Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rv 509 Transportkorridor vest Olav Andreas Sagen Statens vegvesen Risavikadagen 4.10.2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rv 509 Transportkorridor vest Olav Andreas Sagen Statens vegvesen Risavikadagen 4.10.2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rv 509 Transportkorridor vest Olav Andreas Sagen Statens vegvesen Risavikadagen 4.10.2012

2 TKV – enighet – korridor er bestemt i regional plan Mål i TKV: planen trekker opp hovedretningslinjene for et miljøvennlig og helhetlig transportkonsept i et langsiktig perspektiv, som muliggjør trinnvis og fleksibel utvikling og tilrettelegging av transportkorridoren

3 Realisering av Transportkorridor Vest avhenger av: Statlig finansiering gjennom NTP – bypakker/+45 Bompenger gjennom Jærenpakke II Forskuttering? gjennom eksterne bidragsytere (kommuner/næringsliv/andre) - fotusetter at planene er inne i NTP

4 Byggetrinn Sømmevågen Byggetrinn 1: Kryssområdet og vegløsning i Sømmevågen Byggetrinn 2: Flyplassvegen

5 Status Sømmevågen Reguleringsplan vedtatt Arbeid med byggeplan for konstruksjoner (bruer/kulverter) pågår Grunnerverv pågår Byggeplanlegging for delentreprise – etablering av erstatningsbiotop og grovfylling i Sømmevågen Prosjektleder for bygging avklart. Arbeidet med organisering av anleggsprosjektet pågår Byggeplanlegging for hovedentreprise vil bli igangsatt i løpet av høsten Det vil i nærmeste framtid også foreligge en avklaring av om også byggetrinn 2, Flyplassvegen, skal tas med i hovedentreprisen

6 Sømmevågen. Tidsplan og organisering for utbygging, fremdrift 2013: –Etablering av erstatningsbiotop (delentreprise) –Grovfylling i Sømmevågen (delentreprise) –Arkeologiske utgravinger (prioritet 1) 2014: –Hovedentreprise byggetrinn 1 og 2 –Arkeologiske utgravinger (prioritet 2) Beregnet byggetid for byggetrinn 1 og 2: 3 år. …

7 Riggområde samt arkeologiske utgravinger i 2013

8 Rv 509 Tanangervegen – kryss Kolnesvegen/Sola Prestegårdsveg

9 Status Kolnesveien/Sola prestegårdsvei Gjennomført tilleggsvarsling og arkeologiske tilleggsregistreringer som følge av behov for rensebasseng for vegvann. Rapport vedr. tilleggsregistreringer mottatt Geoteknisk rapport ferdig Naturmiljørapport ferdig Brukonsulent jobber med forprosjekt for bru/kulvert Gjennomføring av kostnadsoverslag 04.10.12 Etter det vil plangrunnlag inklusive KU gjøres ferdig Klart til 1. gangs behandling i løpet av oktober

10 Transportkorridor vest - riksvegdelen Reguleringsplan Sømmevågen vest og Flyplassvegen (vedtatt) Reguleringsplan Tanangervegen kryss Kolnesvegen/Sola Prestegårdsveg (1. gangs behandling høst 2012) Videre: 4 reguleringsplaner: A. Sør-Tjora – Kontinentalvegen B. Kontinentalvegen – Tananger Ring Sør (Hagakrossen) C. Tananger Ring Sør (Hagakrossen) – Hafrsfjord bru D. Hafrsfjord bru – Sundekrossen

11 Transportkorridor vest - riksvegdelen

12 Delstrekning 1: Sør-Tjora – Kontinentalvegen

13 Delstrekning 2: Kontinentalvegen – Tananger Ring Sør

14 Delstrekning 3: Tananger Ring Sør – Hafrsfjord bru

15 Delstrekning 4: Hafrsfjord bru – Sundekrossen

16 Reguleringsplan Bråde-Hafrsfjord bru – planforslaget ved Hafrsfjord bru (kryss ved Fv 445 Kvernevik Ring)

17

18 Planprogram Planprogrammet skal gjelde for hele vegstrekningen fra Sør-Tjora til Sundekrossen (dvs. delstrekning 1-4) Planprogrammet skal fastsette rammer og mål for planarbeidet og utredningsomfang og -nivå for de ulike delstrekningene Planprogrammet vil bli delt opp i spesielle tema for hver delstrekning samt generelle tema som gjelder for hele riksvegstrekningen Aktuelle generelle tema: –Avkjørsels- og tilkomstproblematikk for landbruk og bolig –Sykkelvegstandard og -løsninger –Regional grøntstruktur –Landbruk (overordnet arealregnskap) –Kulturmiljø, estetikk, landskap, formingsveileder, materialbruk –Videre «utdyping» av pilot tungbilfelt

19 Fremdrift Mål: reguleringsplaner fra Sømmevg- kontinentalveien ferdig før ferdig bygging Sømmevågen/flyplassvegen. Ressurser til planlegging av flere delstrekninger samtidig (delstrek 1 og 2) Overordnede avklaringer først – 2013. Planprogr. Planprogram vår 2013 KU – generell del 2013-2014 2 parallelle reguleringer (delstrk 1 og 2) 2016? 2 parallelle reguleringer (delstrk 3 og 4) 2018?


Laste ned ppt "Rv 509 Transportkorridor vest Olav Andreas Sagen Statens vegvesen Risavikadagen 4.10.2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google