skape nye, ambisiøse prosjekter og følge opp disse på en profesjonell måte

5 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Puls-programmets visjon Norge skal bli et kunnskapsbasert velferdssamfunn hvor smart tjenesteyting utgjør en vesentlig del av norsk verdiskaping og eksport.

6 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Programmets mål Puls-programmet skal være en betydelig faktor for økt innovasjons- og kunnskapsinnhold i norsk tjenesteyting, inkludert handel og logistikk

7 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Målet skal nås ved å bidra til FoU-basert nyskaping Effektive innovasjonsprosesser i nettverk av samarbeidende aktører Økt kompetanse innen tjenesteyting Økt internasjonalt samarbeid Bedre kunnskapsgrunnlag for tjenesteforskning

8 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Programmet skal støtte verdiskaping i nettverk Fokus på Logistikk- og transporttjenester Nye handels- og forretningsformer Kunnskapsintensive tjenester og fleksible arbeidsformer IKT-baserte tjenester, spesielt tjenester med elektronisk innhold samt nettbaserte og mobile tjenester.

9 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Målgrupper Leverandører og kjøpere av logistikk- og transporttjenester Handelsbedrifter og deres partnere i verdikjeden Tjenesteleverandører med elektronisk innhold Leverandører av nettbaserte og mobile tjenester KIFT-virksomheter Relevante offentlige etater FoU institusjoner både på teknologi- og samfunnssiden

10 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls IKT-forskning Kommersialisering av IKT-anvendelser og IKT-produkter FoU for nytt og eksisterende næringsliv  Tjenestefokuserte anvendelser av IKT Nye eller forbedrete IKT-baserte tjenester Annen FoU (ikke IKT) FoU for tjenester, handel, logistikk (ikke IKT-anvendelser) Nye eller forbedrete tjenester Puls Forenklet verdikjede i tjeneste-forskningen

11 Program for tjenesteyting, handel og logistikk - Puls Strategiske prioriteringer Prosjekter skal ha sterkere innovasjonsfokus dvs. gode kommersialiseringsplaner og planer for utnyttelse av prosjektenes FoU-resultater Det skal legges grunnlag for etablering av et stort tverrfaglig tjenesteprogram i Forskningsrådet Det skal utvikles et relevant kunnskapsgrunnlag for tjenesteforskning Det skal etableres en bredere finansieringsbasis enn programmet har i dag.


Laste ned ppt "Strategi for Puls-programmet 2003-2005 Denne presentasjonen støtter kortversjonen av programmets strategi publisert på programmets nettside i juli 2003."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google