Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kan vi forebygge frafall i teknologi – og ingeniørutdanningene? Presentasjon av prosjekt MMM - Motivasjon Mestring Muligheter Frafallsseminar HiST 16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kan vi forebygge frafall i teknologi – og ingeniørutdanningene? Presentasjon av prosjekt MMM - Motivasjon Mestring Muligheter Frafallsseminar HiST 16."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kan vi forebygge frafall i teknologi – og ingeniørutdanningene? Presentasjon av prosjekt MMM - Motivasjon Mestring Muligheter Frafallsseminar HiST 16. februar 2012 Mari Birkelund Bjørn, rådgiver v/Høgskolen i Vestfold

2 Hva er MMM prosjektet? Studentveiledning i et forebyggende perspektiv Her konsentrerer vi oss fullt og helt om studenten, og hans eller hennes muligheter for trivsel, mestring, motivasjon og gjennomføringsevne Målgruppa er primært førsteårs studenter Fokusgruppe: datateknikk Et prosjekt på studentenes premisser I første omgang et forprosjekt som varte fra august 2010 til desember 2011 Eier av prosjektet er viserektor for utdanning 2

3 Bakgrunn Høyere frafall enn ønsket – utfordring i UH sektoren Lavere studiepoengsproduksjon enn ønsket Større press på å gjennomføre etter kvalitetsreformen Høy grad av stress hos en del studenter Ønsker å identifisere noen faktorer, som kan danne grunnlag for videreutvikling av tiltak 3

4 Mål Hjelpe studentene til å styrke mestringskompetansen Studentene skal oppleve å bli møtt, sett, hørt og respektert. Effekten av å bli lyttet til er stor i seg selv – lavterskel Kartlegge hva studentene mener skal til for å lykkes med studiene, og avdekke hvor skoen trykker Veilede, bevisstgjøre og ansvarliggjøre studentene Ønske om å redusere stress, og beholde studentene Melde tilbake til institusjonen om forbedringsområder, danner grunnlag for utvikling av konkrete tiltak Bidra til å øke studiepoengsproduksjon og redusere frafall 4

5 Gjennomføring og aktiviteter Tilbud om individuell veiledning, med oppfølging ved behov, til alle førsteårs studenter gjennom hele året Tilbud om kurs til alle førsteårsstudenter på høsten: – Studieteknikk (samarbeid med Studenthelstjenesten) – Kurs i kunnskapstilegnelse (samarbeide med faglærer) – Kurs i eksamensforberedelser og eksamensmestring FORVEI samtaler med fokusgruppe datateknikk V-2011 Studentundersøkelse/læringsmiljøundersøkelse V-2011 Erfaringer fra alle disse aktivitetene skal danne grunnlag for forslag om konkrete tiltak som kan iverksettes for å øke gjennomstrømning 5

6 Veiledning og verdigrunnlag En definisjon som appellerer til meg er: – ”en formell, relasjonell og pedagogisk istandsettingsprosess som har til hensikt at fokuspersonens mestringskompetanse styrkes gjennom en dialog basert på kunnskap og humanistiske verdier” (Tveiten, 2008) Verdigrunnlaget er basert på humanistisk – eksistensiell tradisjon – Carl Rogers. Empati fundamentalt begrep her. – Sette seg inn i veisøkers verdenssyn, hjelpe til å se i seg selv, hjelpe til å finne løsninger selv, veisøker er sin egen problemløser 6

7 Teori og metode Mestringsforventninger - reell/ideell Empowerment – evnen til å ta kontroll over det som påvirker ens eget liv LØFT metodikk – en terapeutisk metode, fra ”solution focused therapy”: hovedmål er å finne frem til veisøkers ønsker, ressurser, styrker og tidligere suksesser, finne elementer som vil gjøre situasjonen mer tilfredstillende FORVEI metoden Konfluent pedagogikk - oppdagelse som et grunnleggende fenomen 7

