Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utfordringer ved anestesi til pasienter uten samtykkekompetanse Bjørn Emanuelsen, pappa og intensivsykepleier, SSHF, Arendal Hege Kveim, anestesisykepleier,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utfordringer ved anestesi til pasienter uten samtykkekompetanse Bjørn Emanuelsen, pappa og intensivsykepleier, SSHF, Arendal Hege Kveim, anestesisykepleier,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Utfordringer ved anestesi til pasienter uten samtykkekompetanse Bjørn Emanuelsen, pappa og intensivsykepleier, SSHF, Arendal Hege Kveim, anestesisykepleier, SSHF, Arendal ALNSFs fagkongress 2013 lørdag

2 Utfordringer - hvorfor? Krevende pasientforløp med spesielle utfordringer – f.eks. tannbehandling til pas. med autisme Utgangspunkt: pasientsituasjoner – utilfredsstillende forløp – ad hoc Situasjon knyttet til møtet med Bjørn ALNSFs fagkongress H.K.2

3 Hvem/hva dreier det seg om? Sårbare pasientgrupper:  Rus/psykiatri/psykisk utviklingshemming  Pasienten og pårørende  Anestesipersonalet og annet personale Ressurskrevende – pasienten prisgitt ressurser/kompetanse i nærmiljø og fagmiljø Fra kjent hverdag til ukjent situasjon Innsikt i egen situasjon?? «Vil ikke!» ALNSFs fagkongress H.K.3

4 Hvem/hva dreier det seg om forts. Pasienter uten samtykkekompetanse:  Pasient- og brukerrettighetsloven, kap. 4 – samtykke til helsehjelp  Samtykkekompetanse = definert i loven: § 4 – 3 Hvem som har samtykkekompetanse  § 4 – 5 samtykke på vegne av ungdom som ikke har samtykkekompetanse  § 4 – 6 om pasienter som over 18 år som ikke har samtykkekompetanse ALNSFs fagkongress H.K.4

5 Utfordringer i spesialisthelsetjenesten: Hvem gir disse pasientene et ansikt? Utfordrer vår «strømlinjeformede», effektive hverdag – hvis/når pasienten motsetter seg behandling Risiko for å handle i strid med lovverket  Pasient – og brukerrettighetsloven kap. 4A  Helse – og omsorgstjenesteloven kap. 9  Helsepersonelloven  Etisk rammeverk ALNSFs fagkongress H.K.5

6 Utfordringer forts. Kjennskap til lovverket:  §4A -1 Formål: «yte nødvendig helsehjelp for å hindre vesentlig helseskade samt begrense bruk av tvang»  § 9 – 1 Formål: «hindre at personer med psykisk utviklingshemming utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade og forebygge og begrense bruk av tvang og makt». «Ingen skal behandles på en nedverdigende eller krenkende måte.» ALNSFs fagkongress H.K.6

7 Erfaring og kunnskap For liten kunnskap om f.eks. autisme For lite kunnskap/bevissthet om lovverket Uhensiktsmessige eller gode forløp? Tidligere erfaringer – spesielle opplevelser påvirker forløpet  Pasient/pårørende  Anestesisykepleier ALNSFs fagkongress H.K.7

8 Erfaring og kunnskap forts. Lite nordisk sykepleielitteratur om temaet Hente kunnskap fra dem som kjenner problemene og pasienten best:  Pårørende  Personell Mye TAUS kunnskap – reflektere over erfaringer Skriftliggjøre kunnskapen - f.eks. master Formidle kunnskap – undervisning, artikler ALNSFs fagkongress H.K.8

9 Endringspotensiale – hvordan? Forberedelser i samråd med nærmeste pårørende  Telefonsamtale  Kort personlig møte  Skriftlig oppsett Skriftlig plan: f.eks. oppmøtetid, individuell premedikasjon, EMLA el. annet, dedikert personell, PÅKLEDNING, kreativitet sammen med den som kjenner pasienten best ALNSFs fagkongress H.K.9

10 Fremtidsvyer: Talerør for sårbare pasientgrupper Systematisere pasientforløp enda bedre Formidle kunnskap til kolleger ALNSFs fagkongress H.K.10

11 Store Torungen… ALNSFs fagkongress H.K.11


Laste ned ppt "Utfordringer ved anestesi til pasienter uten samtykkekompetanse Bjørn Emanuelsen, pappa og intensivsykepleier, SSHF, Arendal Hege Kveim, anestesisykepleier,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google