8 FORVEI Frivillig individuell samtale, ca 45 min, andre semester første studieår Strukturert samtale LØFT inspirert Oppsummerer i klassen etter at alle har hatt samtale Forslag til tiltak ut ifra hva studentene selv har ønsket 8

9

10 Tema studentene var opptatt av som kritiske faktorer Kontroll på arbeidsmengden Tidsplanlegging Lærernes tilgjengelighet utenom undervisning Velfungerende /ikke fungerende gruppearbeid Høyt stressnivå pga arbeidsmengden Språkproblemer i laboratorieøvinger Studieforberedende kurs Lærernes formidlingsevne Timeplanens oppbygging Det personlige møte mellom student og lærer 10

11 Erfaringer så langt Behovet for individuell veiledning er størst på våren – studentene kjenner seg selv bedre etter et semester Behov for å bruke høsten til studieforberedende tiltak, gode studievaner fra dag en, samt etablere kontakt Resultater : kvalitativ evaluering fra studentene som deltok - veiledningen studentene har fått hatt en positiv effekt på studentene, og de mener at dette tilbudet bør tilbys flere studenter - Studentene rapporterte selv at de blant annet fikk hjelp til bedre å fokusere på studiene, håndtere arbeidsmengden, mer bevisstgjøring av tidsplanlegging, opplevde det som viktig for studiene å bli sett, økt motivasjon for studiene, hjelp til å se og aktivt jobbe med egne utfordringer, fikk støtte til organisere tankene i en ny og hektisk hverdag, samt økt selvtillit..

12 Sitater fra studenter som har deltatt på prosjektet ”Jeg ble oppmuntret mye, fikk mer tro på egen innsats, og skjønner at jeg må jobbe hardt for å få utdannelsen min” ”Veiledningen har gjort at jeg kan få til positive arbeidsprosesser som styrker selvtillit og økt glede for fagene. Studiesituasjonen med negative arbeidsprosesser og masse energi brukt på opprettholdelse av selvtillit er forbi” ”Veiledningen bidro til bekreftelse av mine tanker og gav motivasjon til å jobbe aktivt med mine utfordringer som var et hinder for mine prestasjoner i skoleoppgaver og eksamen. Jeg hadde kun en veiledningstime, men det holdt til at min innsats for å jobbe med min utfordring fikk motivasjon og bekreftelse til at en prosess kunne fortsette. Dette gav utelling i et fag, fra å ha stryk i muntlig til toppkarakter i muntlig” ”Hjalp meg til å skjønne at studiet ikke var noe for meg” ”Fikk orden på mange tanker om studiet jeg går på, gjorde meg sikrere på valget” ”Alle burde egentlig blitt satt opp på en sånn time, så kan de heller avslå. Det er greit at man kan fortelle om eventuelle læringsvansker eller noe slikt, også kan det komme inn i systemet. Man føler seg ivaretatt når man blir tatt hensyn til på denne måten. Jeg har anbefalt veiledning til alle som har problemer med ett eller annet”. ”Bra tiltak hvis folk sitter inne med noe de ikke vil si til alle” ”Det kom ikke så mye nytt ut av samtalen, men veldig ok å få sortere tankene litt” ”Jeg trengte den samtalen for å fortsette å jobbe med fagene” 12

13 Hva handler dette om? å våge å være personlige i møte med studenten møte, se, høre og respektere studenten der studenten er Effekten av å bli lyttet til er stor i seg selv Terskelen for å spørre om hjelp skal være lav lære studentene på å bli gode på møte motstand – aktive problemløsningsstrategier ”Pain is temporary – quitting lasts forever” lede studenten til å bevisstgjøre seg, og ansvarliggjøre dem på de valgene de tar, og hvordan de kan lede seg selv og sin egen utvikling Resultater blir da ideelt økt følelse av eierskap, kontroll, mestring, styrke og trivsel, som igjen vil påvirke de faglige resultatene


Laste ned ppt "Kan vi forebygge frafall i teknologi – og ingeniørutdanningene? Presentasjon av prosjekt MMM - Motivasjon Mestring Muligheter Frafallsseminar HiST 16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google